دانلود پروژه حسابداري دولتي در ايران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه حسابداري دولتي در ايران

دانلود پروژه حسابداري دولتي در ايران مقاله تحقیق پایان نامه مالی پروژه حسابداری دولتی 2 دانلود پروژه حسابداری دولتی پروژه مالی حسابداری دولتی دانلود رایگان پروژه حسابداری دولتی پروژه در مورد حسابداری دولتی پروژه درباره حسابداری دولتی پروژه درباره حسابداری دولتی حسابداری دولتی در ایران تاریخچه حسابداری دولتی در ایران

iran Governmental Accounting Project

 

مقدمه
در اين گزارش وضعيت حسابداري و گزارشگري مالي بخش دولتي بطور خلاصه بررسي شده است و نتايج در قالب هشت بخش ارائه شده است. بخش هاي ياد شده عبارتند از: چارچوب نظري، مباني حسابداري، حسابهاي مستقل، گزارشگري مالي، مبناي بودجه بندي، استانداردها، ارتباط بين سيستم حسابداري و بودجه، و قوانين و مقررات مربوط.

فهرست مطالب

چارچوب نظري
مباني حسابداري
حساب هاي مستقل
گزارشگري مالي
مبناي بودجه بندي
ارتباط بين سيستم حسابداري و بودجه
استانداردها
قوانين و مقررات مرتبط
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون محاسبات عمومي کشور
قانون ديوان محاسبات کشور
قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات – مصوب 16/4/1362
قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور
دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور
قانون تفريغ بودجه  سالهاي پس از انقلاب
آئين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات
 و عمومي و ساير مقررات دولت مستثني هستند
آئين نامه اجرايي بند م قانون نحوه هزينه کردن اعتبارات مصوب 6/11/1364
آئين نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده – موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي کشور
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون تشکيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته 
به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته
 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
قانون برنامه و بودجه كشور مصوب دهم اسفندماه 1351 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌
آئين نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده 30 قانون
 برنامه و بودجة كشور مصوب 14 ارديبهشت ماده‌1353 هيأت‌وزيران‌
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي کشور
قانون بودجه سال 1388
آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و
 نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1380
تصويب نامه در خصوص گزارش عمليات انجام شده هر سال کليه دستگاههاي
 اجرايي مصوب جلسه مورخ 23 آبان 1380 هيات وزيران
دستورالعمل تهيه صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني
 (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) موضوع ماده 99 قانون محاسبات عمومي کشور
دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم و ارائه صورتحساب متمم سال قبل در
 احراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور
آيين نامه اجرايي بند الف ماده 4 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
 و مصرف آن در موارد معين مصوب 1374

دانلود پروژه حسابداري دولتي در ايران

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :