گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن گزارش کارآموزی کارخانه پلی اتیلن گزارش کارآموزی لوله پلی اتیلن گزارش کارآموزی تولید لوله پلی اتیلن گزارش کارآموزی کارخانه پلی اتیلن پروژه کارورزی کارخانه پلی اتیلن تبریز کارخانه پلی اتیلن شیراز دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن شرکت پلی اتیلن سمنان

PE firms


موضوع : گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمانهای متنوع و متعددی را به وجود آورده است، توسعه نیازمندی های متعددی که منشاء آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می باشد بر اهمیت سازمان افزوده است، تنوع وظایف در سازمان ایجاب می کند که طبق اصول و موازین تشکیل گردد، سازمانهای موجود در هر کشور هدفهای مختلف دارند، لیکن آنچه در کلیه سازمانهای انسانی مشاهده می شود و به اصطلاح وجه مشترک جمیع آنها محسوب می گردد، اجتماع یک دسته از افراد است که به طور دسته جمعی تحت رهبری سلسله مراتب سازمانی با امکانات محدود به منظور تحقیق مقاصد خاصی همکاری می کنند.
این شرکت با اشتغال زایی برای 40 نفر فعالیت خود را آغاز کرد. این کارخانه اولین تولید کننده لوله های پلی اتیلن سه لایه با کاربردی در شبکه توزیع گاز، صنایع پتر و شیمی، آبیاری تحت فشار، آبرسانی آب و فاضلاب و صنایع شیمیایی در سطح کشور است.
برنامه ریزی فرآیند تعیین اهداف و جهت فعالیت های سازمان و همچنین راهکارهای دستیابی به اهداف است و از مهمترین وظایف مدیریت بوده و بر دیگر وظایف مدیریت مقدم است، تصمیم گیری در ارتباط تنگاتنگ با برنامه ریزی دارد و برنامه ها همان تصمیمات اتخاذ شده به منظور تحقق هدفهای سازمانی هستند. در برنامه ریزی نیروی انسانی با تعیین تعداد افراد مورد نیاز سازمان، برای انتخاب، آموزش و بازنشستگی آنان برنامه ریزی می شود و میزان ورود و خروج نیروی انسانی بر آورد می گردد به طوری که بتوان بر مبنای این بر آورد تسهیلات و وسایل مورد نیاز سازمان را پیش بینی کرد، برای استخدام کارکنان دو منبع وجود دارد: داخلی و خارجی. در شرکت BSP برای استخدام بیشتر از منبع خارجی استفاده می شود. ایمنی و بهداشت کار با شرایط فیزیولوژیکی و اجتماعی و روانی نیروی کار که از محیط کار منتج می شود، ارتباط دارد.

سیستم مدیریت صنعتی در شرکت BSP :
– در این شرکت از عملیات مدیریت صنعتی بازرگانی استفاده می شود.
– اهم روش های به کار گرفته شده: مدیریت صنعتی مالی، انبار، فروش، حقوق، و دستمزد و اموال دارائیهای ثابت سیستم های یکپارچه این شرکت با پیاده سازی موارد ذکر شده بستر مناسبی برای تحقیق اهداف سازمانی جهت رشد و توسعه، همسو با تحولات استانداردهای مدیریت صنعتی.
– شرکت BSP قیمت تمام شده ندارد.
– لوله ها بر حسب سایز لوله ها در انبار نگهداری می شود و به صورت گزارش روزانه تولید که به عهده مسئول مربوط می باشد ارزیابی می نماید.
قابل توضیح است که به علت کمبود جا و حجمی که لوله ها می گیرند مدت کمی در قابل توضیح است که به علت کمبود جا و حجمی که لوله ها می گیرند مدت کمی در سالن قرار می گیرند و بلافاصله به فروش می رسد.
– ثبت حسابها به روش مدیریت صنعتی براساس روش مدیریت صنعتی تعهدی تاکید دارد. در مدیریت صنعتی تعهدی، در آمدها شناسایی می شوند که محقق شده باشند، اگر چه وجه نقد مربوط ممکن است تا دوره مالی بعد دریافت نشود و هزینه ها نیز هنگامی شناسایی می شوند که واقع شده باشد.
حسابها به سر فصل کل، معین تفضیلی طبقه بندی شده است. گزارشهای دفتر روزنامه، کل معین و… گزارشهای تراز نامه و سود و زیان در سطح گروه حسابها و حسابهای کل.

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن
گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کارشناسی با کار علمی در شرکت بسپار نعت پروژه (BSP)

فهرست مطالب

فصل اول3
مقدمه10
تاریخچه شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) و دوایر و مدیریت های زیر مجموعه12
شرح اساسنامه شرکت BSP14
فصل دوم: مطالعه منابع20
1 ) برنامه ریزی20
تعریف برنامه ریزی20
جایگاه برنامه ریز جامع در سازمان21
مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع22
محاسن برنامه ریزی 23
رابطه برنامه ریزی با دیگر وظایف مدیریت24
تصمیم گیری25
روشها و فنون تصمیم گیری26
برنامه ریزی عملیاتی در سازمان27
تکنیک های برنامه ریزی29
2 ) مدیریت منابع انسانی29
نظام برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی29
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی31
استخدام و کارمند یابی32
منابع کارمند یابی33
انتخاب و گزینش33
مراحل و روشهای انتخاب33.
نظام بهسازی منابع انسانی36
ارزیابی شایستگی کارکنان36
نظریه های ارزیابی38
نظام نگهداری منابع انسانی40
بهداشت و ایمنی در محیط کار40
برنامه های رفاهی و آسایشی41
آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران42
3 ) سازمان43
تعریف و تشریح سازمان43
نقش سازمان در عصر کنونی44
سازمانهای رسمی45
سازمانهای غیر رسمی45
نمودار سازمانی46
انواع نمودارهای سازمانی47
سازماندهی51
طبقه بندی وظایف در سازمان52
مبانی طبقه بندی وظایف در سازمان53
تقسیم کار54
مزایای تقسیم کار55
معایب تقسیم کار56
گردش شغلی57
توسعه شغلی58
قلمرو نظارت در سطوح سازمانی60
صف و ستاد60
فصل سوم89
مقایسه و تجزیه و تحلیل89
فصل چهارم95
نتایج95
محدودیت ها در عمل98
فهرست منابع99

 

گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات