دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت دانلود گزارش کارورزی پروژه کارورزی نمونه کارورزی بازرسی فنی شرکت نفت بازرسی لوله های نفت و گاز گزارش کارآموزی شرکت نفت گزارش کارآموزی در شرکت نفت گزارش کارآموزی رشته مهندسی نفت گزارش کارآموزی مهندسی نفت گزارش کارورزی شرکت نفت گزارش کارورزی در شرکت نفت

Training Petroleum Company

 

موضوع : گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

فهرست مطالب
مقدمه
1-1 كليات
1-2 شرح تأسيسات اوليه
1-3 شرح توسعه تأسيسات بمنظور نمك زدائي
1-4 شرح توسه هاي تدريجي در حين عمليات
1-5 شرح وضعيت فعلي واحد
1-6 توجيه بازرسي فني
2- شرح نيازها
3- بررسي وضعيت كلي واحد سلمان از جهات مختلف
3-1 وضعيت واحد در حالت مطلوب عملياتي
3-2 تأثير عوامل مختلف در وضعيت مطلوب عملياتي
3-2-1 خسارات ناشي از بمباران
3-2-2 مسائل ناشي از طول مدت بهره برداري
3-2-3 مسائل مربوط به گسترش حوزه عملياتي
3-3 تغييرات اعمال شده در واحد در حين عمليات
3-4 نيازهاي جديد
4- روش بازرسي فني و امور تكميلي مربوط به آن
4-1 بازرسي فني
4-1-1 روش پرسنلي بازرسي فني
4-1-2 روش هاي فني بازرسي فني
4-1-3 وسائل و ابزار بازرسي فني
4-2 بررسي هاي مهندسي و اندازه گيري در محل
4-3 طراحي در محل
5- ملاحظات فني، اقتصادي و اولويت ها
5-1 امور اقتصادي و سرمايه گذاري
5-2 زمان بندي
5-3 امور فني
5-4 اولويت ها
5-5 تعميرات برنامه ريزي شده
6- گزارش بازرسي فني تأسيسات سبويل و سازه
6-1 شرح تأسياست سيويل و سازه
6-2 وضعيت حصار و دروازه ورودي
6-3 خاكريزهاي حفاظتي
6-4 سيستم محوطه سازي
6-5 راههاي ارتباطي داخلي
6-6 سيستم زهكشي و دفع آبهاي سطحي، حوضچه جداسازي آب آغشته به نفت
6-7 ساختمانها
6-8 فونداسيون ها
6-9 سازه ها
6-10 اسكله
6-11 محوطه مخازن
دانلود گزارش کار در مورد بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت
تكنولوژي جوشكاري
بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت
پروژه
بازسازي و نوسانات تأسيسات نفتي جزيره لاوان
گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

مختصری از گزارش کارآموزی:
تأسيسات اوليه فرآورش كه بعنوان تأسيسات پايه از آنها نام برده خواهند شد شامل دو مدار اصلي فرآورش نفت و گاز مي باشد.
در مدار اول فرآيند، نفت ترش و گاز همراه پس از تحويل به واحد سلمان وارد تفكيك كننده هاي مرحله دوم ميگردد. در فاز بعدي فرآورش برجهاي تماس قرار دارند (مرحله سوم تفكيك و شيرين سازي نفت در اثر تماس با گاز تصفيه شده بطور همزمان در همين برجها انجام مي گيرد) كه پس از آن مرحله تبخير نهايي انجام شده و نفت به مخازن ذخيره تلمبه مي شود (شش مخزن هر كدام بقطر 245 و ارتفاع 64 فوت و ظرفيت 512000 بشكه).
نفت ذخيره شده در مخازن با استفاده از اختلاف ارتفاع وارد ايستگاه اندازه گيري (Metering Station) شده و سپس توسط دو رشته لوله 36 اينچي به اسكله بارگيري جريان مي يابد. اسكله بارگيري قابليت پذيرش يك نفت كش 000/200 تني در يك طرف (سمت دريا) و يك نفت كش 000/600 تني در طرف ديگر (سمت خشكي) را دارا مي‌باشد.
مدار فرآيند گاز عبارتست از جمع آوري گاز مراحل مختلف تفكيك، تقويت فشار و ارسال آن به واحد شيرين سازي و شيرين نمودن گاز در اثر تماس با كربنات پتاسيم، گاز شيرين توليد شده بمصرف تماس با نفت ترش در برجهاي تماس (Strippers) و نيز سوخت نيروگاههاي برق و بخار مي‌رسد.
بمنظور خودگراني واحد بهره برداري سلمان، تأسيسات جانبي شامل 2 ديگ بخار، سه دستگاه آب شيرين كن، 4 توربوژنراتور، سيستم پمپاژ آب دريا، تلمبه آتش نشاني و مدار مربوطه و دو دستگاه كمپرسور هوا نيز نصب شده بودند.
1-3 شرح توسعه تأسيسات بمنظور نمك زدائي
در سال هاي 1971 و 1972 بنابر نياز جديد يعني ادغام تأسيسات نمك زدايي (Desalting) ، واحد بهره برداري سلمان توسعه داده كه طراحي آن به شركت مهندسي JOVAN و نصب و اجرا به يك پيمانكار داخلي واگذار گرديد. حدود توسعه واحد مذكور در اين راستا شامل اضافه نمودن دو مرحله تبخير متوالي پس از برجهاي تماس (Stripper) يعني برج گاززدا (Degassing Boot) و Flash Tank ، تعدادي تلمبه و كمپرسور، سه رديف متفاوت مبدلهاي حرارتي، دستگاههاي نمك زدا بانضمام سيستم هاي لوله كشي، كابل كشي و كنترل جديد بوده است.
همراه با تغييرات فوق اغلب واحدهاي جانبي قبلي برچيده شدند و بجاي آنها سه دستگاه ديگ بخار، دو دستگاه آب شيرين كن، سه تلمبه تأمين آب دريا و يك تلمبه آتش نشاني كه همگي از ظرفيت بالاتري نسبت به تأسيسات جانبي پايه برخوردار بودند نصب گرديد.
يك دستگاه توربوژنراتور از نوع قبلي بعنوان واحد پنجم به نيروگاه و يك كمپرسور هوا مشابه دستگاههاي قبلي نير به كل مجموعه افزوده شد.
باين ترتيب واحد بهره برداري سلمان براي توليد نفت خام و نمك همراه بر اساس استاندارد قابل قبول بين المللي (حداكثر 20 پوند نمك در هر هزار بشكه نفت) تجهيز گرديد.
1-4 شرح توسعه هاي تدريجي در حين عمليات
در ادامه بهره برداري از واحد و بر اساس نيازهاي جديد عملياتي ضمن توجه به گسترش تأسيسات همجوار و مناطق مسكوني، بتدريج و تا تاريخ تنظيم گزارش تأسيسات ذيل به واحد سلمان افزوده شده است.
– يك دستگاه واحد آب شيرين كن بعنوان واحد سوم.
– يك توربوژنراتور بعنوان واحد ششم (در تاريخ تهيه گزارش اين دستگاه در محل نصب نبود و بجاي ديگري منتقل شده است).
– دو دستگاه ديگ بخار بعنوان واحدهاي چهارم و پنجم (واحد پنجم فعلاً روي فوندانسيون مربوط نيست)
– برج هوازدا از آب تزريقي به Desalter ها.
– دو دستگاه كمپرسور هوا با ظرفيت بالاتر (كمپرسورهاي قبلي اعم از تأسيسات پايه و طرح نمك زدائي همگي برچيده شده اند.)
– يك مخزن Flash Trank (مخزن Flash Tank قديمي تبديل به مخزن آب شده است).
– دو مخزن يك ميليون بشكه اي جديد
– دو دستگاه پمپ شناور تأمين آب دريا بعنوان تلمبه هاي چهارم و پنجم
اطلاعات و مشخصات عمومي اغلب وسايل و تأسيسات واحد بهره‌برداري سلمان در بخش هاي بعدي اين گزارش ارائه شده اند. و جداول و نقشه هاي ساده جهت سهولت كسب اطلاعات نيز ضميمه گرديده تا ضمن مراجعه به آنها بتوان وضعيت كلي واحد را تجزيه و تحليل نمود.
1-5 شرح وضعيت فعلي واحد
در تاريخ تنظيم گزارش از كل مجموعه بهره برداري سلمان بدلايلي مانند خسارات ناشي از جنگ، امور ايمني، صدمات ناشي از فرسودگي و تداوم بهره برداري كه در فصول بعدي بطور مشروح مورد بررسي قرار خواهند گرفت تأسيسات ذيل در مدار توليد قرار نداشته و يا در محل خود مستقر نبوده اند

دانلود گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات