دانلود پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار

دانلود پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار پروژه آب معدنی پروژه کارآفرینی آب معدنی پروژه کارخانه آب معدنی پروژه شرکت آب معدنی دانلود رایگان پروژه آب معدنی پروژه کارآفرینی بسته بندی آب معدنی پروژه راه اندازی کارخانه آب معدنی پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار شرکت آب معدنی کوهسار کرج

Mineral water Koohsar

 

پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار

فهرست
خلاصه شركت:
مالكيت شركت:
خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري جهت راه اندازي شركت:
مكان شركت وتسهيلات آن:
خدمات شركت:
مقايسه رقابتي:
زمينه ها وامكانات فروش:
نحوه اجراي فعاليت يا ارائه خدمات:
تكنولوژي:
خدمات آينده
خلاصه تجزهي وتحليل بازار:
بخش بندي بازار:
پيش بيني فروش:
سود وزيان ساليانه به قرار زير است:
نقطه سربه سر شركت به قرار زير است:
تيم مديريتي:
كمبود هاي مديريتي:
جدول شماره 3-2 حدود بازتركيبات شيميايي آب معدني
تركيبات زير در آب معدني مجاز نمي باشد:
قيمت داخلي وجهان محصول
6-1 موارد مصرف و كاربرد
7-1 كالاي جايگزيني
8-1 اهميت استراتژيكي كالا در دنيا
جدول(4-2) تراز متوسط سالانه چرخه آب در دره ها واقيانوس ها (ميليارد متر مكعب)
جدول شماره (5-2) مقايسه از متوسط چرخه آب قاره ها كره زمين وايران
جدول شماره 4-تعداد منابع آب زيرزميني( چاه-چشمه-قنات) در حوزه هاي آبريز اصلي كل كشور طي پنج سال 77/66
(جدول شماره 6-2) ميزان تخليه منابع آب زير زميني( چاه،چشمه، قنات) در پايان هر سال آبي
جدول شماره 7-2 مقايسه جريان سطحي پنج سال اخير در حوزه هاي آبريز اصلي كشور و مقايسه آن با 26 سال گذشته
جدول شماره (14-2) ليست طرحهاي آبمعدني در كشور
9-1 كشورهاي عمده توليد كننده ومصرف كننده محصول
جدول شماره (9-2) ميزان توليد آب معدني در جهان
وضعيت عرضه وتقاضا
1-2 بررسي ظرفيت بهره برداري وروند توليد از آغاز برنامه اول تاكنون ميزان توليد آب جدول زير ميزان صادرات ومصرف داخلي آب معدني و جمع كل توليد را در طي سالهاي 76-70 نشاني مي دهد.
جدول شماره (11-2)
واحدهاي توليد آب معدني
جدول شماره (12-2)
ظرفيت طرحهاي در حال راه اندازي
2-2بررسي وضعيت طرحهاي در دست اجرا
جدول شماره (13-2) ميزان پراكنش طرح ها آب معدني در سطح كشور
3-2بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه اول
4-2 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه اول

5-2بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه اول اقتصادي كشور وامكان توسعه صادران آن
6-2 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه سوم
3-بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد وعرضه محصول در كشور ومقايسه آن با ديگر كشورها
آماده سازي و سالم سازي آب
مرحله دوم:پركردن آب در بطري
بخش دوم-توليد بطري
4)تعيين نقاط قوت وضعف تكنولوژي هاي مرسوم به شكل اجمالي
5)بررسي وتعيين حداقل ظرفيت اقتصادي-حجم سرمايه گذاري طرح
1ـآب معدني:
2-گرانول PET:
3-در بطري:
4-برچسب:
5-پلاستيك شيرينگ:
جدول زير ميزان تعداد،منبع تامين وقيمت مواد اوليه عمده مصرفي را نشان ميدهد.
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني وتعداد اشتغال
جدول شماره (16-2) نيروي انساني مورد نياز طرح

خلاصه شركت:
اين شركت در سال 1381 تاسيس گرديده است . شركت فوق در پي آن است كه توليد آب معدني وخدمات رساني آن را مدنظر قرار دهد.

دانلود پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]