دانلود پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان

دانلود پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان نمونه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان بانک دریافت پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

Assessment of staff performance

 

پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه دارای 41 سوال می باشد و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: نحوۀ انجام وظايف: سوالات 7-1 انضباط شغلی: سوالات 13-8 پايبندی به ارزش های اخلاقی: سوالات 17-14 نحوۀ برخورد با ارباب رجوع: سوالات 20-18 روابط بين فردی: سوالات 24-19 رفتار سازمانی: سوالات 33-25 توسعه فردی

این پرسشنامه دارای 41 سوال می باشد و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
نحوۀ انجام وظايف: سوالات 7-1
انضباط شغلی: سوالات 13-8
پايبندی به ارزش های اخلاقی: سوالات 17-14
نحوۀ برخورد با ارباب رجوع: سوالات 20-18
روابط بين فردی: سوالات 24-19
رفتار سازمانی: سوالات 33-25
توسعه فردی (با توجه به فرايندهای مديريت دانش): سوالات 41-34
طیف: 5 درجه ای لیکرت

پرسشنامه ارزيابی عملکرد کارکنان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات