گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری گزارش نگهداری و تعمیرات پروژه کارآموزی نگهداری و تعمیرات گزارش کارآموزی تعمیرات موبایل گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری گزارش کارآموزی تعمیرات لوازم خانگی گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر گزارش کارآموزی تعمیرات لپ تاپ گزارش کارآموزی تعمیرات تلویزیون گزارش کارآموزی تعمیرات سخت افزاری کامپیوتر

Repairs and Maintenance

 

موضوع : گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباطات

فهرست مطالب

پیش گفتار:1

مقدمه 3

فصل اول

1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.4

فصل دوم

2-1 : تعريف برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 5

2-2 هدف از P.M چيست؟ 6

2-2-1 : مراحل ايجاد برنامه 7

2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M7

2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسيدن به اهداف P.M8

2-3- نقش برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در كارخانجات 9

2-4- لزوم استفاده از سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در توليد11

2-5 : نياز مبرم صنايع به P.M در كارخانه :12

2-6- نتايج حاصل از P.M در كارخانه12

2-7- از كار افتادگي در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات13

2-8 : معايب ناشي از نداشتن سيستم نگهداري و تعميرات :15

2-9 – علائم فقدان سيستم نگهداري و تعميرات : 16

2-10- انواع فعاليتهاي نگهداري و تعميرات :16

2-11- انواع روش هاي نگهداري و تعميرات :16

2-11-1- نگهداري و تعميرات به منظور بهبود :19

2-11-2- نگهداري و تعميرات اصلاحي :20

2-11-3 : نگهداري و تعميرات پيشگيري :22

2-12- نگهداري و تعميرات وضعي23

2-13: نگهداري و تعميرات كنترلي24

2-14: نگهداري و تعميرات زمان بندي شده24

2-15- نگرشي بر اجزاي سيستم هاي مديريت نگهداري و تعميرات25

2-16- وظايف:25

2-17- سازماندهي :26

2-18- سيستم ها براي مديريت نگهداري و تعميرات :27

2-19 – سيستم تشخيص نگهداري و تعميرات 29

2-20- مهارت كارگران و فعال سازي مديريت نگهداري وتعميرات31

2-21- نتيجه گيري 32

2-22- تئوريهاي تعميرات و نگهداري :38

فصل سوم

3-1- چارت سازماني شركت : 49

3-2- چارت P.M شركت53

3-3- چگونگي به اجرا درآوردن P.M در شركت ريخته گري قطعات آلومينيوم ايران خودرو56

3-4- تبيين و شناخت تغييرات نگهداري موجود كارخانه :57

3-5- وظايف بخش تعميرات و نگهداري (P.M)63

3-6- وضعيت موجود P.M شركت 64

3-7- وضعيت موجود پرسنل تعميرات و نگهداري كارخانه :65

3-8- شرح وظايف پرسنل نگهداري و تعمير :65

3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی 68

3-10- شرح وظایف مدير واحد P.M68

3-11- شرح وظایف رئيس بازرس فني 69

3-12- مسئول سرويس و نگهداري 70

3-13- تعريف شغل و شرح وظائف رئيس قسمت تعميرات: 71

3-14- مصاحبه با رئيس بخش تعميرات و نگهداري :72

3-15-تعريف شغل و شرح وظائف مكانيك72

3-16- ساختار سازماني نگهداري و تعميرات بر مبناي نوع كار و وظيفه : 74

3-17- روش اجرايي سفارش قطعات يدكي ماشين آلات76

3- 18- روش اجرايي تعميرات شش ماهه80

3-19- روش اجرايي تعميرات در زمان سرويس P.M88

3-20- روشهاي اجرايي برنامه ساليانه سرويس و نگهداري دستگاهها91

3-21- روش اجرايي تعميـرات اضطـراري96

3-22- روش اجرايي سرويس نگهـداري و تعميـرات102

3-23- روش اجرايي تعميـرات پايان هفتـه108

3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهيه برنامه تغييرات برنامه اي113

3-25- روش اجـرايي دستورالعمل پر كردن كارت تعميرات115

3-26- روش اجرايي دستورالعمل تدوين برنامه سرويس نگهداري دستگاهها116

3-27- روش اجرايي دستورالعمل تهيه ليست تعميرات برنامه اي118

3-28- روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه120

3-29- روش اجرايي تبادل اطلاعات فني با سازندگان و فروشندگان داخلي وخارجي123

3-30- روش اجرايي تعميرات قالب و قطعات و ماشين آلات126

3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعميرات و نگهداري شركت ريخته گري قطعات آلومينيوم ارتباط سپهر131

3-32- سيستم اطلاعاتي نگهداري و تعميرات136

3-33-تعريف سيستم اطلاعاتي136

3-34-انواع سیستم های اطلاعاتی136

3-35- متولوژي چيست ؟137

3-35-1- انواع متولوژيهاي طراحي سيستم :138

3-35-2- انواع روشهاي ساخت يافته :138

3-36- نمودارهاي جريان داده فيزيكي :138

3-37- علائم مورد نياز D.F.D139

3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود140

روغنکاری دستی148

روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی148

سیستم مرکزی فشار روغن148

روغنکاری قطره ای149

3-39-3- برنامه ريزي زماني روغنكاري149

3-39-4- پرسنل روغنكاري و مشخصات خاصه آنها151

3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب153

3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)158

3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه :163

3- 39-8 – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری164

3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی167

3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:168

3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M 172

3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری175

3-39-13- کارت تعمیرات177

3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار180

3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات183

3-40- وضعيت تعميرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:185

3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر 186

3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن:186

3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن:187

3-41-فرم شناسنامه دستگاه187

فصل چهارم

4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری 191

4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات193

4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری194

4-4 – اولویت بندی:195

منابع و مآخذ 197

گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات