دانلود مقاله عوامل موثر بر توزيع درآمد
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله عوامل موثر بر توزيع درآمد

دانلود مقاله عوامل موثر بر توزيع درآمد تحقیق پروژه عوامل موثر بر توزيع درآمد در ايران عوامل موثر بر توزيع درآمد مقاله درباره توزيع درآمد مقالات در مورد توزیع درآمد تعريف توزيع درآمد دولت و توزيع درآمد توزيع درآمد بين خانوارها توزيع درآمد در ايران بررسي توزيع درآمد در ايران

Factors affecting the distribution of income

 

مقاله عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد
1- رشد توليد ناخالص داخلي
2- تركيب و ساختار بازار
3- ساختار توليد
4- ميزان بهره وري
5- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزي
6- درآمدهاي شهري و درآمدهاي روستايي (درآمد سرانه)
7- تفاوت بين كارگر ماهر و غير ماهر (سرمايه انساني)
8- بهره مندي از امكانات و خدمات عمومي مانند برق و آب و مسكن
9- بار تكفل اقتصادي
10- ميزان دسترسي به بازار
11- كميت سرمايه به ازاء هر كارگر
12- توزيع اعتبارات
13- تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها
14- مهاجرت
15- كل ماليات دريافتي از هر خانوار
16- هزينه دولتي و پرداخت هاي انتقالي
17- سهم درآمد شخصي از توليد ناخالص داخلي
18- ميل نهايي به مصرف و پس انداز
19- نرخ رسمي ارز
20- ميزان اشتغال و بيكاري
ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
1- جنس
2- سن
3- رشد جمعيت
4- بهداشت
5- آموزش و پرورش
6- تبعيض هاي نژادي
7- عوامل حقوقي و اجتماعي
8- مالكيت عوامل توليد
همانطور كه مشاهده مي شود عوامل زيادي بر توزيع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.

3-2 رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد
3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد
الف) نظريه كوزنتس

سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (1955) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادي را به عنوان فرآيند گذار از اقتصاد سنتي (يا روستايي) به اقتصاد نوين يا شهري نگاه مي كند. (بحث دوگانگي اقتصادي و تقسيم اقتصاد به دو بخش سنتي و نوين، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Bocke 1953) و لوئيس
(W.A.Leuis 1954) نيز مطرح شده بود. همچنين بحث جهش اقتصادي پس از كوزنتس توسط هيرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

دانلود مقاله عوامل موثر بر توزيع درآمد

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]