دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی دانلود کارورزی در دفترخانه کارورزی در دفترخانه اسناد رسمی گزارش کارورزی در دفترخانه گزارش کارآموزی در دفترخانه اسناد رسمی گزارش کارآموزی در دفترخانه گزارش کارورزی دفترخانه گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

Notary Training Bureau

 

 موضوع : گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

ثبت رسمي اسناد فقط يك شعار دهان پركن نيست، با ثبت رسمي، مالكيت ها تثبيت مي شود و حتي اگر سال ها از يك معامله بگذرد كسي نمي تواند چوب لاي چرخ مالك قانوني بگذارد. ولي مردم ما ثبت رسمي را جدي نمي گيرند. ثبت رسمي اسناد قرباني نبود فرهنگسازي است يعني يك جور كم كاري مسوولان و ارث رسيدنش از يك نسل به نسل ديگر، اما به نظر مي رسد مردم هم خودشان كارها را سرسري گرفته اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاك شان را رسمي نمي كنند، چون هنوز سيستم ريش سفيدي و حساب باز كردن روي حرف ديگران را قبول دارند براي همين هم هست كه آنهايي كه بي تفاوت از كنار ثبت رسمي گذشته اند حالاپله هاي محاكم را بالاو پايين مي روند. همه ما، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهاي حقوقي هستیم آن هم جدالي كه با آگاه شدن افراد منتفي مي شود. معايب اسناد عادي و مزاياي سند رسمي وجه تمایز و برتری ثبت شدن در دفترخانه ها را می رساند و مردم باید باورکنند که تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاك، ثبت سند رسمي در دفترخانه هاست.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی
گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی دفترخانه
کارورزی اسناد رسمی
کارآموزی اسناد رسمی

فهرست مطالب

فصل اول: 4

مقدمه: 4

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5

فصل دوم: 6

هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6

ثبت سند، راه رهايي از كلاهبرداري: 6

بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: 9

نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: 9

الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: 9

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران 10

دفترخانه‌ها بايد دارای دفاتر ذيل‌ باشند: 11

وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : 12

مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: 12

مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: 14

شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: 14

شرایط و اصول مترجمین رسمی: 15

ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌
تصدیق‌شده‌باشد: 15

به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: 15

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار

دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود 16

درصورت‌ارتکاب‌هریک‌ازتخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود 16

اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: 17

امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: 18

وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: 18

درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: 19

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: 19

از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25
4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: 20

تعرفه‌حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمی در سال 1385: 20

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 : 20

تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: 24

الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: 24

ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: 24

مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: 25

فصل سوم: 26

تشریح روند کار و ارایه خدمات: 26

گواهی امضاء 26

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: 32

حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : 34

همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: 35

امضای دیجیتال چیست: 35

صدور اجرایه: 36

تنظيم اسناد انتقال اجرائی 39

روش صدور سند مالکيت المثنی: 40

روش صدور سند مالکيت بنام وراث 41

روش قبول درخواست ثبت املاک: 42

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک 43

روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: 44

فک رهن جزء مشاع از وثیقه 45

ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ 46

صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، مي بايستي دردفتراسنادرسمي ثبت شودتاآثارقانوني برآن بارگردد 47

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی 49

تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 50

روش تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 52

فصل چهارم: 53

جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: 53

یک پیشنهاد: 57

استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: 57
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: 59

منابع: 70

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات