شیوه های ارائه مطلب ارائه کتبی و شفاهی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  شیوه های ارائه مطلب ( ارائه کتبی و شفاهی )

شیوه های ارائه مطلب ( ارائه کتبی و شفاهی )


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان شیوه های ارائه مطلب ارائه کتبی و شفاهی

۱- ارائه کتبی
در اینجا به شرح بعضی از اجزاء بخش آغازین در یک ارائه کتبی می پردازیم

جلد :
در بعضی از گونه های ارائه کتبی لازم ودر بعضی دیگر لازم نیست. معمولا در آن گونه هایی که نیاز به جلد دارند محتوای صفحه عنوان روی جلد هم درج می شود .

صفحه عنوان :
در بیشتر گونه های ارائه کتبی صفحه عنوان صفحه جداگانه ای است که صورت و محتوای خاص خود را دارد.

پیشگفتار :
متنی است که ارائه کننده در بعضی گونه های کتبی می نویسد تا اطلاعاتی را در مورد ارائه کتبی وجنبه های مرتبط با آن به خواننده بدهد. محتوای پیشگفتار بستگی به نظر ارائه کننده و قلم و قدرت نگارش او دارد .

در یک ارائه علمی – فنی معمولا به نکات زیر در پیشگفتار اشاره و پرداخته می شود :
یک یا دو جمله آغازین و جذب کننده
اهمیت و جایگاه موضوع
انگیزه و هدف از انتخاب موضوع
سوابق کارهای انجام شده توسط دیگران در موضوع
امکانات و دشواریهای مطالعه وتحقیق
روش تحقیق و کسب اطلاعات
مخاطبین و سطح پیش دانسته های آنها
نحوه مطالعه ارائه کتبی
توضیح علائم اختصاری و قراردادهای نگارشی و غیره
توضیح در مورد نحوه انتخاب معادل های کلمات بیگانه
تقدیم و سپاسگزاری
یک یا دو جمله پایانی تاثیرگذار
درج یک یا دو عبارت یا جمله از حکیمان و دانایان متناسب با موضوع توصیه میشود .
نام و نام خانوادگی نویسنده

فهرست شکلها و جدولها :
برای تنظیم این فهرستها به همان ترتیب فهرست مطالب عمل می گردد با این تغییر که به جای عبارت << فهرست مطالب >> عبارت << فهرست شکلها >> یا << فهرست جدولها >> گذاشته می شود .

اگر تعداد شکلها و جدولها کم باشد نیازی به دو فهرست جداگانه نیست .

چکیده مولف :
برای اصطلاح چکیده تعریفهای متعددی ارائه شده است و گاه آن را با خلاصه یکسان می دانند و گفته می شود : خلاصه ای بسیار فشرده از یک متن . اما چکیده از دیدگاه تخصصی چکیده نویسان انواع دارد . چکیده نویسی در معنای گسترده آن نوعی تخصص است و کارشناسان خاص خود را دارد .

اهداف چکیده نویسی در معنای گسترده عبارتند از :
– صرفه جویی در زمان مطالعه
– رفع مشکل زبان : چکیده معمولا به زبانهای زیادی تولید می شود .
– تسهیل در تصمیم گیری در انتخاب منبع
– تسهیل در جستجوی مطلب
– کمک به نشر دانش و فن

نکاتی که در نوشتن چکیده مولف باید رعایت گردد:
– اندازه چکیده : بین ۵۰ تا ۲۵۰ کلمه
– چکیده باید به طرزی تنظیم شود که بدون مراجعه به متن اصلی ایده اصلی متن به خواننده منتقل شود .
– مفاهیم اصلی متن ( کلمات کلیدی ) باید در انتهای چکیده ذکر شوند .
– چکیده معمولا درست قبل از شروع متن اصلی آورده می‌شود .
– چکیده ارائه کتبی آکادمیک بهتر است به دو زبان ( فارسی و انگلیسی ) نوشته شود .

پیشنهادات و نظرات :
در برخی از گونه های ارائه کتبی مثل گزارشهای اداری ، فنی ، گزارش کار آموزی ، رساله فارغ التحصیلی و غیره لازم است که ارائه کننده پیشنهادات و نظرات خود را به طور منطقی و منسجم ارائه کند . در هر حال در متون علمی وفنی پیشنهادات و نظرات باید صریح – صادقانه – مسئولانه – و خیرخواهانه و منطبق بر << منطق سرد >> نوشته شوند و خالی از حب و بغض باشند .

پیوستها :
– در ارائه کتبی گاه لازم است مطالبی را که به نحوی از نظر موضوعی یا مفهومی مرتبط با مطالب متن اصلی هستند اضافه کنیم . تشخیص اینکه چه مطالبی را باید در قسمت پیوستها آورد همیشه آسان نیست .
معمولا در موارد زیر مطالب را در قسمت پیوستها درج می کنیم:
مطالبی که از نظر ارائه کننده اصلی نبوده ولی به نحوی با مباحث متن اصلی در ارتباط هستند مطالبی که پس از تنظیم نهایی ارائه کتبی به آنها دست یافته باشیم توضیح بیشتر بعضی از اصطلاحات متن اصلی انواع فهرستها مثل فهرست اختصارات وعلایم بکار رفته در متن اصلی ، فهرست اسامی خاص ، نمایه ها و غیره جدولها ، شکلها و فرمولهای کامپیوتری که به دلیلی امکان درج آنها در متن اصلی نباشد .

فهرست منابع :
این فهرست را کتابنامه ، کتابشناسی ، و گاه کتابنگاری نیز می گویند . در اکثر انواع ارائه نوشتاری حتما باید منابعی که در تنظیم و آماده سازی محتوای ارائه مورد استفاده قرار گرفته اند معرفی شوند زیرا اصل رعایت امانت نزد اهل اندیشه و قلم چنین حکم می کند .

فهرست منابع را می توان بر اساس ضوابط مختلفی تنظیم کرد از جمله :
– برحسب فرم انتشار منبع
– برحسب اصلی و فرعی بودن منبع
– بر حسب تاریخ انتشار
– بر حسب نظم الفبایی نام مولفین
– برحسب نظم الفبایی عنوان منابع
– برحسب موضوعات
– بر حسب زبان

نکاتی در مورد نحوه نوشتن مشخصات منبع :
– در متون علمی – فنی گاه به سبب اهمیت فقره اطلاع تاریخ آ ن را بلافاصله بعد از نام کوچک مولف قید مکنند .
– اگر از یک مولف بیش از یک منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد تکرار نام خانوادگی و نام کوچک او لزومی ندارد .
– گاه چهار حرف اول نام خانوادگی مولف و دو رقم تاریخ محصور در علامت [ ] قبل از نام خانوادگی مولف آورده میشود .
– توجه داشته باشیم که در جزئیات اطلاعات فوق به ویژه استفاده از نشانه های سجاوندی بین مولفین ، ویراستاران و ناشران چندان اتفاق نظر نیست .
مشخصات نشر

مشخصات منبع
مشخصات مولف
نوع
منبع
محل نشر علامت : نام ناشر ویرگول تاریخ نشر نقطه
عنوان کامل کتاب ویرگولنام ویراستار یا مترجم باقید کلمه ویراسته یا ترجمه ویرگول شماره مجلد ویرگول شماره ویراست نقطه
نام خانوادگی مولف (مولفین ) ، نام (های) کوچک مولف (مولفین) یا نام ویراستار به عنوان مولف یا موسسه ای که نقش مولف را دارد نقطه
کتاب

عنوان مجله ویرگول شماره مسلسل ویرگول تاریخ ویرگول شماره صفحات اول و آخر نقطه

عنوان کامل مقاله محصور در علامت ”‌ ” نقطه

به همان صورت بالا

مقاله از مجله

محل نشر علامت : نام ناشر ویرگول شماره صفحه (ها) نقطه

عنوان مقاله محصور در علامت ” ” ویرگول کلمه «در» عنوان کتاب ویرگول نام ویراستار (ها) کلمه ویراستار در پرانتز نقطه

مثل بالا

مقاله از کتاب

نام دانشگاه ویرگول تاریخ ویرگول شماره صفحه (ها) نقطه

عنوان رساله ویرگول درجه ای که رساله برای اخذ آن نوشته است در پرانتز ویرگول

مثل بالا

رسا له (تز)

عنوان روزنامه ویرگول محل نشر ویرگول تاریخ نقطه

مثل مقاله از مجله

مثل مقاله از مجله

مقاله از روزنامه

عنوان دایره المعارف ویرگول شماره مجلد ویرگول شماره صفحات اول وآخر نقطه

مثل مقاله از مجله

مثل کتاب

مقاله از دائره المعارف

ویژگیهای نوشتار علمی- فنی :

۱٫ ویژگیهای زبانی

۲٫ ویژگیهای کیفی

۳٫ عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی

۴٫ لزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی

ویژگیهای زبانی عبارتند از :

– روانی و سادگی

– طبیعی بودن

– موجز بودن

– کتابتی بودن

– معاصر بودن

– جدی بودن

– نداشتن افعال شخصی

– نداشتن ضمایر شخصی

– نداشتن عبارات یا جملات طولانی

ویژگیهای کیفی عبارتند از :

– اطلاع دهندگی

– داشتن اعتبار و درستی علمی – فنی

– منطق مندی

– مستدل بودن

– انسجام و یکدست بودن

– متناسب با موضوع بودن

– وضوح

– کامل بودن

– صریح بودن

– تخصصی و موکد به موضوع بودن

– عینی و واقعیت نما بودن

– امین بودن

– نداشتن لفاظیهای بی مورد

– نداشتن تکیه های بیجا و بیش از اندازه

– اطمینان بخش بودن

– مبالغه آمیز نبودن

– حقیقت مند بودن و غیره

عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی

– نادرستی تعریف موضوع

– عدم دقت در تعیین عنوان اصلی

– عدم انتخاب درست سرفصلها و عناوین داخلی

– روشن نبودن انگیزه نوشتن

– تعیین نادرست خواننده و سطح آن

– نادرستی داده ها

– عدم صراحت بیان

– عدم توانایی نویسنده در بررسی مطلب از دیدگاه خواننده

– عدم انتخاب روشهای مناسب گسترش مطلب

– ضعیف بودن استدلالها

– عدم انسجام و هماهنگی قسمتهای مختلف نوشتار

– عدم وجود توالی منطقی بین قسمتهای نوشتار

– وجود اطلاعاتی که بدیهی هستند

– چند بار نویسی، لفاظی و حاشیه پردازی

– کامل نبودن نوشته

– وجود اصطلاحات علمی – فنی ناآشنا و غیره

لزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی :

در سازمانهایی که به نحوی به کار دانش و فن می پردازند اعم از آکادمیک ، دانشگاهی ، فنی – صنعتی، حرفه ای و … لازم است که بخشی از سازمان به عنوان مسئول تولید نوشتار علمی – فنی در نظر گرفته شود . این نکته بسیار مهم باید درک شود که در حیطه دانش و فن و به ویژه در کار پژوهش ، تولید و توسعه، نوشتن امری اساسی است . بدون نوشتن ایده ها ، یافتارها ، دانستارها و … و ارائه آنها کار پژوهش ، تولید و توسعه ناتمام است .

وظایف مدیریت نوشتار علمی – فنی:

۱٫ تامین نیروی تخصصی تولید نوشتار علمی – فنی

۲٫ تامین مکان و ابزارهای مناسب برای تولید نوشتار

۳٫ سرپرستی نویسندگان و استفاده بهینه از زمان

۴٫ تبیین صریح و روشن خواسته های مدیریت سازمان از تولیدکنندگان نوشتار

۵٫ نظارت در آماده سازی نوشتار

۶٫ ویرایش نوشتار بطور کامل و صریح

۷٫ تایید نهایی نوشتار و ارائه آن به مدیریت سازمان

۸٫ ارزیابی و تشویق نویسندگان کارآ

انواع نوشتار علمی – فنی :

نوشتارهای علمی – فنی را می توان از چند دیدگاه رده بندی کرد مثلا از نظر محیط تولید ، صورت( فرم )، محتوا ، کاربرد ، سطح و …

انواع نوشتار علمی – فنی باتوجه به هدف اصلی تالیف کتاب حاضر :

Image and video hosting by TinyPic

نوشتار دانشگاهی و غیر دانشگاهی :

منظور از نوشتار دانشگاهی ( تحصیلی ) بعضی و نه همه نوشتارهایی است که فرد در سطوح مختلف تحصیلات دانشگاهی تهیه و تنظیم می کند مثلا کتاب و جزوه در اینجا مورد نظر نیست .

منظور از نوشتار غیر دانشگاهی ( کاری ) بعضی و نه همه نوشتارهایی است که یک فرد در محیطهای کاری تهیه وتنظیم میکند و کاربردهای متفاوت دارند .

گونه های رایج نوشتار دانشگاهی ( تحصیلی ):

گزارش مطالعه بیشتر ( تحقیق ) در چارچوب یک درس

گزارش درس << سمینار >>

گزارش انجام پروژه در چارچوب یک درس ( پروژه درسی )

گزارش انجام << کارآموزی >>

گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی

پایان نامه ( رساله ) دوره کارشناسی ارشد

دانشنامه ( تز ) دوره دکترا و پسا دکترا

گزارش کار آزمایشگاه

n ارائه شفاهی

n کاملیا آریافر استاد:

n الهه رحیم طرقی سرکار خانم دکتر شریف

n

n فصل چهارم : ارائه شفاهی

۴-۱: تعریف

۴-۲: خصوصیات

۴-۳: انواع

۴-۳-۱: خصوصیات سخنرانی عمومی

۴-۳-۲: خصوصیات کلی تدریس

۴-۳-۳: خصوصیات سخنرانی علمی-فنی

۴-۴: امکانات ارائه شفاهی

۴-۵: سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۱: ساختمندی

۴-۵-۲: خصوصیات سخنران علمی-فنی

۴-۵-۳: زمان سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۴: مکان سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۵: آماده سازی سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۶: شیوه سخنرانی علمی-فنی

n تعریف

n نوعی انتقال اطلاعات

n رسانه اصلی ß کلام یا گفتار

n نیاز به انشاء مطلب ß انشای خطابی (در معنای عام)

n تعریف (ادامه)

n پیشینه زبان ß به درستی دانسته نیست که انسان از چه زمان گفتارمند شد (کلمات: نوعی قرارداد غیر رسمی بین افراد بود) ß ایجاد قبائل ß پدید آمدن زبانها

n برخی از پژوهشگران زبان را دنباله و متمّم تکامل فکر در انسان می دانند.

n برخی معتقدند که زبان اساساً ذاتی و فطری است.

n اولین صورت زبان ß گفتار : دستگاهی که از نمادهای طبیعی آوایی تشکیلشده است.

n به عقیده زبان شناسان گفتار مقدم بر نوشتار است.

n فصل چهارم : ارائه شفاهی

۴-۱: تعریف

۴-۲: خصوصیات

۴-۳: انواع

۴-۳-۱: خصوصیات سخنرانی عمومی

۴-۳-۲: خصوصیات کلی تدریس

۴-۳-۳: خصوصیات سخنرانی علمی-فنی

۴-۴: امکانات ارائه شفاهی

۴-۵: سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۱: ساختمندی

۴-۵-۲: خصوصیات سخنران علمی-فنی

۴-۵-۳: زمان سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۴: مکان سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۵: آماده سازی سخنرانی علمی-فنی

۴-۵-۶: شیوه سخنرانی علمی-فنی

n خصوصیات

n حضوری است.

n قابل استناد نیست.

n محدودیت زمانی ß به اندازه ارائه کتبی مشروح نیست (خطر ناقص بودن)

n کنترل کیفی و کمی آن دشوار است.

n تعداد مخاطبین معمولا کمتر از ارائه کتبی است.

n از نظر سبک بیان ضوابط ارائه کتبی را ندارد.

n تاثیرگذاری اش می تواند سریع باشد (هر چند اثرش در مخاطب لزوما دیرپای نیست)

n نوعی انتقال اطلاعات دو سویه است ß)شکل ۱)

n از نظر مجموعه امکانات از ارائه کتبی غنی تر است (زبان بدن ß بسیار موثر)

n هدف : ۱)آگاه سازی ۲)مجاب کردن مخاطب و جلب نظر موافق او

n از این نظر ممکن است آگاه ساز(informative) یا مجاب کننده (persuasive) باشد.

n 2 ـ ارائه شفاهی

تعریف

خصوصیات

انواع

خصوصیات سخنرانی عمومی

خصوصیات کلی تدریس

خصوصیات سخنرانی علمی-فنی

امکانات ارائه شفاهی

سخنرانی علمی-فنی

ساختمندی

خصوصیات سخنران علمی-فنی

زمان سخنرانی علمی-فنی

مکان سخنرانی علمی-فنی

آماده سازی سخنرانی علمی-فنی

شیوه سخنرانی علمی-فنی

n انواع

انواع ارائه شفاهی عبارتند از:

۱٫ سخنرانی عمومی

۲٫ تدریس

۳٫ سخنرانی علمی-فنی

۴٫ قرائت نثر و شعر

خصوصیات سخنرانی عمومی

n معمولاً از امکانات دیداری و شنیداری استفاده نمی شود.

n انفرادی

n حدود نیم ساعت و گاه بیشتر

n ارائه کننده باید با آیین سخنوری آشنا باشد.
n شخصیت سخنران و رفتار او ß تاثیر در موفقیت یا عدم موفقیت سخنرانی
n محتوا تابع مناسبت است.
n وضع روحی-عاطفی،احساسی مخاطب در این نوع ارائه عامل مهمی است (شرایط زمانی و مکانی)
خصوصیات تدریس (ارائه تعلیمی)
n معمولاً از امکانات شنیداری و دیداری ساده استفاده می شود.
n هدف اصلی ß آموزش
n ارائه کننده باید شیوه تدریس را بداند.
n بر اساس یک طرح درس مشخص
n معمولاً مخاطبین اطلاع چندانی از موضوع ندارند.
n مخاطبین موظف به رعایت آداب خاصی هستند.
n مخاطبین ملزم به دریافت هستند.
n کسب اطمینان از انجام فراروند دریافت و درک بسیار مهم است.
n حتماً باید با کنترل کیفی و کمی دقیق انجام شود.
n مخاطبین از نظر دانش و آگاهی در موضوع ارائه،معمولاً هم سطح و زیر سطح ارائه کننده هستند.
خصوصیات سخنرانی علمی- فنی
n خاص محافل علمی- فنی (کنفرانس، سمینار و…)است.
n موضوع ß تخصصی
n از انواع امکانات دیداری و شنیداری استفاده می شود (استفاده بجا و درست ß ارائه مطلوبتر) ß (شکل ۲)
n مدت : ۱۰ تا ۲۵دقیقه
n معمولاً انفرادی (گاهی بر اساس یک طرح ارائه چند نفره)
n از نظرآماده کردن محتوا تمام مراحل یک ارائه کتبی را دارد (غِیر از مرحله تنظیم ساختار سه بخشی)
n خصوصیات سخنرانی علمی- فنی
n نیازی نیست که سخنران آیین سخنوری بداند، اما هرچه با آداب سخنرانی بیشتر آشنا باشد، موفق تر است.
n مخاطبین ممکن است از نظر دانش و آگاهی علمی – فنی در سطوح مختلف باشند.
n حضور در جلسه ارائه آداب خاصی دارد که اهل دانش و فن باید در محافل علمی – فنی رعایت کنند.
n می تواند آگاه ساز یا مجاب کننده باشد.
n بر اساس یک طرح زمانبندی مشخص
n ارائه کننده باید آدابی خاصی را رعایت کند.
n مقایسه میزان دریافت مخاطب در انواع ارائه
n فصل چهارم : ارائه شفاهی
n 4-1: تعریف
n 4-2: خصوصیات
۴-۳: انواع
۴-۳-۱: خصوصیات سخنرانی عمومی
۴-۳-۲: خصوصیات کلی تدریس
۴-۳-۳: خصوصیات سخنرانی علمی-فنی
۴-۴: امکانات ارائه شفاهی
۴-۵: سخنرانی علمی-فنی
۴-۵-۱: ساختمندی
۴-۵-۲: خصوصیات سخنران علمی-فنی
۴-۵-۳: زمان سخنرانی علمی-فنی
۴-۵-۴: مکان سخنرانی علمی-فنی
۴-۵-۵: آماده سازی سخنرانی علمی-فنی
۴-۵-۶: شیوه سخنرانی علمی-فنی
امکانات ارائه شفاهی
۱٫ امکانات مربوط به ارائه کننده (ناشی از وضع کانال ارائه کننده)
۲٫ امکانات مربوط به مخاطب (ناشی از وضع کانال مخاطب)
۳٫ امکانات ناشی از ماهیت ارائه شفاهی
۴٫ امکانات محیطی
n امکانات مربوط به ارائه کننده
n آمادگی روحی – جسمی و تسلط بر موضوع ارائه
n آشنائی با موضوعات همسایه با موضوع ارائه
n انگیزه و هدف درست
n شناخت از وضع مخاطب از هر نظر (سن، میزان دانسته ها، وضع اجتماعی، …)
n مهارت بکارگیری صحیح رسانه ارائه
n مهارت انجام درست فرآیندهای ارائه پیام
n اهمیت قائل شدن برای مخاطب
n صادق و امین بودن در ارائه
n دقیق بودن
n شناخت از محیط طبیعی و اجتماعی ارائه
n نداشتن تعصب بیجا
n امکانات مربوط به مخاطب
n آمادگی روحی – جسمی
n داشتن حداقل دانش اولیه لازم
n داشتن ملزومات پیام گیری
n اهمیت قائل شدن برای ارائه
n داشتن دقت ، صبر ودرعین حال شوق در پیام گیری
n داشتن شناخت نسبی از ارائه کننده
n داشتن انگیزه و هدف درست
n نداشتن تعصب بیجا
n امکانات ناشی از ماهیت ارائه شفاهی
n کلام
n سبک بیان و صدا
n حضور فیزیکی و رویارویی
n نگاه
n زبان بدن ( به ویژه حرکت دستها و سر)
n تغییرات سریع و اصلاحات
n گفتارها و حرکتهای موردی
n امکانات محیطی
n وضع مکانی ، زمانی و اجتماعی ارائه
n امکانات دیداری – شنیداری
n امکانات دیداری – شنیداری
n تخته سیاه (یا سفید)
n چارت
n پوستر
n ابزارهای نمایشی
n دستگاه های تقویت و پخش صدا
n اهداف استفاده از امکانات دیداری – شنیداری
n جلب توجه دقیق مخاطبین به یک موضوع مشخص
n تقویت تاثیر پیام
n تشدید علاقه مخاطبین به موضوع
n نمایش مفاهیم یا ایده هایی که شرح آنها با کلام زمانگیر یا دشواراست.
n موارد عدم استفاده ازامکانات دیداری-شنیداری
n تاثیر گذاشتن روی مخاطب از طریق ارائه تعداد زیادی جدول و نمودار
n اجتناب از برقراری تماس پویا با مخاطبین
n ارائه ایده های متعدد در یک مطلب واحد
n ارائه ایده های ساده ای که با کلام به آسانی قابل بیان هستند
n فصل چهارم : ارائه شفاهی
۴-۱: تعریف
۴-۲: خصوصیات
۴-۳: انواع
۴-۳-۱: خصوصیات سخنرانی عمومی
۴-۳-۲: خصوصیات کلی تدریس
۴-۳-۳: خصوصیات سخنرانی علمی-فنی
۴-۴: امکانات ارائه شفاهی
۴-۵: سخنرانی علمی-فنی
ساختمندی
n خصوصیات سخنران علمی-فنی
زمان سخنرانی علمی-فنی
مکان سخنرانی علمی-فنی
آماده سازی سخنرانی علمی-فنی
شیوه سخنرانی علمی-فنی
n سخنرانی علمی – فنی
n ارائه شفاهی رایج در محافل علمی و فنی
v عوامل تاثیر گذاری بر مخاطب:
¨ ساختمندی سخنرانی علمی – فنی
¨ خصوصیات سخنران علمی – فنی
¨ زمان سخنرانی علمی – فنی
¨ مکان سخنرانی علمی – فنی
¨ آماده سازی سخنرانی علمی – فنی
¨ شیوه سخنرانی علمی – فنی
n ساختمندی
• شروع ß مقدمه ای جاذب
• بخش بندی شده ، با شروع از مفاهیم آشنا برای مخاطبین و بیان مفاهیم مبنایی
• تسلسل و توالی منطقی بخش های مختلف بحث
• تیجه گیریهای مرحله ای
• پاسخگویی به سئوالات مربوط به هر مرحله از بحث
• جمع بندی نهایی و نتیجه گیریهای لازم پس از اتمام هر بخش
• پاسخگویی به سئوالات مخاطبین
• طرح سئوالاتی در موضوع ارائه شده و در صورت امکان دریافت پاسخ مخاطبین
• برگزاری بخش بحث پایانی با مخاطبین
• سپاسگزاری از مخاطبین
n ساختمندی
n مقدمه
¨ جملات کوتاه و موثر
¨ رعایت شئون فرهنگی و عرف محیط
¨ ادای احترام به حاضرین ß هیئت رئیسه
¨ کسب اجازه از صاحبنظران و پیشکسوتان و اساتید در موضوع ارایه
¨ معرف اجمالی خود
¨ طرح عنوان اصلی و عناوین داخلی مهمتر
¨ بیان حیطه و حدود موضوع
¨ بیان سوابق کارهای انجام شده در موضوع به اختصار
¨ اشاره مختصر به امکانات و مشکلات احتمالی مطالعه در موضوع
n ساختمندی
شکل ۳: نمودار میزان توجه مخاطب در سخنرانی غیر ساختمند
n ساختمندی
شکل ۴: نمودار میزان توجه مخاطب در سخنرانی ساختمند
n خصوصیات سخنران علمی – فنی
n ظاهر آراسته و متناسب با عرف جامعه
n تمرکز فکر، جمعیت خاطر
n گشاده رویی
n صبر و حوصله
n قابلیت (هنر) جلب توجه مخاطب
n توانایی اشراف بر فضای ارائه و کنترل جو ارائه
n ادب در کلام و ادب در رفتار
n خصوصیات سخنران علمی – فنی (ادامه)
n تاثیر نگاه
n نفوذ کلام
n حضور ذهن
n خونسردی
n تسلط بر اعصاب
n حاضر جوابی
n توانایی برقراری ارتباط حضوری زنده و پویا
n زمان سخنرانی علمی – فنی
n حساسیت مسئله انتخاب زمان و تاریخ
n صبح ß مطالب مهم و پیچیده
n بعد از ظهر و غروب ß مطالب معمولی و ساده
n زمان های نامطلوب :
¨ قبل از ظهر
¨ بلافاصله بعد از ظهر
¨ ساعت آخر وقت در محیط های اداری
n زمان سخنرانی علمی – فنی
n مکان سخنرانی علمی – فنی
n معماری مناسب
n امکانات و تجهیزات
n ظرفیت کافی

اطلاعات اضافی ß پیوست
n آماده سازی سخنرانی علمی – فنی
n اجرای مراحل اول تا پنجم از ارائه کتبی
¨ تعیین موضوع، تهیه منابع، تهیه طرح اولیه، کسب و سازماندهی اطلاعات، تولید متن اصلی و تنظیم ساختار سه بخشی (در صورت نیاز به صورت کتبی سخنرانی)
n تهیه طرح زمان بندی
n تهیه برگ های شفاف
§ حاوی تصاویر جالب و گویا
§ حاوی متن اصلی سخنرانی ß برای توضیحات بیشتر
n تهیه امکانات شنیداری و دیداری
n تمرین سخنرانی
n حجم مطالب
n تعداد برگ های شفاف
n تعداد اسلاید ها
n استفاده از طرح زمان بندی
n پیش بینی مشکلات و موانع احتمالی ß قطع برق ، رفتار نامطلوب افراد و …
n شیوه سخنرانی علمی – فنی
n کمترین اشتباه ß سخنرانی موفقتر و مؤثرتر
n گردش آرام نگاه قبل از شروع
n اصل نایکنواختی صدا
n صدای متناسب با موقعیت مکانی، تعداد حاضرین و موضوع
n استفاده از آهنگ، نواخت و لحن کلام
n بیان ساده و روان
n جملات کوتاه، مؤثر و در عین حال با احساس
n شیوه سخنرانی علمی – فنی
n نداشتن تکیه کلام
n سخن گفتن با چند سبک (در صورت امکان)
n ارائه مطلب طبق طرح زمان بندی
n اجتناب از حاشیه پردازی و زیاده گویی
n تأکیدات و تکرار های بجا
n مکث و سکوت بجا ß ابزاری برای تأثیرگذاری بیشتر
n اجتناب از به کار بردن کلمات و عبارات ابهام انگیز
n شیوه سخنرانی علمی – فنی
n درک وضعیت مخاطبین
¨ میزان کشش، علاقه و حوصله آنها به شنیدن و دنبال کردن مطلب
n نگاه ß ابزاری پویا جهت ارتباط و تاثیرگذاری
n عدالت در تقسیم نگاه
n استفاده از حرکات بدن به ویژه دست ها ß ثابت نایستد
n شرکت دادن مخاطبین در بحث
n تلطیف کلام
n پرهیز از تکبر، خودنمایی و فضل فروشی
n شیوه سخنرانی علمی – فنی
n تواضع
n استفاده از امکانات دیداری و شنیداری
n اهمیت قائل شدن برای مخاطبین
n سخن گفتن با اطمینان

 منابع
ا ـ ایرج ، صادقی ، کتاب شیوه های ارائه مطالب علمی ، فنی و …….. ، نشر حریم دانش
۲ ـ http://www.jozve-computer.blogfa.com/post-18.aspx