دانلود پروژه انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران

انبارداری شرکت مادیران حسابداری شرکت مادیران دانلود پروژه انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران سایت شرکت مادیران شرکت مادیران لب تاب پروژه مالی شرکت مادیران تهران شرکت مادیران ال جی شرکت مادیران در کرج صورتهای مالی شرکت ال جی گزارش مالی ال جی دیسپلی

Company Maadiran

 

پروژه مالی انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران

مقدمه

محققين و علماي علم مديريت ، مديريت را علم وهنر اداره كردن و سرپرستي نمودن گروهي از افراد در جهت نيل به اهدافي خاص تعريف نموده اند و يا عده اي ديگر آنرا بنابر وظايف مدير، علم وهنر برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و انگيزش ، هماهنگي و كنترل فعاليت هاي سازمان مطابق با اهداف و برنامه هاي از قبل تعيين شده دانسته اند و سايمن مديريت را تصميم گيري مي داند و آن نيز انتخاب يك بديل يا گزينه و راه حل ميان راه حل ها يا راهكارهاي متعدد است بنحوي كه اثربخشي و كارايي سازمان توأمان فراهم آيد .

مديران سازمان در پي آن هستند كه با حداقل امكانات حداكثر استفاده و مطلوبيت را از آن خود و سازمان خود نمايند . يكي از ابعاد بسيارمهم سازمان بعنوان نظام فني و اجتماعي در حال حاضر ، بهترين شيوه بكارگيري از دارائيهاي موسسه است و همچنين مي دانيمكه قسمت عمده اي از دارائيهاي موسسات در موجوديهاي انبارهاي آن مؤسسات نهفته و انباشته شده است ومديريت مالي و تداركات و انبارها در صددند تا بهتري تركيب بهينه اي را كه متضمن حداكثر سود يا حداقل هزينه براي مؤسسه باشد را معين بنمايند و در اين راستا از فنون و علم مديريت صنعتي بهره اي شايان مي برند چرا كه زمان و هزينه از عناصر اصلي تصميم‌گيري مديريت بشمار مي آيد .

جهت تصحيح سيستم هاي انبارداري وطراحي آنها و همچنين طراحي مدل هايي متناسب با مؤسسات اشراف دانش بر علوم مختلف و تكنيك هاي متنوع حاصل از رشته هاي مختلف ضروريست ولذا در اين مجموعه به صراحت مشاهده مي شود كه چگونه از تكنيك هاي نموداري يا گرافيكي ، جداول و ابزارهاي هندسي و كمي رياضي و رفتاري و تحليلي و ساير دروس جهت نيل به هدف بهبود در سيستم هاي انبارداري بهره گرفته مي شود .

امروزه يكي از مشكلات مهم در مؤسسات صنعتي و بازرگاني ، عدم وجود طراحان و مديران و گردانندگان انبارهاست . تعداد محدودي از مؤسسات توليدي هستند كه كمو بيش به اهميت كنترل مواد و كالاها استفاده از سيستم هاي كنترل موجودي انبار بعنوان ابزاري مديريتي واقفند و اقداماتي جهت برقراري آن نموده اند و بقيه فاقد سيستم صحيح انبارداري مي باشند .

اينگونه مؤسسات بعلت عدم دسترسي به اطلاعات درست و به موقع از موجوديها و ميزان و نوع آنها قادر به تهيه وتدارك موجوديهاي موردنياز ، به موقع و با صرفه كامل و مسلم است كه دچار مشكلاتي در اين زمينه اند و در جستجوي متخصصين انبارداري نيز غالباً به افراد بدون آمادگي و معلومات برخورد مي نمايند و چون تكامل صنعت بدون كاربرد روشهاي نوين و فنون پيشرفته عملي نخواهد بود ، لزوم اين افراد مطلع و حرفه اي هر چه بيشتر از پيش مشهود مي‌شود و هدف ما نيز در اين مجموعه ارائه مطالبي نسبتاً جامع در خصوص سيستم ها و مدل هاي انبارداري و برنامه ريزي كنترل موجودي انبارهاست .

فهرست
مقدمه
تاريخچه ماديران
تاريخچه گروه ماشين هاي اداري ايران

فصل اول : نظام مديريت انبارها
تعريف انبار
جايگاه انبار
ساختار سازماني انبارها
اهداف و وظايف انبارها
انواع انبارها از نظر فرم ساختماني
انواع موجودي هاي انبارها
انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها
تعريف طبقه بندي
نكات مهم در طبقه بندي كالاها
عوامل موثر در انتخاب سيستم و شيوة طبقه بندي
انواع طبقه بندي كردن كالاها
انواع روش هاي كدگذاري

فصل دوم : نظام سيستم اطلاعاتي انبار
تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن
فلوچارت مراحل طرح سيستم اطلاعاتي انبار
متداول ترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار
بخش هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها
اهم مراحل سيستم تداركات مواد و…
سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن
مراحلي ايجاد سيستم كامپيوتري

فصل سوم : انواع سيستم كنترل موجودي و برنامه ريزي و كنترل موجوديها
مديريت موجودي ها
كنترل موجودي ها
تعريف موجودي
اهميت موجودي ها
علت نگهداري موجودي ها
مواضع مختلف بخش ها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها
هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها

فصل چهارم : تأثير مستقيم كنترل موجودي
تأثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركتها
آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است؟
صورتهاي مواد
سياستهاي دريافت
وضعيت ATP(مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد)
تغييرات مهندسي
گزارش ضايعات
زمان دريافت كالا
نشانه هاي سفارش مجدد
سيستم مكان ياب انبار
وجودي كالا يك دارايي نيست
گردش موجودي كالا
منابع و مأخذ


دانلود پروژه انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]