گزارش کارورزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارورزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

دانلود گزارش کارورزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران گزارش کارورزی روابط عمومی نمونه گزارش کارورزی روابط عمومی دانلود گزارش کارورزی روابط عمومی گزارش کارآموزی رشته روابط عمومی گزارش کارورزی بیمه ایران گزارش کارورزی در بیمه ایران گزارش کارورزی حسابداری بیمه ایران

Iran Insurance Company

 

 موضوع : گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها رادرنيل‌به‌ هدف‌ها ياري‌ مي‌دهد ; كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افرادو مؤسساتي‌ است‌ كه‌ باآنها سروكار دارند و همچنين‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط به‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر مي‌باشد . اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي‌ رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ با يكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند .
مديران‌ مؤسسات‌ به‌ دلايل‌ فوق‌، در تشكيلات‌ خود اقدام‌ به‌ تأسيس‌ دفتر، واحد يا بخشي‌ تحت‌عنوان‌ روابط عمومي‌ نموده‌اند تا از طريق‌ آن‌ ارتباط مفيد و مؤثر را با افراد داخل‌ و خارج‌ سازمان‌ برقرارنمايند و با آگاه‌ كردن‌، تشويق‌ و ترغيب‌ آنان‌، به‌ اهداف‌ مديران‌، سريعتر، راحت‌تر و با هزينه‌ كمتر جامه‌عمل‌ بپوشانند . دست‌ اندركاران‌ چنين‌ دفاتري‌ همه‌ روزه‌ در تلاشند تا با استفاده‌ از تكنيك‌ها وتخصص‌هاي‌ حرفه‌ روابط عمومي‌، به‌ گسترش‌ تفاهم‌ و ارتباط مؤثر بپردازند بنيانگذار روابط عمومی علمی در ايران در تعريفی که از روابط عمومی از او خواسته شد معتقد است : روابط عمومی وكيل مدافع سازمان در بيرون و مدعی العلوم در داخل سازمان است . دراين گزارش به برخی مباحث روابط عمومی و تبيين جايگاه آن در شركت سهامي بيمه ايران پرداخته می شود .
در خاتمه ضمن سپاس ازكليه اساتيد ، پژوهشگران ، دانشجويان و دست اندركاراني كه از ابتدا تا كنون در راه پيشبرد اهداف روابط عمومي همت گمارده اند لازم ميدانم از استاد گرانقدر جناب آقاي غني زاده جهت محبت هاي دلسوزانه اي كه از شهريور ماه 1385 تا كنون نسبت به اينجانب داشته اند همچنين ياري ايشان در راه گردآوري اين گزارش تشكر و قدرداني فراوان بعمل آورم
روابط عمومي در نگاهي كلّي

تاريخچه روابط عمومی در ايران :
آنچه ما اکنون به عنوان روابط عمومی چه از نظر لغت و چه از نظر شغل می شناسيم برای اولين بار در مرداد ماه سال 1332 هجری شمسی در نمودار سازمانی شرکت سهامی تصفيه نفت ايران در آبادان مستقر بود اداره تاسيس شد که آن را روابط عمومی ناميدند.در سال 1340 به بعد به اقتباس از اين شرکت وزارتخانه ها و موسسات بزرگ ديگر ايران به تدريج واحدهايی به نام انتشارات، مطبوعات، تبليغات و اطلاعات که بعداً همگی به روابط عمومی تغيير يافت .
پس از تشکيل واحدهای روابط عمومی در ايران نياز به آموزش مسئولين روابط عمومی ها و کارکنان اين واحد احساس شد و توسط کلاسهای کوتاه مدت آموزشی تشکيل شد که مقدمات اصول و فنون و روابط عمومی توسط استادان و صاحب نظران تدريس می شد همچنين نخستين سمينار روابط عمومی در ايران در تاريخ سی آذر 1343 در آبادان برگزار شد.در سال 1345 برای تشکيل دانشکده ای در رشته روابط عمومی، مطالعاتی به عمل آمد و در سال 1346 موسسه عالی مطبوعات در روابط عمومی تشکيل شد.موسسه عالی مطبوعات در روابط عمومی در سال تحصيلی 47 -46 فعاليت خود را آغاز کرد.از سال 1350 ادارات روابط عمومی با شکل و ترکيب فعلی و با آئين نامه ها و اساس نامه ها و شرح وظايف خاص خود از گسترش بيشتری برخوردار شدندو توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از سال 1345 تشکيلات جديد روابط عمومی در سازمانها به تصويب رسيد و به تدريج رشد و توسعه ادارات روابط عمومی به حدي رسيد که امروز شاهد آن هستيم که هر موسسه، سازمان، کانون و نهادها دارای روابط عمومی می باشند.
1 ـ 1 ـ تعريف روابط عمومي‌
روابط عمومی تعاريف متعددی را پذيرفته است فقط يکی از زاويه يعنی ارتباط با سازمان وقتی بررسی می شود تعاريفی متفاوت از هم ديده می شود. چشم سازمان، گوش سازمان، زبان سازمان آئينه تمام نمای سازمان وکيل مدافع سازمان، تصوير ساز سازمان و غيره. برای اين منظور بايد وظايف روابط عمومی شناخته شود چرا که در راستای وظايف است که روابط عمومی تعاريف متعدد می پذيرد و اين واقعيتی است که بايد آن را پذيرفت.در کتاب ” چگونه روابط عمومی کنيم ” در تعريف روابط عمومی آمده است: فن ايجاد حسن رابطه و تفاهم متقابل است بين افراد جامعه با هيات مديره موسسه آئينه يک موسسه است هر چه شفافتر و بهتر. همچنين دايره المعارف ” وبستر ” می نويسد روابط عمومی همان چيزی است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولی به آن پرداخته شود عنصری اساسی برای به تحقق پيوستن ارزشها، ايجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعيت، موقعيتهای شغلی و اجتماعی و صدها هدف ديگر است. روابط عمومی در متن است نه در حاشيه ضرورت است نه لوکس در خود مديريت است نه در بيرون آن. پس حق است اگر بگوييم هر مديريتی سزاوار همان روابط عمومی است که دارد. روابط عمومی چشم و گوش مديريت است.در اوان هزاره سوم ميلادی روابط عمومی را فلسفه مديريت می دانند و مسلم است که ارزش، اعتبار و اهميت هر پديده ای را بايد در فلسفه آن جستجو کرد.
روابط عمومی آيينه تمام نمای يک سازمان است.
ايله ای کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در تعريف روابط عمومی هيچ کدام از تعاريف را کامل نمی دانند و معتقد است می توان برای روابط عمومی در موقعيتهای متفاوت وظايف متفاوتي ترسيم كرد كه در اولويت قرار مي گيرد و آن را مي توان وظيفه اول روابط عمومي در يك موقعيت خاص ناميد.در تشريح وظايف و فعاليتهای روابط عمومی در اين مقاله که قسمت اول مباحث روابط عمومی است، سعی می شود که تنها با شمردن فهرست وار وظايف و فعاليتهای درون سازمانی و برون سازمانی، تنها شمايی کلی از اين وظايف بيان شود تا بدين ترتيب تنها چهار چوب اين وظايف مشخص شود.
قسمتهای بعدی اين پايان نامه در همين بخش به تشريح هر يک از مسائل مربوط به روابط عمومی نظير ابزارهای روابط عمومی، نقش روابط عمومی کارآمد در پيشبرد اهداف سازمان، عوامل موثر بر کارآيی روابط عمومی، شمردن ويژگيهای روابط عمومی برتر، فن روابط عمومی،ناگفته های آموزش،روابط عمومی در ايران و … بيان خواهد شد.
مهمترين وظايف و فعاليتهای درون سازمانی عبارتند از: هدايت و توسعه بهداشت روانی در محيط کار(امنيت فکری)، شناسايی کارکنان و تعيين شخصيت آنان و ايجاد همکاری و ارتباط متقابل در ميان آنها، رسيدگی به شکايات، نيازها، درخواستها و پيشنهادها، بوجود آوردن احساس مسئوليت در ميان کارکنان، آگاه نمودن کارکنان از چگونگی سياستها، برنامه ها، خط مشيها، طرحهای در دست اجراوپيش بينی شده،تغييرات احتمالی درتصميمات،آينده نگريها ومسائلی ازاين قبيل، کنترل و نظارت بر اموررفاهی، تامينی، ورزشی، هنری کارکنان، چاپ و نشر بولتن، بروشور ونشريه داخلی و ارائه گزارش عملکرد سازمان برای کارکنان، شرکت در جلسات مهم دستگاه و ارتباط مستقيم با مسئولين دستگاه، دريافت گزارش فعاليتها، طرحها برنامه های واحد های مختلف، ايجاد دبيرخانه شورای معاونين دستگاه وحضور درجلسات مهم، انجام امور خطاطی وطراحی در زمينه های تبليغاتی و نظارت بر امور انتشاراتی دستگاه مي باشد.همچنين تهيه عکس،اسلايد، فيلم از فعاليت دستگاه و ايجاد آرشيو سمعی و بصری، حضور در سفرهای داخلی و خارجی و شرکت در گردهماييها، تنظيم شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و مناسبتها و نماز جماعت و جلسات سخنرانی مذهبی از ديگر فعاليتها مي باشد.

دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران
روابط عمومي در شركت سهامي بيمه ايران
دانلود کارآموزی بیمه

فهرست مطالب
پيشگفتار4
روابط عمومي در نگاهي كلّي 5
مقدمه اي كلي براي كاروزي 32

فصل اول : شركت سهامي بيمه ايران
تأسيس36
نمودارسازماني37
شروع فعاليت ها، اهداف، سياست ها 41
طرحهاي اجرايي و برنامه ريزي هاي اينده 45

فصل دوم: روابط عمومي شركت سهامي بيمه ايران
شرح عملكرد 55
نمودار سازماني 58
شرح وظايف كلي /عناوين شغلي60
انتشار ترازنامه مالي شركت به منظور شفاف سازي91
آشنايي با نشريه پيام بيمه95

فصل سوم : ضمائم ـ منابع

ضمائم 98
منابع107

گزارش کارورزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات