دانلود گزارش کارآموزی امور مشترکین
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی امور مشترکین

گزارش کارورزی در امور مشترکین دانلود گزارش کارآموزی امور مشترکین گزارش کارآموزی امور مشترکین مخابرات دانلود گزارش کارآموزی امور مشترکین دانلود رایگان گزارش کارآموزی امور مشترکین گزارش کارآموزی امور مشترکین گزارش کارآموزی در امور مشترکین گزارش کار امور مشترکین

Customer Training

 

 موضوع : گزارش کاراموزی امور مشترکین

امور مشتركين
امور مشتركين يكي از بخش هاي شركت مخابرات است كه به مشتركين تلفن همراه اول و تلفن ثابت، در سطح استان خراسان شمالي به منظور رفع مشكلات مردم و همچنين قبوض مشتركان را به حساب آنها مي آورد. البته اين موضوع براي بانكهايي انجام مي شود كه ON LINE نشده اند مانند بانكهاي: كشاورزي، تجارت، مسكن.
اين عمل اينگونه انجام مي شود: هنگامي كه مشترك قبض تلفن خود را چه همرا و چه ثابت باشد پرداخت نمايد اين قبوض از اول هفته تا آخر هفته در بانك جمع آوري مي شود. در امور مشتركين فردي مسئول جمع آوري اين قبوض تلفن همراه يا تلفن ثابت از بانكهاي مختلف درسطح مركز استان را عهده دار مي باشد و همچنين افراد ديگري در سطح شهرستان هاي مختلف به انجام اين كار در سطح شهر خود را دارا مي باشند. هنگامي كه فرد مسئول به بانك مراجعه و از بانك مي خواهد كه قبوض پرداخت شده تلفن ثابت يا همراه را به او واگذار نمايند آنان همراه اين قبوض، چك بين بانكي را نيز كه اين چك حاوي تمامي مبالغ پرداخت شده قبوض تلفن همراه يا ثابت است به او مي دهند كه اين چك براي شركت مخابرات است.
فرد با گرفتن قبوض و چك و ژورنالهاي بانكي به امور مشتركين مراجعه مي كند و قبوض مربوط به تلفن همراه را با چك و ژورنالهاي آن را به قسمت تلفن همراه مي دهد و از اينجا كار كاركنان تلفن همراه شروع مي شود. ابتدا مشاهده مي كنيم كه قبوض با ژورنالهاي داده شده از بانك يكي است يا نه، در صورتي كه در ژورنال قبضي با مبلغي ديگر ثبت شده يا در ژورنال مبلغي وجود دارد كه قبض آن به امور مشتركين نيامده است آن را به فردي كه مسئول جمع آوري قبوض است اطلاع داده تا به بانك مراجعه نمايد و از جريان آن با خبر شود و به اطلاع امور مشتركين برساند.
هنگامي كه قبوض با ژورنال و چك مشكلي ندارد مي توان آن را به حساب مشترك برده و در سيستم حسابداري آن را ثبت كنند. چك در روزي كه به امور مشتركين فرستاده مي شود تمامي آن در دفتري به نام دفتر چكها به ثبت مي رسد و اگر بانكي چك را بيشتر از حد صادر كرده باشد به آن مازاد چك گفته مي شود و در دفتر اين مازاد چك نيز ياد داشت مي شود و به اطلاع بانك مي رسد كه اين مبلغ مازاد است و براي چك بعدي آن را كسر نمايند. اصطلاح ديگري نيز وجود دارد كه به آن كسري چك گويند، كسري چك به معناي آن است كه بانك مي بايست. ريال چك صادر مي كرده در حالي كه كمتر از آن مبلغ را به حساب مخابرات برده است و اين نيز در دفتر چكها براي آن بانك ثبت مي شود، و اين نيز به اطلاع بانك مذبور مي رسد.
افرادي كه در سطح شهرستان هاي استان خراسان شمالي به منظور جمع آوري قبوض به استخدام شركت مخابرات استان خراسان شمالي در آمده اند نيز در سطح شهرستان خود به جمع آوري قبوض از بانكهاي مختلف نموده و آن را به شهر امور مشتركين مي آورند.
هنگامي كه اين قبوض چه قبوض شهرستان ها و چه قبوض شهر بجنورد كنترل و محاسبه شد آنان را براي پانچ به افراد مسئول اين كار مي دهيم كه توسط دو نفر اين عمل انجام مي شود. پس از انجام عمليات پانچ مي بايست آنان را در دفتر ثبت چك مبلغ چك و جمع مبلغ پانچ شده را با يكديگر كنترل كرد.
قبوض پانچ شده را پس از 15 روز وارد دفتر معين مي نمايند.

خدمات قابل ارائه امور مشتركين
1- انتظار مكالمه
2- CALL Waiting

شرح وظايف

دانلود گزارش کارآموزی امور مشترکین
کارآموزی امور مشتركين

فهرست مطالب

امور مشتركين

خدمات قابل ارائه امور مشتركين

1- انتظار مكالمه

2- انتقال مكالمه

3- ارائه ريز مكالمات بين شهري و بين الملل

4- درخواست قطع خدمات سوريس هاي ويژه

5- باز كردن قفل گوشي تلفن همراه

6- تصحيح نشاني

7- قطع موقت يا شخصي

8- ارائه پاسخ استعلام وكالت

9- رفع خرابي تلفن همراه

10- محدوديت مكالمه

11- صدور قبض المثني و اصلاح مندرجات صورتحساب تلفن همراه

12- درخواست كشف مزاحمت

13- تغيير نام مستقيم

14- تغيير نشاني

15- تغيير نام غير مستقيم(وكالتي)

16- وصل مجدد

17- قطع و وصل سيم كارت مفقودي يا سرقتي و تحويل سيم كارت جديد

18- تعويض سيم كارت سوخته يا معيوب

19- كشف مزاحمت تلفني سرويس پيام كوتاه

20- سرويس نمايشگر شماره

21- رومينگ بين الملل

22- فاكس همراه

23- سرويس ديتاي همراه

24- پيام كوتاه

25- انتقال فيش تلفن همراه

26- تعويض شماره همراه

منابع و مآخذ

 

گزارش کارآموزی امور مشترکین

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات