گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت

کارورزی بیسکویت دانلود گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت گزارش کارآموزی شرکت بیسکویت گزارش کارآموزی بیسکویت محصولات شرکت بیسکویت گرجی صورتهای مالی شرکت بیسکویت گرجی شرکت بیسکویت حام شرکت بیسکویت بهشت شرکت بیسکویت یگانه شرکت بیسکویت فرخنده کارآموزی کارخانه بیسکویت

Biscuits

 

موضوع : گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت گرجی

فهرست مطالب
مقدمه

تاریخچه
اهداف سيستم

Top chart

نقش های موجود در سیستم

فرایند سیستم

تشخيص محيط عملياتي

ارتباط با محيط خارج

ارتباط ميان موجوديتها

Tableموجوديتها

نمودار ERD

وابستگي هاي تابعي وFDDمربوط به مواد اوليه

ساده سازی FDDِمواد اولیه

وابستگي هاي تابعي وFDDمربوط به دستگاه

ساده سازی FDD دستگاه

وابستگي هاي تابعي و FDDمربوط به محصول

ساده سازی FDD محصول

نرمالسازی FD مواد اولیه

نرمالسازیFDدستگاه

نرمالسازیFD محصول

گزارش کارآموزی کار در شرکت بیسکویت

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]