مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » کتاب » آموزشی  »  چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

دانلود مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم اخذ گواهینامه ایزو تحقیق نحوه دریافت گواهینامه ایزو دریافت گواهینامه ایزو پروژه مراحل دریافت گواهینامه ایزو انواع گواهینامه ایزو شرایط دریافت گواهینامه ایزو مقاله در مورد استاندارد ایزو مقاله در مورد ایزو چگونه گواهینامه ایزو بگیرم تحقیق در مورد انواع ایزو تحقیق ایزو


چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

مقدمه
بررسی تاریخی کشورهای توسعه یافته حاکی از  این است که به منظور رشد اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتار جامعه استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار است.
استاندارد سازی مدیریت و فعالیتهای مدیران بعنوان یکی از راههای موفقیت کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و حرکت وسیع در سطح کشورمان به منظور استاندارد کردن مدیریت با استفاده از استانداردهای ایزو بیانگر تحولات اساسی در مقوله مدیریت است. استانداردهای ایزو بعنوان استانداردهای تحول سازمانی و بهبود وضعیت اجتماعی سازمانها از مدلهای اجرایی مهمی است که درسطح سازمانهای تولیدی و خدماتی بکار گرفته می‎شود.
شفاف سازی اطلاع رسانی واقعی ایجاد نظام پاسخگو و احترام به تک تک اعضاء جامعه نیازمند تدوین و اجرای دقیق قوانین است هیچ جامعه ای به رشد نرسیده است مگر آنکه انقلاب را ازدوران شروع کرده باشد تحول سازمانی آگاهی کارکنان نسبت به اهداف سازمان و جامعه و حرکت به سمت تعالی جامعه و سازمان نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت مقتدر و حمایت مدیران از حرکتهای بهبود کیفیت میباشد.

ایزو چیست ؟

ایزو فرآیند تولیدی یک کالا میباشد، سازمان بین المللی استاندارد ایزو مقر آن در ژنو سوئیس می‎باشد در ۲۴ فوریه ۱۹۴۷ به منظور یکپارچه کردن استاندارد در سراسرجهان ایجاد تسهیلات درتجارت بین المللی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توسعه همکاری عمل تکنولوژیکی اقتصادی و با عضویت ۲۵ کشور تاسیس شد. به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورهای جهان این سازمان در حال حاضر دارای ۱۳۲ عضو شامل ۹۰ عضو اصلی و ۳۴ عضو مکاتبه ای و ۸ عضو مشترک می‎باشد که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن می‎باشد.
در حال حاضر تعداد استانداردها ۱۱۹۵۰ مورد می‎باشد که توسط ۲۸۵۶ کمیته وزیر کمیته و بیش از سی هزار کارشناس تدوین گردیده است.
سازمان بین المللی استاندارد تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال ۱۹۸۷ پس ازبحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تائید پیش نویسهای تهیه شده، توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای مشتمل بر شش استاندارد و از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.
استانداردهای سری ایزو می گوید که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی فنی بازرسی صد در صد به صورت پیوسته تأمین نیست بلکه کیفت باید در فرآیند تولید و آنهم در تمامی بخشهای یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخشی طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و امثالهم خلق و بوجود می‎آید و استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ در زمینه کیفیت گفتگو می‎کند ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی بلکه کیفتی عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که در مجموعه در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]