دانلود پروژه مالی صنعت برق
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه مالی صنعت برق

دانلود پروژه مالی صنعت برق پروژه مالی اداره برق پروژه مالی کارخانه برق شهری پروژه مالی حسابداری شرکت برق پروژه حسابداری شرکت برق حسابداری صنعت برق پروژه حسابداری صنعت برق پروژه های صنعت برق پروژه صنعت برق پروژه حسابداری اداره برق دانلود رایگان پروژه حسابداری برق دانلود رایگان پروژه حسابداری اداره برق پروژه مالی حسابداری شرکت برق

Finance Power Industry

 

پروژه مالی صنعت برق

مقدمه:
وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ، يكي از اركان اصلي پاسخگويي مديران اجرايي و از نيازهاي اساسي تصميم گيران اقتصادي و از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند .

اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي ، هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابر اين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري به عنوان ضوابط معتبر ، تضمين كيفيت مطلوب صورتهاي مالي است . روح حاكم در تدوين استانداردهاي حسابداري ايجاد الزاماتي در جهت ارائه شفاف نتايج عملكرد واحدهاي اقتصادي در قالب اطلاعات مالي است .


فهرست
فصل اول
مقدمه:
تاريخچه :
ويژگيهاي صنعت برق :
زمان بري زياد در اجراي پروژه ها :
ضرورت تداوم تأمين برق :
نظارت و كنترل :
انحصار :
آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق
اجراي سياستهاي عدم تمركز :
هزينه يابي :
توجه به منابع و فروش برق :
بخشهاي اماني و خدماتي
ظرفيت سازي :
محدود نمودن فعاليت در شركتهاي توزيع :
اقدامات انجام شده در زمينه توسعه :
« صنعت برق در برنامه هاي عمراني »
صنعت برق در برنامه اول عمراني :
صنعت برق در برنامه دوم عمراني :
صنعت برق در برنامه سوم عمراني :
تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي :


فصل دوم:
نگاهي به قانون بودجه سال 79 كل كشور
تبصره هاي مربوط به وظايف شركتهاي دولتي :
بررسي و تحليل حسابهاي روش متحدالشكل حسابداري برق از ديدگاه نظري اصول و استانداردهاي حسابداري :
ثبت تأسيسات برق بر اساس قيمت تما م شده :
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسيسات برق :
حسابهاي معين تأسيسات برق :
شرح حساب :
تأسيسات توليد برق با نيروي آب :


فصل سوم:
مقدمه :
انتخاب دارايي جهت تجديد ارزيابي :
تناوب تجديد ارزيابي :
تعيين مبلغ تجديد ارزيابي :


فصل چهارم:
نقدينگي در مديريت مالي صنعت برق .
مديريت صندوق :
راهبري متمركز وجوه در صنعت برق – ديسپاچينگ وجوه :
1 ـ تعريف راهبري متمركز وجوه :
2 ـ انواع راهبري متمركز وجوه در صنعت برق :
الف : راهبري متمركز وجوه منطقه اي :
ب : راهبري متمركز وجوه صنعت برق :
. اهداف اصلي گزارشگري نقدينگي :
هدفها ي گزارشگري در برنامه ريزي :
هدفهاي گزارشگري نقدينگي در اعمال كنترل :
زمان گزارشگري نقدينگي :
انواع گزارشهاي نقدينگي :
نكات مورد توجه در حساب سپرده ويژه :
ويژگيهاي حساب سپرده :


فصل پنجم:
هزينه ها در صنعت برق
هزينه يابي جذبي :
سرشكن هزينه ها سربار توليدي به كالاهاي توليد شده در روش هزينه يابي جذبي را مي توان به سه مرحله مهم تقسيم نمود :
تخصيص و تسهيم
تسهيم مجدد
جذب
تخصيص و تسهيم :


فصل ششم:
هدف از ترخيص و طبقه بندي اطلاعات در صورتهاي مالي :
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق :
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
روند نسبت هاي نقدينگي :
فرايند نسبت هاي اهرمي :
نسبت هاي مالي در صنعت برق :
نسبت هاي مالي :
محاسبه نسبتها در صنعت برق :
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پايين نسبت هاي مالي در صنعت برق
ترازنامه :
رويداد هاي بعد از تاريخ ترازنامه :
صورت سود (زيان) انباشته :
صورت حساب سود و زيان
صورت گردش وجوه نقد :
يادداشتهاي توضیحی همراه صورتهاي مالي

دانلود پروژه مالی صنعت برق

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات