پروژه مالی انبار داری در شركت های آب و فاضلاب
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه انبار داری در شركت های آب و فاضلاب

دانلود پروژه انبار داری در شركت های آب و فاضلاب انبارداری شرکت آب و فاضلاب پروژه مالی شرکت آب و فاضلاب پروژه مالی آب و فاضلاب پروژه مالي طراحي سيستم حسابداري شركت پيمانكاري آب و فاضلاب پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت آب و فاضلاب (آبفا) صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب دفتر نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

Storage of water and sewerage companies

 

انبار داری در شركت های آب و فاضلاب

مقدمه
كار انبارداري يك شغل مهم و پرمسؤليتي است . اجناس و موجوديهاي انبار با يد تحت اختيار يك انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه به طور متوسط 55 درصدهاي تمام شده كالاي ساخته شده را تشكيل ميدهد . به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهز براي تدارك و خريد و انبار كردن مواد خواهد بود . موجودي هاي انبار با يد در محلهاي محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به ان در موقع لزوم به آساني ميسر باشد. و اقدام راكد وزائد و ناباب انبار با رؤساي مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداكثر موجودي هر يك از اقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مطمح نظر انبار دار قرار گيرد .


فهرست
مقدمه

فصل اول : تعاریف و کلیات انبار
تعريف انبارداري
تعريف كمك انباردار
تعريف جابجايي
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار
تعريف شركت سهامي (corporations )
تعريف شركت سهامي خاص ( pritoate corpora tion )
تعريف استعلام بها
تعريف انبار
مراحل انبار داري
نمودار مراحل سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلاب
وظايف انباردار
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
عوامل تخريب كالا
انواع وسايل حمل و نقل
مكان ساخت انبار
اصلهاي مهم در خريد

فصل دوم : ادبيات تحقيق
مزايا و معايب سيستم
معايب نداشتن سيستم انباداري
مدارك كالا در انبار
اهميت و سازمان انبار ها
اهميت انبار
انواع انبار ها
انواع انبار از نظر ساختمان
خروج كالا از مؤسسه
انتقال كالا از انباري به انبار ديگر
نمودار گردش كالا

فصل سوم : روش تحقيق
مشكلات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
ويژگيهاي تحقيق
محل تحقيق
مدت تحقيق
روش تحقيق

فصل چهارم : تجزيه و تحليل تحقيق
سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلاب
نحوه سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلاب
ورود كالا به انبار
در يافت كالا از طريق خريد خارجي
برگشت كالاي مازاد برنياز
نقل و انتقال كالا بين انبار ها
درخواست كالا
درخواست خريد
انواع مناقصه
آگهي مناقصه
اختيارات مناقصه گزار
مزايده
سفارشات خريد
رسيد و صدور مواد انبار
درخواست كالا و مواد از انبار
حواله انبار
نمودار مسير تنظيم فرم ( حواله انبار ) و جريان توزيع نسخ
فرم رسيد انبار
فرم درخواست كالا از انبار
فرم درخواست خريد
كاردكس انبار
روش اولين صادره از اولين وارده

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات

فهرست ماخذ و منابع

دانلود پروژه انبار داری در شركت های آب و فاضلاب

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]