دانلود تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت

دانلود تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت کاربرد غشاء تکنولوژی غشایی تکنولوژی غشا تکنولوژی های غشایی غشاهای صنعتی غشاهای پلیمری غشاهای مخاطی غشاهای اسمز معکوس غشاهای کربنی غشاهای بیولوژیکی غشاهای زیستی غشاهای نانو فیلتراسیون غشاهای کامپوزیتی غشاهای مایع

Membrane Technology

 

مقدمه

غشاء يك لايه نازك است با سطح متخلخل كه مواد موجود در محلول را به طور انتخابي از همديگر جدا مي‌كند. غشاءها از جنس‌هاي مختلفي مثل پليمرهاي آلي، مواد معدني، فلزات، سراميك و يا حتي مايعات ساخته مي‌شوند. وجود نيروي محركه (فشار، غلظت، پتانسيل الكتريكي و غيره) نقش اصلي را در انجام عمل جداسازي در فرايندهاي غشائي بازي مي‌كند (1).


فرايندهاي جداسازي تكنولوژي غشائي داراي كاربردهاي مختلفي هستند. جداسازيها مي‌توانند بر اساس ابعاد و اندازه ذرات و يا بر اساس طبيعت الكتريكي مواد صورت گيرند. فرايندهاي غشائي در صنايع غذايي، صنايع شيميايي و تصفيه پسابها كاربرد گسترده‌اي دارند (1).


در صنايع شيميايي، فراينداهاي جداسازي به اندازة واكنشهاي شيميايي داراي اهميت هستند، چرا كه براي دستيابي به خلوص بالا در مواد توليد شده و جدا كردن آنها از محصولات جانبي احتياج به خالص سازي و جداسازي محصولات مي‌‌باشد. با تغيير نوع سنتز غشاءها مي‌توان آنها را در جداسازيهاي مختلف به كاربرد. كارآيي غشاءها به نفوذ پذيري غشاء و نيروي محركه جهت جداسازي وابسته است (2).


تعدادي از كاربردهاي فرايندهاي غشائي عبارتند از: تغليظ محصولات، حذف باكتريها و ويروسها، حذف چربيها، پروتئينها و اسيدها، نمك زدايي، يون زدايي، خالص سازي و شفاف سازي آبهاي مختلف (1).


فهرست مطالب:
1. 1. مقدمه
1. 2. انواع فرايندهاي غشائي بر اساس اندازه ذرات
1. 2. 1. اسمز معكوس (RO)
1. 2. 2. نانوفيلتراسيون (NF)
1. 2. 3. الترافيلتراسيون (UF)
1. 2. 4. ميكروفيلتراسيون (MF)
1. 3. فرايندهاي غشايي ديگر
1. 4. مدوله كردن غشاءها
1. 4. 1. ويژگيهاي مدول
1. 4. 2. انواع مدول
1. 4. 2. 1. مدول‏هاي صفحه‏اي
1. 4. 2. 1. 1. مزاياي مدول‏هاي صفحه‎اي
1. 4. 2. 1. 2. معايب مدول‏هاي صفحه‎اي
1. 4. 2. 2. مدول صفحه‏اي مارپيچي
1. 4. 2. 2. 1. مزاياي مدول‏هاي صفحه‎اي مارپيچي
1. 4. 2. 2. 2. معايب مدول‏هاي صفحه‎اي مارپيچي
1. 4. 2. 3. مدولهاي لوله‎اي
1. 4. 2. 3. 1. مزاياي مدول‏هاي لوله‎اي
1. 4. 2. 3. 2. معايب مدول‎هاي لوله‎اي
1. 4. 2. 4. مدول‏هاي اليافي
1. 4. 2. 4. 1. مزاياي مدول‏هاي اليافي
1. 4. 2. 4. 2. معايب مدول‏هاي اليافي
1. 5. كاربرد فرايندهاي غشائي
1. 6. مزاياي كاربرد تكنولوژي غشاء
1. 7. مواد غشائي
مراجع

تكنولوژي انواع غشاء و کاربرد آن در صنعت

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات