دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار

گزارش کارآموزی برق صنعتی دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار شرکت ساتراپ صنعت کیهان شرکت ساتراپ صنعت امروز شرکت ساتراپ صنعت ساینا شرکت مهندسی ساتراپ صنعت دانلود گزارش کارآموزی طراحی صنعتی دانلود گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی

Company Industry satrap Spring

 

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
ابزارهاي اندازه گيري دقيق                                 1
تعريف اعداد اعشاري                                    2
حدود اندازه ها                                        5
تلرانس                                            7
جدول اعشاري                                        8
سيستم اندازه گيري متريك                                9
گونياي مركب                                         10
انواع مختلف عمق سنج                                12
اندازه گيري به وسيله اتصال                                17
پرگارها                                         18
فيوزها                                            21
برقگيرها                                        23
تستهاي دوره اي تجهيزات كليدخانه هاي فشار قوي                    27
چك كردن رله بوخهلتز                                33
زمين حفاظتي در تجهيزات الكتريكي                            34
بازرسي و تست شبكه اتصال زمين                            40
استفاده از فيلتر ترموسيفون در ترانسفورماتور                        43
سكسيونر                                        46
سكسيونرهاي قابل قطع زير بار                                50
ابزارهاي اندازه گيري دقيق :
تقسيمات كسري از تقسيم يك اينچ به قسمتهاي 2/1 ،4/1 ، 8/1، 16/1 ، 32/1 ، 64/1 حاصل مي شد اين تقسيمات براي اندازه گيري كارهاي دقيق كه در كارگاه ماشينهاي ابزار صورت مي گيرد كافي نخواهد بود .بهمين منظور برايايجاد دقت بيشتر در كارها و اندازه گيري قطعات نياز بيشتري به اندازه هاي دقيقتر يعني اندازه هاي كوچكتر از اندازه هاي شرح داده شده در بالا  مي باشد . بنابراين مي بايستي از سيستم اعشاري نيزاستفاده شود. بطور كلي ابزارهاي اندازه گيري كه براي مدرج كردن آنها از سيستم اعشاري استفاده شده بمراتب دقيقتر از سيستم كسري مي باشند .در اين صورت اندازه هايي كه براي كارگاه ماشين در نظر گرفته اند غالباً بر حسب اعشاري تعيين مي شوند . اين نوع كارها را مي بايستي با تلرانس هاي مشخصي كه در حدود يك هزارم اينچ ويا كمتر هستند تراشيد .
در سيستم اعشاري يك اينچ را به دو قسمت مساوي تقسيم نموده كه فاصله هر خط برابر يك دهم اينچ و نيز يك دهم اينچ را مجدداً به ده قسمت مساوي تقسيم كرده كه فاصله هر خط برابر يك صدم اينچ و چنانچه اندازه دقيقتر نيز لازم باشد مي توان يك صدم اينچ را به ده قسمت مساوي تقسيم نموده كه فاصله هر خط برابر يك هزارم اينچ خواهد بود.

دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساتراپ صنعت بهار

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]