بازي هاي بومي و محلي خراسان شمالی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  بازی های بومی و محلی خراسان شمالی

بازی های بومی و محلی خراسان شمالی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان بازی های بومی و محلی خراسان شمالی
بازی های بومی و محلی خراسان شمالی
خراسان شمالی با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که داشته است از بازیهای متنوع و ویژگی های خاص روستای کوهستانی برخوردار بوده که مختصراً جهت اطلاع هموطنان عزیز گزیده ای از رایج ترین بازیهای روستای رویی گرد آورده شده است .

بازیهای محلی
الک و دولک ۲-بازی با اعداد ۱ . ۲ ، ۳ ، ۴ هوپ و …
بشین و پاشو بازی با حروف یک قل و دوقل جهت یابی
چاله شیطان(چله شیطان) هرنگ هرنگ خرگوش و شکارچی تخته بازی خرپشتک
دستمال بازی دستمال دزدی ترز بازی شهر بازی طناب کشی
گنج ، کنج لی لی مخفی کردن اشیاء هفت سنگ وسط بازی بهار بهار بخاری بخاری بیست بیست لپربازی

من من بجل بازی دزد دزد رمه قرنی

خرپشتک یری خرپشتک عرقچینی خرپشتک پل سنگ چل چلباز

کبدی کبدی کماج و کماج (چر چو) پادشاه بازی چشم قییم / قایم موشک هلمان دودستی

عرقچین سواره ، پیاده سوک سوک عمو زنجیر باف گل یا پوچ (کچه بازی)

نشانه گیری گری گری( استا گری ، کوزه گری ) چور ، چور

چوشله بازی

نام بازی : الک دو لک

نام محلی الک و دولک

اهداف : دقت نگاه ، تمرکز حواس ، ایجاد حس تعاون ، ورزیدگی اندام ها

تعداد بازیکنان : حداکثر ۱۲ نفر

سن بازیکنان : ۱۰ سال به بالا

ابزار لازم : دو عدد چوب گرد به قطر ۳ سانتی متر و طول های ۱۵ و ۷۰ سانتی متر

محوطه بازی : هوای آزاد ، فضایی سبز

شرح بازی : یازیکنان به دو گروه تقسیم و به قید قرعه ، یکی از گروهها بازی را شروع می کند ، یعنی اولین بازیگر چوب کوچک را روی دو سنگ یا دو عدد آجر قرار داده و با سر چوب بزرگ که در زیر آن قرار می دهند آن را به اندازه ای به هوا پرتاپ کرده تا بتواند با تسلط با چوب بزرگ ضربه ای به آن بزند و با قدرت تمام به طرف نفرات گروه حریف در محوطه هستند پرتاب کند . اگر حریفان چوب را در هوا بگیرند .و پرتاب کننده باخت داده است و گرنه بایستی یکی از حریفان ، ان را از روی زمین بردارد و و به طرف چوب بزرگ که روی همان سنگ ها (آجرها ) قرار دارد بیندازد . اگر چوب کوچک به چوب بزرگ برخورد کند . اولین بازیگر باخت داده و اگر به چوب بزرگ برخورد نکند اولین بازیگر باید با چوب بزرگ به چوب کوچک طوری ضربه بزند که چوب کوچک از جا کنده و در هوا آنرا با چوب بزرگ از محل سنگ و یا آجر دور سازد . این عمل را تا سه مرتبه می تواند انجام دهد . پس از این ، چوب برزگ به عنوان واحد اندازه گیری (جهت تعیین امتیاز ) استفاده می شود . اگر چوب کوچک به اندازه ای می گیرد که حداکثر باید به بیست برسد تا بازیگر اولی سوخته است و اگر دور شده باشد آن فاصله را با چوب بزرگ اندازه می گیرد که حداکثر باید به بیست برسد تا بازیگر برنده باشد . اگر بیست نرسد همان بازیگر دوباره بازی را شروع می کند . چنانچه بازیگر در مراحل بعدی سوخت با جمع امتیازهایش می تواند خود را به بیست برساند تا برنده شود و نفر بعدی بازی را به همین روش ادامه می دهد . بازیکن هر گروه به نوبت بازی را انجام می دهند ، اگر بازنده شدند . جای خود را با گروه بعدی عوض می کنتند و اگر برنده شوند ، گروه برنده با چوب بزرگ که چوب کوچک در هوا روی آن قرار می گیرد ضربه می زنند البته افراد هم سعی می کنند با تمرکز حواس و دقت زیاد ، بیشتر به چوب ضربه بزنند تا موقعی که چوب به زمین نیفتاده ، ضربه ها را می شمارند و در پایان تعداد کل ضربه های وارد شده به چوب توسط هر بازیکن ، با هم جمع می شود . سپس به تعداد ضربه ها با چوب بزرگ به چوب کوچک ، ضربه می زنند تا از محل بازی دور شود . در محل برخورد با زمین ، ضربه بعدی را می زنند تا شمارش تمام شود . گروه بازنده باید بعنوان جریمه ، از محل ضربه اوب تا به آخرین نقطه را با صدای « زووو… » طی کند ، هر جا صدای بازنده ای قطع شد (نفش تمام شد ) بازنده ی بعدی ادامه می دهد . اگر گروه بازنده بتواند تمام مسیر را طی کنند بازی دوباره ادامه پیدا می کند و اگر نتواند باید به عنوان جریمه ، بازیکنان برنده را طی مسیر مشخص شده ای کول کنند .

در این حالت ممکن است حرکاتی انجام شود که خطا است :

با چوب بزرگ ضربه را می زند تا چوب از جا کنده شود ، چوب بزرگ بدون اینکه به چوب کوچک اصابت کند ، به زمین بخورد « خرت » برای جریمه یکی از بازیکنان حریف چوب کوچک را روی پا قرار داده پرتاب می کند تا محل بازی نزدیک شود در مقابل بازیگر اولی ، چوب را با فاصله یک متری طوری تکان می دهد تا از نزدیک شدن چوب کوچک به محل بازی جلوگیری کند .

با چوب بزرگ طوری به ضربه که چوب کوچک روی زمین کشیده شود «فرت » برای جریمه چنین حرکتی ، یکی از بازیکنان حریف چوب را زیر گردن خود می گیرد و سعی می کند آن را به محل بازی پرتاب کند .

نام بازی : چاله شیطان

نام محلی : چله شیطان

اهداف بازی : بهبود استقامت بدن ، تقویت عضلات پا ، هماهنگی اعصاب و عضله

تعداد بازیکنان : ۲۲ الی ۸ نفر

سن بازیگنان : ۷ سال به بالا

ابزار لازم : یک عدد توپ نرم و کوچک مانند تنیس

شرح بازی : بعد از مشخص کردن محدوده ی بازی ، گودال کوچکی به صورت چاله که تقریباً هم اندازه ای قطر توپ کوچک است می کنند که نامش خانه یا (چله شیطان ) است . در اطراف چاله ی شیطان به تعداد بازیکنان چاله هائی با همان کیفیت ایجاد می شود که هر کدام به یکی از بازیکنان اختصاص دارد هرکس در کنار چاله ی متعلق به خویش می ایستد .

یک نفر به قید قرعه ، از فاصله ی بیش از ۵/۱ متری به طور نشسته ، توپ را روی زمین گذاشته و به سوی چاله ها می غلتاند که ممکن است یکی از حالت های زیر پیش بیاید .

الف : به هیچ کدام از چاله ها نیفتد که دوباره حق غلتاندن توپ را دارد .

ب : به چاله ی متعلق به خودش بیفتد که دوباره حق غتاندن توپ را دارد .

پ : به چاله ی یکی از بازیکنان بیفتد . در آن صورت بایستی صاحب چاله را بروی کولش بگیرد و اینبار با دقت و تمرکز حواس بیشتری توپ را بغلتاند .

در این حالت ممکن است حالتهای زیر اتفاق بیفتد :

اگر توپ به چاله ی متعلق به خودش بیفتد که جای فرد سواره با فردی که نشسته عوض می شود .

اگر توپ دوباره به چاله ی فردی که روی کول او قرار دارد بیفتد باید با دست یک چشم او را بندد و با یک چشم توپ را بغلتاند ، و اگر برای بار بعدی توپ را در چاله فرد که سواره است بیفتد باید چشم دیگر او را ببندد .

ت : اگر توپ را به چاله ی یا خانه ی شیطان قرار بگیرد ، فردی که توپ را می غتاند باید به عنوان شیطان فوراً به طرف توپ دویده و آن را بر دارد و با سرعت به طرف بازیکنان پرتاب کند تا به یکی از بازیکن برخورد کند . و از نقطه برخورد توپ تا کنار چاله ی شیطان از او سواری (کول) بگیرد و بازیکن که مورد اصابت توپ قرار گرفته بعد از سواری بدیهی است وقتی که توپ روی زمین بازی به طرف چاله ها می غلتند ، بازیکنان نظاره گر کنارچاله ها ، متظر نتیجه هستند تا چنانچه اگر توپ در چاله شیطان افتاد ، فرار را بر قرار ترجیح دهند و از ضربه ی توپ شیطان و سوار دادن و شطان شدن ، و غیره در امان باشد .

نام بازی : چیستان

نام محلی : هرنگ هرنگ

اهداف بازی : آشنایی با حیوانان ، پرندگان و سایر جانداران ، دقت و هوشیاری ، درک مفاهیم

تعداد بازیکنان : حداقل ۶ نفر

سن بازیکنان : ۶ سال به بالا

ابزار لازم : یک کمربند

محوطه بازی : جایی متل حیات مدرسه ، پشت بام مشرف به کوچه

شرح بازی : بچه های علاقمند ، دور هم جمع شده و با مشاوره یکی را به عنوان استاد انتخاب می کنند ، استاد ! بازیکن را به ترتیب قرعه صف می کند . و یک سر کمربند را به نفر اول می دهد و سر دیگر کمربند در دست خود استاد قرار می گیرد . اولین بازیکن به استا دمی گوید هرنگ هرنگ ، استاد جواب می دهد : اسب شرنگ ، بازیکن می گوید : هوایی ، یا زمینی ، استاد با توجه به انتخاب کلمه ی مورد نظر یا می گوید هوایی یا زمینی ، که در این صورت با توجه به جواب استاد ، بازیکن باید سؤالاش را بر اساس محل مورد نظر بیان کند.

استا دبه طرز ماهری شی مورد نظر را مطرح می سازد و اگر بازیکن نتواند جواب مورد نظر را بگوید کمربند را به نفر بعدی می دهد و خود به آخر صف می رود ، و اگر جواب را بگوید . بنا به دستور استاد و با گفتن کلمه (جو ، جو ، … ) باید بازیکنان را با شلاق از دور استاد پراکنده سازد و به طرف بازیکنان حمله ور می شود و بازیکنان نیز فرار می کنند تا شلاق به آنها برخورد نکند . استاد در موقع حساس بازی با گفتن کلمه (گندم گندم ) با یدفرد یابنده با سرعت و جا بکی فوراً خود را به استاد برساند و دست خود را به استاد بزند ، و در این موقع بازیکنان باید سعی کنند با شنیدن (کلمه گندم ) جلو یابنده از رسیدن به استاد را بگیرند و حمله کردن به طرف او با گرفتن او ، بایستی ابتدا چشم او را بسته و سپس به جان او افتاده و او را کتک کاری می کنند و یک نفر کمربند را از دست او گرفته به نزد استاد می آورد و هر کس سعی مکند کفش و کلاه و…او را برداشته و به نزد استاد اورد سپس با چشمه بسته او را نزد استاد می اورند. استا داز او می پرسد . کمربند را چه کسی دزدید ، چه کسی چشمهایت رابست؟ چه کسی کلاهت را آورد ، چه کسی به تو لگد زد ؟ و غیره … یابنده باید به ۲ الی ۳ سئوال جواب درست بدهد ، تا چشمهایش را باز کنند والا بعد از خوردن چند شلاق از ناحیه کمربه پایین ، چشم های او را با ز خواهند کرد ، سپس تشکیل صف داده شروع به ادامه ی بازی می کنند .

نام بازی : خط و خونه

نام محلی : تخته بازی

۱

۲

۳

۶

۵

۴

اهداف بازی : افزایش قدرت و استقامت پاها ، هماهنگی چشم ها ، و دوستیها ، آموزش رعایت نوبت

تعداد بازیکن : حداقل ۲ نفر

سن بازیکنان : محدودیتی ندارد ( از زمانی که کودک بتواند یک لنگی راه برود ) این بازی بیشتر در بین دختران رایج است .

ابزار لازم : یک قطعه سفال یا کاشی ۸۰*۸ سانتی متر ، گچ ، یک تخته

محوطه بازی : یک زمین صاف و مسطح حدقل ، به ابعاد ۵*۴

شرح بازی : برای سهولت در امر آموزش بازی ابتدا مقررات و شرایط آن را برای مربیان و کودکان بازگو می کنیم ( اشتباه در هر یک موجب سوختن است )

تخته و پای بازیکن هرگز نباید روی خطوط قرار گیرد .

در هر خانه حداکثر تا ۳ بار یا (لنگ لنگ ) لی لی کردن مجاز است .

بازیکن در هدف گیری و انداختن تخته با خانه ای که مورد نظر است اشتباه نکند .

قطعه کاشی ، یا تخته برای رسیدن به خانه ها از روی خط سر می خورد و می تواند آن را روی خانه ای نیز بردارد .

بازیکن می تواند خانه ها را پی در پی طی کند که اشتباه نکرده باشد .

در اینجا به بررسی و چگونگی اجرا و شرایط بازیها ئی که به خط و خونه با تخته بازی معروف هستند می رسیم ولی به علت گستردگی و کثرت این بازیها که در این مغوله نمی گنجد فقط یک نمونه (ساده ترین ) آنها را که برای کودکان عملی است می آوریم .

تخته بازی ساده

روی زمین صاف و مسطح مطابق شکل رسم می کنیم

به قید قرعه ، ترتیب بازی نفرات ، مشخص و نفر اول برای شروع بازی ، روبروی خانه ی شماره ۱ می ایستد و قطعه سفال را به طرف داخل خانه ی شماره ۱ پرت می کند ولی (لنک لنگ کنان ) آن را با ضربات پا از خانه های ۲ ۳ ۴ ۵ می گذارند و در خانه ی ۵ کمی استراحت کرده و بازی را ادامه می دهد و از خانه ۸ به بیرون می زند اگر موفق بود این بار در خانه ی ۲ می اندازد دو بازی را برای ۸ خانه تکرار می کند .

سپس پشت به خانه ها ایستاده خونه بیرون و تخته را از بالای سر ش به پشت رها می سازد هر کجا که افتد ، خانه اوست با علامت * و نوشتن نامش آن را تصاحب می کند که در دورهای بعدی بازی می تواند در آن استراحت کند و در مقابل سایر بازیکنان با مشکل مواجه خواهند شد و بایستی آن خانه را پرش کند ، و پای در آن ننهند . مگر اینکه صاحب خانه خانه ی خود را در ااختیار بگذارد

در خاتمه ، هر کس که خانه ی بسیار دارد . برنده است .

نام بازی : عمو عمو زنجیر باف

نام محلی : عمو زنجیر باف

اهداف بازی : آموزش اصوات ، تقلید ، شناخت صداهای مختلف حیوانات

تعداد بازیکن حداقل ۱۰ نفر

محوطه بازی : حیاط مدرسه ، پشت بام

شرح بازی : ابتدا دو نفر که تقریباً از لحاظ نیروی جسمانی و قد و وزن یکسان و قدری بزرگتر از بقیه باشند انتخاب می شوند ، یکی را به عنوان سر گروه و دیگری را عمو زنجیر باف است . این دو بازیکن به دو سه رشته و زنجیره که سایر بازیکنان ، با قلاب کردن دست های یکدیگر درست کرده اند ، پیوسته و دایره وار کمان را تشکیل می دهند ، ابتدا سر گروه ، عمو زنجیر باف را مورد خطاب قرار داده و سؤال و جوابهای را به صورت شعر رد و بدل می کنند .و البته بقیه ی بچه ها سه گروه همراهی می کنند .

سر گروه بچه ها ( همراه با بچه ها )

عمو عمو زنجیر باف … ؟ ب له ….. ؟

زنجیر منو بافتی … ؟ بله …… ؟

پشت کوه انداختی … ؟ بله ….. ؟

با با اومده …… ؟ چی چی اورده ؟

نخود و کشمش ؟ بخور بیار ….

با صدای چی ؟؟؟؟ با صدای گربه !!!

تا عمو زنجیر باف نام حیوانی را بر زبان آورد ، سه گروه همراه با سایر بازیگنان صدای حیوان مورد نظر را در اورده و براه می افتاد و از زیر دستهای قلاب شده ی عمو زنجیر باف و نفر دوم می گذرند ، به جز همان نفر که به صورت کت بسته ، پشت به بچه ها قرار می گیرد . سر گروه دوباره شعر را شروع می کند و عمو زنجیر باف با نام حیوانی آن را تمام می کند و آنها از زیر دست به هم داده نفری که کت بسته ، پشت به بچه ها ایستاده و نفر سوم عبور می کنند ، در نتیجه نفر سوم نیز دستهایش پیچ خورده و پشت به بچه ها قرار می گیرد و خلاصه این بازی را تا جایی انجام می دهند که همه بچه ها غیر از سر گروه و عمو زنجیر باف کت بسته و پشت و رو شوند و به عبارتی زنجیر بافته شود .

در این جا سر گروه و عمو زنجیر باف مکالمه می کنند .

سرگروه :

عمو عمو زنجیر باف ……… ؟ بله ………. ؟

زنجیر من بافتی …… ؟ بله ……… ؟

مکحکم یا که شله ؟ بافته شد

بکش *** ؟؟

حال سر گروه از یک طرف و عمو زنجیر باف از طرف دیگر ، با کشیدن بچه سعی می کنند که زنجیر را پاره کنند اما بچه ها با محکم گرفتن یکدیگر مقاومت می کنند … تا اینکه بالاخره زنجیر از یک جایی پاره می شود دوباره بازیکنان از یکدیگر جدا شده جریمه می شوند و بایستی هر کاری از سوی سایر بازیکنان به آنها محول می شود انجام دهند .

نام بازی قایم موشک

نام محلی : چشم قییم

اهداف بازی : پرورش اعتماد در کودکان به هنگام تنهایی ، زایل کردن ترس در تاریکی ، تقویت جسمانی

تعداد بازیکنان : ۵ الی ۱۰ نفر

سن بازیکنان : ۶ ساله به بالا

ابزار : ندارد

محوطه بازی : مکانی مانند کوچه باغ . حتی اتاق های ساختمان

شروع بازی : بچه های دواطلب بازی ، ترجیحاً در تاریکی عصر ، در محوطه که دارای کمینگاه و درخت و کنج و غیره …. جهت قایم شدن ، باشد دور هم جمع شده و به قید قرعه ، مانند سنگ انداختن ، یا شیر و خط یکی را به عنوان شروع کننده بازی انتخاب می کنند .

شروع کننده در محلی که توسط همه ی بازیکنان مشخص می شو.ند ، روی دیوار یا روی تنه درخت پشت به بچه ها ایستاده و چشمانش را می بندد و با کف دست چشمان خود را می گیرد تا جایی را نبیند و بنابر قرار داد مثلاًُ از ۱ تا ۲۰ می شمارد تا سایر بازیکنان در این فرصت خود را مخفی کنند .

سپس می گوید : قایم شدین ؟ بیام یا نه ؟ چنانچه جوابی نشنید به این مفهوم است که همه قایم شده اند و شروع به جستجو می کند و هر کدام را که پیدا کند باید دست به همان بازیکن بزند تا او را بسوزاند و اگر نتواند کسی را بسوزاند آن شخص جایش را با شروع کننده بازی عوض می کند و باز بازی از اول شروع می شود . لازم به ذکر است موقعی که بازیکن به جستجوی سایرین مشغول است ، بازیکن دیگر سریعاً خود را به محلی که روی دیوار علامت زده اند می رسانند و با کف دست خود محل مورد نظر را لمس می کنند و با گفتن کلمه « جور » برنده شدن خود را اعلام می کند .

قدیمی ترین نام این بازی شرماسک است که قدمت هفتصد ساله دارد . در بعضی مناطق این بازی توسط بزرگسالان نیز اجرا می شود .

نام بازی : کماج کماج

نام محلی : کماج کماج (چر چو)

اهداف بازی : حفظ تعادل ، تقویت عضلات پا ، تقویت سرعت و چابکی و ایجاد هماهنگی بین دست و چشم و پا ایجاد روحیه ی فداکاری

تعداد بازیکنان : محدودیت ندارد

سن بازیکنان : ۸ سال به بالا

ابزار : ندارد

محوطه بازی : مکانی به ابعاد : ۳۰*۲۰ متر ، حیاط مدرسه

شروع بازی : ابتدا دو بازیکن قوی به عنوان سر گروه تعیین می شوند و سایر بازیکنان را به طور مساوی تقسیم می کنند سپس به قید قرعه (مانند شیر و یا خط ، سنگ تر و خشک ) گروهی داخل زمین بازی قرار می گیرند و دو گروه دیگر به عنوان مهاجم دور میدان پراکنده می شوند .

بازی بدین ترتیب شروع می شود که در مرکز میدان برآمدگی کوچک با خاک یا سنگ گردی به نام (کماج ) درست می کنند . گروه داخل میدان دور کماچ قرار می گیرد تا از حمله ی گروه مهاجم به طرف کماچ مواظبت کند وظیفه ی گروه مهاجم این است که اطراف « کماچ» پراکنده شوند . و هر بازیکن سعی می کند با سرعت و چابکی و زیرکی خود را به کماچ نزدیک و با زدن جای پای خود به « کماچ » گروه مهاجم را برنده کند .

و یا اینکه گروه مهاجم موفق شود از بین یک بازیکن و « کماچ » عبور کند آن فرد را سوزانده است و آن فرد باید از بازی اخراج شود . وظیفه ی گروه مدافع از « کماچ » این است که علاوه بر حفط کماچ از حمله ی مهاجمین ، باید مراقب بازیکنان مهاجم باشند تا از بین آنها عبور نکنند و اگر این اتفاق بیفتد بازیکن مدافع باید سعی کند با سرعت و چابکی خود جلو فرد حمله کننده را سد کند و یا با دست زدن خود به بدن مهاجم او را از بازی اخراج کند .

گروه مهاجم باید در اطراف کماچ پراکننده شوند و سعی کنند با چابکی و مهارت خود به طرف کماچ حمله کنند و بدون اینکه دست بازیکن مدافع به آنها برخورد کند گروه را برنده کنند .

مراقبت از خود جهت حفظ از برخورد دست بازیکن مدافع کماچ ، عبور از بین بازیکن مدافع نیست به کماچ و اخراج بازیکن مدافع

بازی بین دو گروه ادامه می یابد و تا هر گروه به عدد ۷ رسید برنده می شود و گروه بازنده باید به عنوان جریمه گروه برنده را طی مسیر مشخص شده کول کنند .

نام بازی : گل گل

نام محلی : گل یا پوچ (کچه بازی)

اهداف : تحریک حس کنجکاوی و پرورش دقت و هوشیاری

تعداد بازیکنان : محدودیت ندارد .

ابزار لام : یک دکمه کوچک

محوطه بازی : محدودیت ندارن .

شرح بازی : افراد به دو گروه مساوی تقسیم می شوند . دو سر گروه شرایط بازی را از قبیل حد نصاب امتیاز و تعداد امتیازات ، یک سره گرفتن گل را ، مطرح می کنند . ( به طور مثال یکسره گل گرفتن ۲ امتیاز ،حد نصاب هم ۲۱ می باشد . ) برای شروع یکی از سرگروهها دگمه یا ساچمه ای کوچک که در بازی ( گل ) نامیده می شود ، برداشته و به سر گروه دیگر پیشنهاد می کند که گل را در مقابل چند امتیاز می خواهی ( گل را می فروشد ) . بنا بر انتخاب او یکی از گروهها ، در شروع بازی چند امتیاز دارد و گروه دیگر گل را دارد و می تواند با آن امتیاز بگیرد . سرگروه صاحب گل ، گل را به یکی از دست ها می سپارد ، بعد همه مشت گره کردهی خود را در مقابل دید گروه مقابل قرار می دهند . نفرات گروه دوم با کنجکاوی و دقت و هوشیاری از حرکت دست سرگروه و نفرات نگاهها و حالت چهره ها حدس می زنند و به سرگروه می گویند سرگروه بنا بر حدس خود و یاران ، دست های مشکوک را کنار گذاشته و بقیه را یکی یکی با گفتن واژه( پوچ یا خالی )کنار می گذارد و به این ترتیب به گل نزدیک تر می شوند ، چنانچه آن را پیدا کنند با کسب یک امتیاز صاحب گل شده و در دور بعدی ، آنها گل را مخفی خواهند کرد و چنانچه نتوانند ، باز گروه مقابل با احتساب یک امتیاز گل را میان دست ها پخش خواهند کرد .

در ابتدای بازی اگر حدس قوی باشد که به یقین مبدل می شود ، سرگروه می تواند با یکسره گرفتن گل ۲ امتیاز بگیرد ولی اگر نتواند بنا به قراردادی که دارند ۱ یا ۲ امتیاز از دست می دهند .

در خاتمه برنده بازی ، گروهی است که تعداد امتیازاتش زودتر به ۲۱ برسد . نکته : گل بازی آخر ( امتیاز ۲۱ ) را شاه گل می نامند که هر گروهی که می خواهد شاه گل را بگیرد باید سه مرتبه به دستی احتمال می دهد گل دارد جمله ی ( شاه گل بازی ۲۱ را بده ) تکرار نماید که اگر بتواند درست حدس بزند « یعنی شاه گل » را بگیرد ، گروه مقابل از صفر شروع می کند و بازی ادامه پیدا می کند .

نام بازی : هفت سنگ

نام محلی : هفت سانگ

اهداف بازی : ایجاد روحیه ی همکاری ، تقویت و مهارت در نشانه گیری ، بهبود سرعت

تعداد بازیکنان : ۴ الی ۱۶ نفر

سن بازیکنان : ۶ سال به بالا

ابزار لازم : یک عدد توپ تنیس ، ۷ عدد سنگ صاف و هم اندازه

محوطه بازی : جایی مثل حیاط مدرسه

شرح بازی : افراد به دو گروه مساوی تقسیم شده و هر گروه یک نفر را به عنوان سردسته و رهبر برمی گزیند . به قید قرعه یک گروه ابتدا بازی را از فاصله ی معینی از محل هفت سنگ ، که روی هم چیده شده اند قرار می گیرند ، تا به نوت با توپ تنیس سنگها را مورد هدف قرار داده و بریزند ، گروه دوم نیز در پشت هفت سنگ ، منتظر نتیجه اند تا هر گاه توپ پرتاپ شده ، توسط گروه اول به هفت سنگ برخورد نکند ، فوراً جایشان را با آن گروه عوض کنند ، ولی اگر برخورد کرد و آرایش سنگها را به هم زد ، توپ را بر می دارند با پاسکاری و هدف گیری سعی می کنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند که اگر توپ اصابت کند ، بازیکنان مورد نظر از بازی اخراج می شود و همچنین نفرات گروه اول در هر فرصتی که به دست آوردند به سراغ سنگها می روند تا آنها را روی هم بچینند و یک امتیاز بگیرند و مشخص است که برای انجام چنین کاری ، یکی از دوستان بایستی خود را به خطر انداخته و یارش را در مقابل خطر برخورد توپ پوشش دهد و اگر باز هم مورد ضربه قرار گرفت و از بازی اخراج شد دیگری کار را به اتمام می رساند ولی اگر دیگر بازیکنی نمانده باشد ، بازی تمام و در دور بعدی جا و نقش گروهها عوض می شود . در پایان گروهی که زودتر امتیاز ۷ ( هفت ) را کسب نماید برنده خواهد بود .

نام بازی : یک گل دو گل

نام محلی : یک قل دو قل

اهداف بازی : ایجاد تفکر و اندیشه و خیال ، دقت در نگاه و حرکات موزون دست

تعداد بازیکن : ۲ نفر ( اگر زیاد باشند دو گروه )

سن بازیکنان : محدودیت ندارد

ابزار لازم : ۵ سنگ گرد ، که کمی بزرگتر از فندوق باشد

محوطه بازی : محدودیت ندارد .

شرح بازی : ابتدا با جفت یا تک آمدن ، اینگونه که یکی از بازیکنالن سنگها را در مشت می گیرد تا دیگری بگوید زوج است یا فرد . شروع کننده بازی مشخص می شود . هر کدام در هر مرحله مرتکب اشتباه شوند سوخته ، دیگری بازی را پی می گیرد و این بازی چندین مرحله دارد و بازیکن با اجرای موفق هر مرحله ، یک امتیاز کسب می کند و به مرحله دیگر راه می یابد .

مرحله اول : ( قل اول ) ۵ سنگ را به گونه ای که جدا از هم باشند روی زمین پخش می کنند ، یکی را برداشته و به بالا می اندازد ، در فاصله پایین آمدن یکی از سنگها را از روی زمین برداشته و با همان دست ، سنگ بالا انداخته را که در حال سقوط است می گیرد و به همین نحو همه انها را بر می دارد .

مرحله دوم ( دو قل ) : ۵ سنگ را به گونه ای که دو به دو قرار بگیرند ، روی زمین پخش می کند . یکی را برداشته و به بالا می اندازد و سنگها را ۲ تای از روی زمین بر می دارد .

مرحله سوم ( سه قل ) : مانند مراحل فوق ، منتهی ، چهار سنگ روی زمین را در دو حرکت ۱ تایی و ۳ تایی بر می دارد .

مرحله چهارم ( چهار قل ) : یک سنگ را به هوا انداخته ، چهار سنگ را با هم روی زمین گذاشته و فوری سنگ را از هوا می گیرند ، سپس باز هم سنگ را می اندازد و هم سنگ روی زمین را یکجا و در یک حرکت برمی دارد .

مرحله پنجم ( پنج قل ) : یک سنگ را به هوا انداخته ، در حالی که همه ی سنگ ها در مشت است انگشت سبابه را به زمین می کشد ، بعد سنگ را در هوا می گیرد .

مرحله ششم : بازیکن باز سنگها را پخش کرده ، یکی را برداشته و بالا می اندازد ، در فاصله بازگشت ، یکی از سنگها روی زمین را برداشته و سنگ هوا را می گیرد و با یک پرتاب دیگر سنگی را که از روی زمین برداشته با یکی از سنگها عوض می کند و به همین طریق مرحله را با تعویض تمامی سنگها به پایان می برد .

مرحله هفتم : در این مرحله ، بازیکن با دست چپ ، توسط انگشتان شست و میانی به صورتی که انگشت اشاره روی آن سوار شده باشد پلی عریض روی زمین می سازد . و سنگهای پخش شده را به حریف اشاره می کند تا یکی را انتخاب کند و سپس از آن یکی را برداشته و به طرف بالا می انداد و دوباره می گیرد در این فاصله ، سنگها را یکی یکی حداکثر با سه ضربه ، به ضرب انگشت میانی که از پشت انگشت شست به حالت فنری یا بشکن ، رها می شود از زیر پل می گذراند . چون سنگ انتخاب شده و آخرین گذارنده از زیر پل خواهد بود ، بدیهی است حریف سنگی را انتخاب می کند که سد معبر سایر سنگها باشد و مسلم است در اثر برخورد یکی از سنگها به سنگ انتخاب شده سوخته و نوبت بازی حریف خواهد شد .

مرحله هشتم : در این مرحله بازیکن بعد از ریختن سنگها روی زمین ، دست چپ را در یک طرف آنها به صورت عمودی بر زمین گذاشته و دیواری درست می کند . باز دست راست یکی را بعد از برداشتن به طرف بالا انداخته و دوباره می گیرد و در این فاصله بایستی یکی از سنگها را برداشته و به آن سوی دیوار بگذارد و این حرکت را برای تمامی سنگها اجرا می کند.

مرحله نهم : در این مرحله بازیکن هم سنگها را یکجا به طرف بالا می اندازد و در فاصله بازگشت آنها ، فوراً دستها را از کناره به هم می چسباند و سنگها را با کف دو دست می گیرد . دوباره آنها را در همان حالت با دو دست به طرف بالا می اندازد و در این فاصله دستها را وارونه کرده و از ناحیه انگشت سبابه به هم می چسباند و آنها را پشت دستهایش می گیرد و سپس عکس آن را انجام داده و بازیکن سنگهای پرتابی را با کف دو دست می گیرد .افتادن حتی یک سنگ موجب سوختن است و هر کدام این مرحله را گذرانده باشد برنده بازی است .

مرحله آخر : مرحله تنبیه است و دو بازیکن روبروی هم می نشینند بازنده کف دستش را به زمین می چسباند ونفر برنده سنگها را یکی یکی با اسامی تنبیه ها : (مانند نوازش ، برداشتن عسل از کندو ) پشت دست او می چسباند سپس بایستی با یک حرکت همه ی سنگها را به طرف بالا بیندازد و با دست بگیرد ،اگر توانست همه را بگیرد تنبیهی متوجه او نیست ، ولی براساس آنچه بر زمین انداخته باشد تنبیه ( جریمه ) می شود .

× مبتدی ترین بازیکن ها تا همین مرحله ( پنج قل ) پیش می روند سپس برای کسب امتیاز «پشت دست » می اندازند یعنی پنج سنگ را در کف دست جمع می کنند و با یک حرکت ان را به هوا می اندازند و با پشت دست می گیرند . باز همان را به هوا انداخته و با کف دست می گیرند . تعدا سنگ هایی را که می توانند با پشت دست بگیرند تعیین کننده امتیاز است . اگر بازیکن بتواند حتی یک سنگ را با پشت دست بگیرد ، بازی را می تواند از اول شروع کند و دوباره ادامه بدهد تا امتیاز بیشتری بگیرد وگرنه باخته است .

بخش چهارم

منابع و مأخذ

روانشناسی رشد کودک و نوجوان تالیف دکتر محمد پارسا

بازی از دیدگاه ماریا مانتو سوری تالیف ماریا مانتو سوری

خلاقیت تالیف دکتر جمال حقیقی

زندگی من تالیف باغچه بان

اسلام و تعلیم و تربیت تالیف دکتر محمد باقر محبی

تربیت و بازی کودکان تالیف دکتر علی قائمی

ارا مربیان بزرگ درباره تربیت کودک تالیف محمد عطاران

آنچه باید درباره تربیت فرزندان بدانید تالیف رنول دوسون

بازی و رشد کودک تالیف دکتر مری شری دان

آوای روئین ، شماره چهار – ۱۶/۱/۷۹