دانلود اصول حسابداری صنعتی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

پروژه حسابداری صنعتی شرکت دانلود اصول حسابداری صنعتی دانلود کتاب اصول حسابداری صنعتی دکتر سجادی دانلود جزوه اصول حسابداری صنعتی آموزش اصول حسابداری صنعتی اصول حسابداری 1 مدیریت صنعتی کتاب اصول حسابداری صنعتی دکتر سجادی دانلود اصول حسابداری صنعتی اصول حسابداری صنعتی 3

Principles of Cost Accounting

 

مقدمه:
حسابداري صنعتي حوزه اي از حسابداري است . كه با هزينه يابي  محصول سر كار دارد ، هزينه يابي محصول اطلاعات موردنياز را براي تهيه صورتهاي مالي در مورد قيمت تمام شده موجوديها و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته فراهم مي آورد . حسابداري صنعتي گاهي اوقات حسابداري مديريت نيز ناميده مي شود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد . در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمي نمايد.
امروزه يكي از زمينه ها ي فعاليت انجمن هاي حسابداران خبره كشوورهاي مختلف سعي در ارائه مناسبترين روشهاي  محاسبه قيمت تمام شده محصولات است . زيرا ادامه فعاليت مؤسسات توليدي در صورتي امكان پذير است كه قيمتهاي محاسبه شده  دقيق و قابل رقابت در بازار توايد باشند . در غير اينصورت يعني ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهي مديران تصميم گيرنده و در نتيجه از دست دادن بازار فروش و نهايتاٌ تعطيلي بنگاه اقتصادي خواهد گرديد . چگونگي محاسبه قيمت تمام شده طي ساليان متمادي از تحولات و تغيرات چشمگيري بر خوردار بوده و هدف اصلي از اين تغييرات ، دستيابي به روشهاي محاسبه  دقيق قيمت تمام شده محصولات بوده است . به دليل اهميت موضوع  روش هاي مختلف محاسبه قيمت تمام شده مورد برسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد .

فهرست مطالب
فصل اول: 
مقدمه
كاربردهاي حسابداري صنعتي
مواد مستقيم
كار مستقيم
سربار كارخانه
مواد غير مستقيم
كار غير مستقيم
حسابداري مديريت
واحد تجاري
منابع اوليه اطلاعات حسابداري
هزينه‌هاي دوره
بهاي اوليه بهاي تبديل
نحوه‌ي رفتار با هزينه‌ها
هزينه‌هاي متغير
هزينه‌هاي ثابت
هزينه‌هاي نيمه متغيير
سازماندهي
مثال جامع
فصل دوم:
مفهوم هزينه
طبقه‌بندي هزينه‌ها
طبقه‌بندي طبيعي هزينه‌ها
هزينه‌هاي ساخت
هزينه‌هاي تجاري
مواد غيرمستقيم شامل
دستمزد غيرمستقيم شامل
ساير هزينه‌هاي غيرمستقيم
هزينه‌هاي توزيع و فروش شامل
هزينه‌هاي اداري شامل
ويژگي‌هاي هزينه‌هاي متغيير عبارتند از:
فصل سوم:
دفاتر كارخانه (دفاتر صنعتي) و دفاتر اداره‌ي مركزي (دفاتر مالي)
حسابداري مواد و بهاي تمام شده‌ي آن
اهداف حسابداري مواد
سيستم ثبت ادواري
سيستم ثبت دائمي
روش شناسايي ويژه
روش اولين صادره از اولين وارده FIFO
روش اولين صادره از آخرين وارده LIFO
روش ميانگين موزون متحرك
روش ميانگين بهاي تمام شده
روش ميانگين ساده
فصل چهارم:
سيستم‌هاي هزينه‌يابي
دلايل عدم استفاده از سربارهاي واقعي در محاسبه قيمت تمام شده محصولات
چگونگي محاسبه سربار در سيستم هزينه‌يابي نرمال
برآورد در سطح توليد
ظرفيت نظري يا ايده‌آل
ظرفيت‌هاي عملي
ظرفيت واقعي مورد انتظار
ظرفيت عادي
مبناي جذب سربار كارخانه
مقدار توليد
بهاي تمام شده مواد مستقيم
بهاي تمام شده دستمزد مستقيم
سربار واقعي كارخانه
گردآوري هزينه‌هاي سربار واقعي جهت كنترل
حساب كنترل سربار كارخانه
نحوه جذب سربار كارخانه
نحوه حسابداري مبلغ ضاافه يا كسر جذب هزينه‌هاي سربار ساخت
فصل پنجم:
هزينه هاي سفارش كار
سيستم هزينه يابي مرحله اي
روشهاي هزينه يابي محصول
سيستم هزينه يابي سفارش كار(گردش حسابهاي صنعتي، هزينه يابي نرمال)
هزينه يابي مرحله اي
مراحل تهيه گزارش هزينه توليد
سيستم هزينه يابي مرحله اي

اصول حسابداری صنعتی

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]