گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی دانلود پروژه کارآموزی کارآموزی کارخانه سه گل خراسان گزارش کارآموزی روعن گزارش کارآموزی شرکت روغن نباتی ناز اصفهان کارآموزی روغن نباتی گزارش کارآموزی کارخانه روغن گزارش کار کارآموزی روغن کارخانه روغن نباتی سه گل خراسان دانلود مقاله روغن نباتی

Vegetable Oil Factory

 

دانلود گزارش کارآموزی صنایع غذایی در کارخانه روغن نباتی سه گل خراسان


روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزاي اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده كه يك گرم آن حدود 2/9 كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر دارد.
يك فرد در كشورهاي صنعتي در طول عمر خودش در حدود 3 تن روغن و چربي مصرف مي كند كه بيش از نصف اين مقدار به صورت روغن يا چربي غير قابل رؤيت مانند پنير، سوسيس و كالباس و گوشت و نظير اينها مي باشد  اما در كشور هاي در حال توسعه مصرف چربي و روغن كمتر از مقدار پيشنهاد شده توسط WHO است. از 1340 تا كنون مصرف سرانه روغن و چربي در جمهوري اسلامي ايران افزايش يافته و در سال 1379 ميزان مصرف سرانه چربي وروغن يك ايراني به 5/14كيلوگرم رسيده است.
فصل اول اين گزارش راجع به آشنايي كلي با مكان كارخانه و محصولات جانبي آن و سال تاُسيس و…مي باشد. به طور كلي هدف اصلي اين شركت تصفيه روغن هاي استخراج شده مثل روغن پنبه دانه، سويا، پالم و آفتابگردان بوسيله كارخانجات مختلف مي باشد . فصل دوم ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي ام و توضيح خط توليد است. فصل سوم توضيحي درباره ي آزمايشات  انجام شده در آزمايشگاه مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: آشنايي كلي  با کارخانه
1-1واحد صابون سازي
1-2 واحد الكتروليز
فصل دوم: توضيح خط توليد تصفيه روغن نباتي
تصفيه پنج مرحله
2-1-خنثي سازي
2-2-رنگبري
2-3-هيدروژناسيون
مكانيسم هيدروژناسيون
صاف كردن روغن و تخليه كاتاليست
2-4-رنگبري ثانويه
2-5-بوگيري
فصل سوم: آزمايشات انجام شده در كارخانه سه گل خراسان
آزمايش شماره (1)
اندازه گيري عدد پراكسيد
آزمايش شماره (2)
اندازه گيري عدد اسيدي
آزمايش شماره (3)
اندازه گيري مقاومت روغن (Rancimat)
آزمايش شماره (4)
اندازه گيري رطوبت(كارل فيشر)
آزمايش شماره (5)
اندازه گيري عناصر مختلف با دستگاه اسپكتروفتومتري
آزمايش شماره (6)
اندازه گيري عدد يدي در روغن (هانوس)
آزمايش شماره (7)
اندازه گيري نقطه ذوب به روش لوله موئين باز
آزمايش شماره (8)
اندازه گيري انديس صابوني
آزمايش شماره (9)
اندازه گيري سختي آب

 

گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات