دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی

کارخانه ماکارونی زرین گل دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی گزارش کارآموزی شرکت ماکارونی گزارش کارآموزی ماکارونی کارورزی گزارش کار بازدید کارخانه ماکارونی گزارش کار کارخانه ماکارونی گزارش بازدید از کارخانه ماکارونی گزارش کاراموزی کارخانه ماکارونی مهسان

karkhane-makaroni

 

موضوع : گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی

فهرست مطالب

کارآموزی شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل
فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ….. 1
تاریخچه ….. 2
خط مشی کیفیت ….. 3
سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل ….. 4
کنترل فرآیند ….. 5

فصل 2 : تاریخچه گندم ….. 6
1-2 . تاریخچه گندم ….. 7
2-2 . گیاه شناسی گندم ….. 8
3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم ….. 9
4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی ….. 10
1-4-2 . گندم قرمز بهاره ….. 10
2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز ….. 10
3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه ….. 10
4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه ….. 10
5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم) ….. 10
6-4-2 . گندم مخلوط ….. 10
5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم ….. 11
1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم ….. 11
2-5-2 . وزن دانه ….. 11
3-5-2 . اندازه و شکل دانه ….. 11
4-5-2 . سختی دانه ….. 11
5-5-2 . زجاجیت ….. 11
6-5-2 . رنگ ….. 12
7-5-2 . دانه های سیب دیده ….. 12
8-5-2 . ناخالصی ها ….. 13
6-2 . بیماری های گندم ….. 14
1-6-2 . زنگ گندم ….. 14
2-6-2 . فوزاریوم گندم ….. 14
3-6-2 . سیاهک ….. 14
4-6-2 . ناخنک ….. 14
5-6-2 . نماتد گندم ….. 14
7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم ….. 15
1-7-2 . رطوبت ….. 15
2-7-2 . مقدار پروتئین ….. 15
3-7-2 . کیفیت پروتئین ….. 16
4-7-2 . اسیدیته چربی ….. 16
8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم …..17
1-8-2 . کربوهیدرات ها ….. 17
2-8-2 . گلوتن ….. 20
3-8-2 . چربی ها ….. 21
4-8-2 . پنتوزان ها …… 22
5-8-2 . سایر قندها ….. 23
6-8-2 . آنزیم های گندم ….. 23
7-8-2 . مواد معدنی گندم ….. 24
8-8-2 . ارزیابی حسی گندم ….. 24
9-2 . نگه داری گندم ….. 28
1-9-2 . سیلو های نگه داری گندم ….. 28
10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی ….. 30
1-10-2 . آزمون نمونه ها ….. 30

فصل 3 : آسياب كردن ….. 32
مقدمه ….. 33
1-3 . مواد اوليه خام ….. 33
2-3 . مراحل تهيه ….. 33
3-3 . مراحل مختلف ….. 34
4-3 . شستشوي گندم ….. 36
5-3 .تميز كردن به روش خشك ….. 36
6-3 . الك جدا كننده ….. 37
7-3 . جدا كردن بذر علف هاي هرز ….. 37
8-3 . آسپيراتور …. 38
9-3 . پوست گيري …. 38
10-3 . آهن گير …. 38
11-3 . شن گير ….. 39
12-3 . سيكلون ها ….. 39
13-3 . فرآيند آسياب كردن گندم ….. 40
14-3 . مواد افزودنی به آرد ….. 40
15-3 . مخاطرات و پيشگيري از آن‌ها …. 41
16-3 . مداواي بيماران خارش ناشي از حبوبات ….. 44

فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی ….. 45
مقدمه ….. 46
1-4 . مواد اولیه ماکارونی ….. 48
1-1-4 . سمولینا ….. 48
2-1-4 . آب ….. 49
3-1-4 . تخم مرغ ….. 50
4-1-4 . مواد افزودنی مجاز ….. 51
5-1-4 . نمک ….. 51
6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید ….. 51
7-1-4 . منو و دی گلیسرید ….. 52
8-1-4 . بتا کاروتن ….. 52
9-1-4 . ویتامین C ….. 52
10-1-4 . ویتامین های گروه B ….. 52
2-4 . فرآیند تولید ماکارونی ….. 53
1-2-4 . روش غیر پیوسته ….. 53
2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر ….. 53
3-2-4 . ورز دادن خمیر ….. 55
4-2-4 . دستگاه رشته ساز ….. 56
5-2-4 . قالب های ماکارونی ….. 57
تمیز کردن قالب ها و پرس ها ….. 59
6-2-4 . خشک کردن ماکارونی ….. 59
1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی ….. 59
2-6-2-4 . سیستم گرمایش ….. 60
3-6-2-4 . فن ها ….. 60
4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت ….. 60
3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی ….. 61
1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی ….. 62
2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن ….. 63
4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی ….. 65
5-4 . ویژگی های ماکارونی ….. 65
6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی ….. 65
7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی ….. 67
1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ….. 67
2-7-4 . کنترل PH ….. 68
3-7-4 . نشاسته در آب پخت ….. 68
4-7-4 . آزمون قوام رشته ها ….. 68
5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش ….. 69
6-7-4 . وجود لک ….. 69
7-7-4 . رنگ ….. 69
8-7-4 . سایر آزمون ها ….. 70
9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی ….. 70

فصل 5 : پروسه تولید ….. 72
توزين غلات ….. 73
تخليه گندم ….. 73
انتقال و حمل غله ….. 73
معايب سيلوهاي فلزي ….. 74
سيلو و تجهيزات مورد استفاده در ذخيره سازي ….. 74
سيلوهاي فلزي ….. 74
پروسه توليد آرد ….. 75
عمليات بوجاري و تميز كردن گندم ….. 75
گندم هاي مصرفي و نا خالصي هاي آن ها ….. 76
ناخالصي ها و اثرات نامطلوب آنها ….. 76
بوجاري و تميز كردن گندم از ناخالصي ها ….. 77
دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها ….. 79
عملکرد دستگاههای شن گیر ….. 80
متد کار ….. 81
عملکرد دستگاه پوست گیر ….. 82
عملیات آسیاب گندم ….. 82
الک کروپ ….. 83
والس ….. 83
فیلتراسیون ….. 84
سیستم قسمت الکترونیک فیلتر ….. 84
اختلاط آرد ….. 84
خلاصه پروسه تولید آرد ….. 85
پوستگیر”بوجاری” والس ….. 85
مواد اولیه ماکارونی ….. 87
سمولینا ….. 87
ویژگی های گندم دیوروم ….. 88
خط تولید ….. 88
انبار آرد ….. 89
اضافه کردن گلوتن ….. 86
اکسترودر ….. 89
قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها ….. 92
گرمخانه ….. 93
خشک کردن ماکارونی های فرمی ….. 94
آزمون های کنترل کیفی ….. 95
عوامل موثر در کیفیت ….. 96
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه ….. 96
الک کردن آرد ….. 96
اندازه ذرات آرد ….. 97
آزمون کمیت و کیفیت گلوتن ….. 94
آزمون تعیین گلوتن مرطوب ….. 97
آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک ….. 98
آزمون رطوبت ….. 98
آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید ….. 98
آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی ….. 98
آزمون پخت ….. 99

فصل 6 : آزمایش ها ….. 100
آزمایش اول ….. 101
آزمایش دوم ….. 104
آزمایش سوم ….. 106
آزمایش چهارم ….. 107
آزمایش پنجم ….. 109
آزمایش ششم ….. 110
روش اسپکتروفتومتری آهن ….. 114
فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز ….. 125
عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن ….. 126
منوساکاریدها ….. 127
الیگوساکاریدها ….. 128
پلی‌ساکاریدها ….. 128
نشاسته ….. 129
گلیکوژن …..129
سلولز ….. 129

فصل 8 : MSDS
پتاسیم تیو سیانات ….. 131
پراکسید هیدروژن …. 132
اسيد کلريدريک ….. 134

گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات