دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران پروژه بودجه ریزی عملیاتی مالی پروژه بودجه ریزی سرمایه ای دانلود پروژه بودجه ریزی پروژه در مورد بودجه ریزی عملیاتی پروژه برنامه ریزی بودجه پروژه مالی بودجه پروژه حسابداری بودجه پروژه بودجه جامع تعریف حسابداری بودجه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

Governmental accounting and budgeting in

 

حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

تعريف حسابداري:
حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:
حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.
تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل  ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي  مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.

فهرست
فصل اول: حسابداري دولتي
تعريف حسابداري
اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي
خصوصيات حسابداري دولتي
اصول عمومي
خصوصيات سازمانهاي دولتي

فصل دوم: حسابداري بودجه اي 
حسابداري بودجه اي
بودجه و حسابداري دولتي
تعريف بودجه
اصول بودجه
طبقه بندي بودجه
رابطه حسابداري دولتي و بودجه

فصل سوم : بودجه نويسي در ايران
تاريخچه بودجه نويسي در ايران
مراحل بودجه
1-تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
2-تصويب بودجه
3-اجراي بودجه
4-نظارت بر بودجه
بودجه متداول
بودجه عملياتي
بودجه برنامه اي
واريز تنخواه گردان
موظفين (وظيفه بگير)
منابع تأمين درآمد سازمان بازنشستگي
انواع سپرده هاي دريافتي
حساب مستقل وجوه اختصاصي
عمليات بستن حسابهاي اختصاصي
گروه حساب اوراق بهادار
درخواست اوراق بهادار
اعتبارات طرحهاي عمراني
دفاتر مورد استفاده در حسابداري
برگه حسابداري يا سند حسابداري (برگه حسابداري)
دفتر روزنامه
دفتر كل
دفتر معين
دفاتر معين آماري
دفتر سپرده
اهميت صورتحسابها و گزارشهاي مالي و استفاده كنندگان گزارشات
انواع گزارش مالي و  فرمها (حساب ماهانه- حساب نهايي)
حساب نهايي
تفريغ بودجه
منابع و مأخذ

دانلود پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :