تحقيق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » روش تحقیق  »  تحقیق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

دانلود تحقیق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

چکیده
این تحقیق در سال ۱۳۸۱ با عنوان « بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .
۱ـ آیا اکثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای کتب درسی هنر
می باشند .
۲ـ آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه ۱ و ۳ کرج تشکیل می دهند که تعداد آنها ۱۲۰ نفر می باشد و تعداد ۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که در تألیف کتب هنر باید به بهره گیری از نظریات روانشناسان مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنری ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع کمبود معلم متخصص و مجرب کوشید و مباحث کتاب به صورت مستقیم به دانش آموزان دیکته نشود تا قوه خلاقیت دانش آموزان پرورش یابد و از شیوه های نوین طراحی فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشی آزاد بیشتر توجه شود .
بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود :
۱ـ آموزش کافی به معلمین هنر
۲ـ افزایش ساعات تدریس درس هنر
۳ـ فراهم آوردن مکانهای مناسب برای آموزش کارهای هنری و وسایل و ابزار مورد نیاز

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول ـ کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالات تحقیق
متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری . حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم ـ بررسی یافته های تحقیق
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
فصل ششم ـ خلاصه تحقیق
خلاصه تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست منابع
ضمائم
پرسشنامه

تحقیق بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]