مقاله خشونت خانگی علیه زنان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

Article domestic violence against women

دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان

مقدمه
در میان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی , ‏اجتماعی و دولتی , خشونت های خانوادگی‎ ‎یک آسیب ‏جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت های فرهنگی و ‏فکری همچنان در جامعه خودنمائی‎ ‎می کند. این نوع ‏خشونت فقط مختص به زندگی شهری یا روستائی نیست . ‏همسرآزاری فراتر از‎ ‎مرزهای طبقاتی و نژادی است. ‏خشونت خانوادگی خشونتی است که در محیط خصوصی به ‏وقوع می‎ ‎پیوندد. این واقعیت که زنان ,آسیب دیده ‏خشونت مردان هستند , تا دهه هفتاد پوشیده مانده‎ ‎بود (ابوت و والاس) خشونت در ابعاد مختلف فرهنگی ‏رخ می دهد و به طبقه خاصی اختصاص ندارد‎ . ‎اگرچه ‏پدیده خشونت علیه زنان در تمامی جوامع امری شایع ‏است اما هرچه جوامع فقیرتر , سنتی تر‎ ‎و از نظر‎ ‎فرهنگی در سطحی پائین تر باشند , فراوانی و شدت ‏خشونت علیه زنان بیشتر و‎ ‎پیامدهای آن نیزافزون ‏تر می شود‎ .  ‎در حدود سه دهه است که خشونت ‏خانوادگی مورد توجه محققان قرار گرفته است . ‏خشونت‎ ‎خانگی‎   ‎در بررسی حاضر مختص به خشونت ‏شوهرعلیه زن در حوزه خانواده است .  در این ‏تحقیق‎ ‎مابه بررسی پدیده همسرآزاری می پردازیم . ‏همسرآزاری شامل بدرفتاری علیه طرف مقابل‎ )‎همسر) ‏در هر نوع رابطه نزدیک و صمیمی , خشونت در ‏خانواده و خشونت علیه همسر است‎ . ‎همسرآزاری‎ ‎می ‏تواند اشکال گوناگون بدنی , کلامی , عاطفی , ‏روانی , جنسی و اقتصادی داشته‎ ‎باشد . در روابط‎ ‎زناشوئی سوﺀ رفتار با همسر مشکلی جدی است که می ‏تواند تاثیر اساسی بر سلامت جسمی‎ ‎و روانی خانواده ‏داشته باشد. ‏‎   ‎
طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت ‏جهانی‎( word health organization )  ‎‏ (۱۹۹۷) از هر سه زن یک ‏زن در‎ ‎طول زندگی‎  ‎خود مورد خشونت خانگی واقع می ‏شود . حدود یک چهارم از زنان آمریکائی در طول ۱۲‏‎ ‎ماه , حداقل یک بار مورد ضرب وشتم شدید ‏همسرانشان قرار می گیرند. در ایران بحث های ‏مربوط به خشونت علیه زنان چندان مورد توجه نبود ‏و با بررسی‎ ‎پیشینه تحقیقات خشونت خانگی صحت این ‏مطلب مورد تائید است . در سالهای اخیر با توجه ‏به گسترش‎ ‎حضور زنان ‏‎  ‎در صحنه های فرهنگی ، ‏اجتماعی و دانشگاهی و ایجاد رشته های مختص زنان ‏‏( رشته‎ ‎مطالعات‎  ‎زنان) بحث های مربوط به ‏همسرآزاری در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ‏های‎ ‎دانشجوئی وحتی به شکل طرح ملی دنبال می شود ‏و از شکل بحث های ژورنالیستی داستانی تا حد‎ ‎زیادی خارج‎ ‎شده است . هر چند که خشونت خانگی در ‏خانواده ها امری نهانی است و موارد شکایت از‎ ‎پدیده‎ ‎همسرآزاری بسیار کمتر از موارد واقعی است ‏و در اکثر موارد زنان به دلیل حفظ‎ ‎کانون و شان‎  ‎خانواده خشونت خانگی را پنهان می کنند‎  . ‎
در قطنامه ( رفع خشونت علیه زنان ) مجمع عمومی ‏سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ در تعریف‎ ‎خشونت آمده است ‏‏: ( هر گونه رفار خشونت آمیزی که بر اساس جنسیت ‏انجام می شود و نتیجه‎ ‎احتمالی آن آزار جسمی ، ‏جنسی یا روانی زنان یا آسیب دیدن آنان باشد که ‏این رفتارها شامل‎ ‎تهدید به اعمالی از قبیل ‏زورگوئی یا محدود کردن خودسرانه دیگران از آزادی ‏‏– چه در عرصه عمومی و چه‎ ‎در عرصه خصوصی است ( ‏جرم شناسی خشونت خانگی).‏

فهرست مطالب
مقدمه
ضرورت و اهمیت مساله
روش تحقیق
واحد آماری
نتایج کلی حاصل از پژوهش ها
علل بروز خشونت خانگی
سوالات تحقیق
یافته های تحقیق
منابع و مآخذ

مقاله خشونت خانگی علیه زنان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,