گزارش کارآموزی سیستم های PLC
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی سیستم های PLC

دانلود گزارش کارآموزی سیستم های PLC گزارش کارآموزی برق plc گزارش کارآموزی درباره plc دانلود گزارش کارآموزی plc دانلود رایگان گزارش کارآموزی plc گزارش کار کارآموزی plc گزارش کارآموزی در مورد plc گزارش کارآموزی کار با دستگاه plc دانلود گزارش کار کارآموزی plc گزارش کار کارآموزی برق plc

PLC Systems

 

موضوع : گزارش کارآموزی سیستم های PLC

فهرست مطالب

سیستمهای PLC

سیستمهایpower line carrier(plc)

کاربرد سیستمهایplc

تلگراف و پست تصویر

حفاظت از راه دور Teleprotection

تله موجLine trap

خازن کوپلاژ

کویل نشتی

ترانسفورماتور تطبیق Matching trasformer

کابل اتصالConnecting cable

روشهای مختلف کوپلاژ

کوپلاژ فاز به فاز

تلفات مربوط به دستگاههای PLC

بررسی ترمینالهایPLCازنظر مخابراتی

مدولاسیون درسیستمهای PLC

مدولاسیون دامنه DSB

مدولاسیونFM

ترمینالهای یک کاناله

ترمینالهای چند کاناله

روشهای تولید SSB

تجهیزات کوپلاژ

موج گیرLine Trap

مزایای موج گیرها

سیم پیچ اصلی LN

مدار تنظیم فرکانس TD

خازن کوپلاژ CC

دستگاه تطبیق امپدانس LMU

کابل اتصالConnecting cable

بردهایPLC

مکالمه مجهز به سیستم تبدیل۲wire و۴wire

مولد علائم تلفنی(Signalling)

برد مبدل علائم تلفنی

دانلود گزارش کارآموزی سیستمهای PLC

مختصری از کارآموزی :
صنعت برق به عنوان يكي از حساسترين صنايع استراتژيك ومادر درپس تاسيسات زيربنايي هر كشوري ويكي از پرهزينه ترين صنايع دنيا،هميشه جايگاهي خاص وپراهميت خود را دراقصي نقاط جهان دارا ميباشد.درايران اين صنعت زير بنايي و
مهم علاوه برتامين الكتريكي مصرف كننده هاي مختلف،كليدگردش صنايع كشوررانيزدرابعادوسيع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نيرو بدنبال گسترش وسيع شبكه هاي توليد،انتقال وتوزيع برق در سراسر كشورازجمله منطقه مركزي وتبديل آن به يكي ازنقاط مهم ارتباطي شبكه هاي برق صنعتي كشور،لايحه پيشنهاد ايجاد”شركت برق منطقه اي باختر” ،متشكل از استانهاي لرستان،مركزي وهمدان،به مركزيت اراك را در تاريخ دوازدهم ديماه سال شصت و سه به مجلس ارايه نمود واين شركت عملا ازتاريخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعاليت رسمي خودرا شروع
نمود.
شركت برق منطقه اي باختر كه عهده دارتامين برق مطمئن جهت مشتركين آن ميباشد،سرزمين وسيعي كه از شماليترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود660 كيلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود450 كيلومتر،بامساحتي حدود76522 كيلومتر مربع راشامل ميشود.
اين شركت ازشمال به برق منطقه اي زنجان،ازغرب
به برق منطقهاي غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان وازشرق وشمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود ميشود.
حوزه تحت پوشش اين شركت بر اساس آخرين آمار داراي جمعيتي بالغ بر4.5ميليون نفرميباشد.برق باختر
داراي هشت شركت وابسته واقماري است كه مشتمل بر سه شركت توزيع نيروي برق استان لرستان، مركزي وهمدان،دو شركت مديريت توليد برق غرب وشازند،شركت بتانير،شركت مهندسي مشانير(مهبام)
وشركت خدمات كامپيوتري مدد باختر ميباشد.
عمده توليد اين شركت توسط نيروگاه 1300 مگاواتي شازند ونيروگاه1000 مگاواتي شهيد مفتح همدان صورت ميگيرد.در سال1383 كل انرژي تحويل شده به شبكه برق منطقه اي باختر11517.4 ميليون كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل2.8 درصد كاهش داشته،از اين ميزان انرژي توليد شده59.67 درصد مربوط به نيروگاه شازند،39.98 درصد مربوط به نيروگاه شهيد مفتح وبقيه مربوط به نيروگاه گازي درود ميباشد.
تا پايان سال1383 تجهيزات وتاسيسات زير بار شبكه هاي انتقال وفوق توزيع به شرح زير ميباشد:
خطوط400 كيلوولت:762 كيلومتر مدار
خطوط230 كيلوولت:2547.4 كيلومتر مدار
خطوط63 كيلوولت:4057 كيلومترمدار
ايستگاه هاي400 كيلوولت:3 دستگاه به ظرفيت1900 مگا ولت آمپر.
ايستگاه هاي230 كيلوولت:17 دستگاه به ظرفيت6720
مگاولت آمپر.
ايستگاه هاي63 كيلوولت:93 دستگاه به ظرفيت3487.5
مگاولت آمپر.
سيستمهايpower line carrier(plc)

بطور كلي استفاده از خطوط فشار قوي بعنوان يك كانال ارتباطي يك امر پذيرفته شده است كه بكار گيري آنها در شبكه برق رساني قابليت و توانايي سيستم توليد، انتقال وتوزيع را بالا ميبرد دراين قسمت بطور مشروح استفاده از سيستم plc به همراه دستگاههاي جانبي و روشهاي كوپلاژبه شبكه خطوط فشار قوي شرح داده ميشود.
انتخاب اين روشها باتوجه به مسايلفشارقوي،مهندسي ارتباطات،مسايل اقتصادي وپارامترهاي ديگرصورت ميگيرد.
دراين قسمت مسايل مربوط به محدوده فركانس، كاربردسيستم plc و مسيرارتباطي آن شرح داده ميشود.
محدوده فركانسي سيستمهاي plc محدوده فركانسي مناسب براي سيستمهايPLC بين30 KHZ تا500 KHZ وگاهي تا MHZ 1 ميرسد،محدوديت حد پايين آن بخاطر مخارج بيشتر سيستم كوپلاژ و محدوديت حد بالاي آن بخاطرتضعيف ناشي از فركانسهايبالاميباشد.البته لازم به تذكراست كه محدوده فركانس فوق دريك كشور ممكن است بخاطراستفادهها ي مناسب و جلوگيري ازتداخل با فركانسهاي راديويي حمل ونقل دريايي محدود شود.

كاربرد سيستمهايplc
ازسيستمهايplc جهت ارتباط تلفني(speech) ويا انتقال اطلاعات (data)ودرموارد لزوم براي ارسال علايم حفاظتي (protection) ميتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ وديجيتال براي ارسال تلگراف،تله مترينگ،تله كنترل وتله پروتكشن انجام ميشود،بطورمثال مقادير آنالوگ مانند MW وKV وMVAR ومقاديرديجيتال مانندحالتهاي سوييچ و دژنكتورها ميباشد. پهناي باند مورد استفاده سيستمplc براي ارسال باند300HZالي2400HZويا300HZالي 4000HZ ميباشدكه باتوجه به سيستم مورد نظرعلائم تلفني تلگراف كنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار ميگيرند در اينجا بطور مختصر به مشخصات فركانسي علائم مذكور اشاره ميشود.
ارتباط تلفني
از سيستمهاي plc ميتوان بعنوان وسيله ارتباط تلفني دو طرفهDuplexبين پستها و با استفاده از مركز تلفنPAX ارتباط پستها را با يكديگر بوسيله مراكز سوئيچينگ برقرار نمود.پهناي باند موثر صحبت از300HZ تا2400HZ ميباشد ودربعضي مواقع براي استفاده بيشتر براي بكارگيري علائم ديگر،حد بالاي باند فركانسي فوق ميتواند به2000HZ كاهش يابد كه با وجود پائين امدن ت قابل قبول كيفي ميباشد و بقيه پهناي باند براي علائم تلگراف،كنترل وسيگنالينگ در نظر گرفته ميشود.

تلگراف و پست تصوير
ازplc براي ارسال علائم تلگرافي استفاده ميشود كه شامل ارسال علائم به صورت پست تصويري ميشود.سرعت انتقال علائم از50Baud الي 600Baudميتواند باشد.
كنترل و نشان دادن از راه دور
براي داشتن امكانات كنترل و نشان دادن از راه دور و همچنين جلوگيري از عملكرد اشتباه و از دادن اطلاعات و در نتيجه افزايش توانائي هاي PLCعلائم بكار گرفته شده در PLC بصورت كد ميباشندسرعت انتقال علائم براي يك سيستم منفرد 50Baud و براي سيستمهاي بزرگتر2400bit/s يا بيشتر ميباشد.

گزارش کارآموزی سیستم های PLC

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات