دانلود گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری

دانلود گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری دانلود گزارش کارآموزی اداره راه و شهرسازی کارورزی گزارش کارآموزی اداره راه و شهرسازی دانلود گزارش کارآموزی اداره راه و شهرسازی گزارش کارآموزی حسابداری در اداره راه و شهرسازی

Department of Transportation

 

موضوع : گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری

فهرست مطالب

مقدمه:

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كار آموزي

خلاصه اي از تاريخچه وزارت راه وترابري:

سازمان پيشنهادي جهت راهداري كشور:

:نمودار سازماني اداره كل

نمودار سازماني راهداري شهرستان:

اداره راهداري شهرستان درجه يك:

اكيپ آسفالت

بنائي:

تسطيح گريدر زني

قنوها وپلها

ايمني راهها

امور ماشين آلات

انواع محصولات توليدي يا خدمات

شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدمات

نگهداري ومراقبت از پلها:

پل سازه ايست پيچيده وگران قيمت:

سواره رو:

1)پاكسازي وشستشو:

2)تركهاي كف پل:

3)تعميرات وبهسازي سطوح پل بتني:

4)پوششهاي آسفالتي:

5)درزهاي انبساط:

زهكشي كف:

اجزاي فوقاني سازه

تكيه گاهها:

اعضاي تحتاني سازه ها:

ساير اعضاي تحتاني سازه:

گذرگاههاي سواره رو:

بازرسي ابنيه فني:

بهمن:

1)اقداماتي براي جلوگيري از آزاد شدن بهمن

2)اقداماتي براي جلوگيري از بسته شدن راه توسط بهمن:

3)آزاد كردن مصنوعي بهمن تحت شرايط كنترل شده:

كاربردهاي روشهاي حفاظتي:

گالري بهمن گير:

توي تثبيت برف

توري با مقاومت متوسط:

توري ايمني برف:

زهكشي هاي كناري:

بوته كني وعلف كني:

فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

لزوم مطالعات اوليه قبل از احداث پل

بررسي تغيير مكان پل در اثر تحريكات زلزله

نتايج:

نقايص ومشكلاتي كه در اثر بي توجهي

1-پي كنيها:

2-آرماتور گذاري كف پي وبتن ريزي :

3-ديوار چيني ،ملات ودرزانبساط ديوار:

دانلود گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری
كار آموزي راه ترابری

مختصری از کارآموزی :

ساختن ونگهداري راههاي شوسه در كشور وسيع وكوهستاني ايران چون هزينه زيادي داشته لذا تا مقارن جنگ جهاني اول راههاي ايران به همان وضع سابق باقي بود وهمان راههاي كاروان رو را شامل مي شد.ولي از سال1299هجري شمسي دولت اقدام به احداث راه شوسه به معناي امروزي آن نمود ومي توان تاريخ شروع ساختمان راههاي شوسه را از سال 1301 تا 1304 دانست.
تا اين زمان اعتبارات راهسازي وراهداري از طريق اخذ باج يا حق العبور در راههاي شوسه تأمين مي گرديد ومبلغ آن حداكثر به 300000 تومان مي رسيد.در 11 فروردين 1301 اداره كل طرق وشوارع در وزارت فوائد عامه تشكيل ومأمور ساختن ونگهداري راههاي كشور شد.در سال 1304 با پيشنهاد دولت وقت وتصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت حق العبور در راهدار خانه ممنوع ومقرر شد از وزن غير خالص صادرات و واردات مملكتي ماليات راه دريافت شود.
وبه اين ترتيب اعتبار ساليانه به 1500000تومان رسيده وراههاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم ومسؤليني را براي اداره امور وتعمير ونگهداري راهها معين كردند.در اين تقسيمات راهها به ده ناحيه تقسيم وهر يك شماره گذاري شد وتحت نظر يك نفر اداره مي شد.در سال 1305 برنامه مدوني تحت عنوان «پروژه پيشنهادي ساختمان طرق در ايران »جهت راهسازي تدوين گرديد.مدت اين پروژه 9 سال ومخارج آن 45ميليون تومان پيش بيني شده بود.در اين برنامه ساختمان 17021كيلومتر راه شوسه درجه 1و2و3 پيش بيني شده بود،اولين برنامه ساختمان راههاي شوسه ايران است.

این گزارش کارآموزی بهمراه عکس می باشد

گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]