دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو گزارش کارآموزی سیم کشی برق گزارش کارآموزی سیم کشی دانلود گزارش کارآموزی سیم کشی برق گزارش کارآموزی پارس خودرو گزارش کارآموزی مکانیک خودرو گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو گزارش کارآموزی برق خودرو

Car and Vehicle Wiring

 

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو عامل مهم براي گردش درآمدن موتور و حركت اتومبيل نيروي برق مي‌باشد، تا زماني كه موتور خاموش است تأمين انرژي مورد نياز انرژي مورد نياز بر عهده باتري مي‌باشد ولي به محض اينكه موتور روشن مي‌شود بايد بوسيله‌اي باتري كه داراي توان محدودي است

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو

نخستين عامل مهم براي گردش درآمدن موتور و حركت اتومبيل نيروي برق مي‌باشد، تا زماني كه موتور خاموش است تأمين انرژي مورد نياز انرژي مورد نياز بر عهده باتري مي‌باشد ولي به محض اينكه موتور روشن مي‌شود بايد بوسيله‌اي باتري كه داراي توان محدودي است شارژ بشود. بعضي قطعات با همان مقدار ولتاژ توليدي توسط باتري راه‌اندازي مي‌شوند، ولي به علت تعدد مصرف كننده‌ها و سرعتهاي مختلف سيستمي براي كنترل خودكار در مورد برق جاري نياز است، كه ولتاژ بالاتري را براي راه‌اندازي ديگر مصرف كننده‌ها توليد كند، از اين روناگريز هستيم بخشي را به منظور مرتفع ساختن اين هدف در موتور خودرو قرار دهيم، اين وظيفه بر عهده دينام (آلترناتور) مي‌باشد. در سيستم الكتريكي اتومبيل جريان متناوب هيچ استفاده‌اي ندارد زيرا براي شارژ باتري و راه‌اندازي مدارهاي الكترونيك به جريان مستقيم نياز داريم. ولتاژ خروجي دينام نيز صرفنظر از دور موتور و برق مصرفي، بايد ثايت بماند.
باتري از صفحات مثبت پراكسيد سرب، صفحات منفي اسفنجي سولفوريك رقيق تشكيل مي‌شود.
صفحه‌هاي باتري مانند شبكه‌هاي ريخته‌گري شده كه جريان را از خود عبور مي‌دهند. براي جلوگيري از تماس صفحات مثبت و منفي، از شبكه‌هاي پلاستيكي يا كائوچو استفاده مي‌شود. در باتري تعداد صفحات منفي بيشتر از صفحات مثبت است. محلول داخل باتري يا همان الكتروليت از 36% اسيد سولفوريك و 64% آب تشكيل شده كه الكتروليت را اسيد (آب) باتري مي‌نامند. ولتاژ پيل را يونهايي توليد مي‌كنند كه بر اثر فشار محلول از الكترودهاي وارد محلول مي‌شود. ظرفيت باتري را با تعداد كه باتري قادر به تأمين جريان است، مي‌سنجند. باتري اتومبيل بايد شرايط مهم زير را برآورده سازد:
-برق ذخيره كند و بتواند رد زمان مناسب آن را با سرعت كافي براي استارت زدن به استارت برساند.
-استفاده از چراغ پارك را به مدت معقول امكانپذير كند.
دينام تشكيل شده است از روتورو استاتور اساس كار آن القاي الكترومغناطيسي ناشي از يك آهنرباي چرخان در داخل حلقه يا حلقه‌هاي ساكني از سيم است. آهنرباي چرخان، آهنربايي الكتريكي است كه از طريق دو كلكتور به آن برق مي‌رسد. رايجترين طرح آنها را آميچر قطب پنجه‌اي مي‌نامند. دينام داراي سه آرميچر مي‌باشد. تعداد سيم پيچهاي استاتور بايد با تعداد قطبهاي سنگ آرميچر برابر باشد. در بيشتر دينامها از سيم پيچها با اتصال ستاره استفاده مي‌شود. براي استفاده از خروجي دينام به منظور پركردن باتري و برق‌رساني به قطعات برقي خودرو بايد جريان خودرو بايد جريان متناوب خروجي از دينام را به جريان مستقيم تبديل كرد. به همين دليل در داخل دينام از تعدادي ديود براي يكسو كردن جريان خروجي استفاده مي‌كنند. براي يكسو سازي تمام موج يك دينام سه فاز شش ديود را به پوسته انتهايي دينام وصل مي‌كنند و ديودهاي منفي را روي يك صفحه آلومينيومي به نام هيت سينك نصب مي‌كنند. در غير اين صورت برعكس عمل مي‌كنند. اغلب در اين مدارات از سه ديود مثبت ديگر هم استفاده مي‌شود، البته در اندازه كوچكتر، به منظور اينكه جريان اندكي را براي سيم پيچهاي روتور تأمين كند. امروزه گرايش در جهت ساختن دينامهايي با خروجي هر چه بيشتر است زيرا مصرف برق در اتومبيلهاي جديد هر روز بيشتر مي‌شود، مشكل اصلي كه بايد حل شود توليد خروجي بالا در دوره‌هاي كم موتور مي‌باشد. يكي از راه‌حلها استفاده از تحريك متغير است، اما اين راه هم مشكلات خاص مكانيكي دارد. راه‌حل ديگر جريان است، كه در آن گرايش به ساخت دينامهايي با دور بسيار بالا است كه مي‌توانند از نسبت تحريك بالاتري استفاده كنند و در نتيجه وقتي دور موتور پايين است آنها با دور بالا كار مي‌كنند

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو

دانلود گزارش کارآموزی برق خودرو و سیم کشی خودرو در شرکت ایران خودرو
گزارش کارآموزی مکانیک در مورد برق خودرو و سیم کشی خودرو در شرکت خودرو
کارآموزی شرکت خودرو

فهرست مطالب

فصل اول: شركت پارس خودرو

1-1 تاريخچه شركت پارس خودرو .1

1-2 توليدات شركت از بدو تأسيس .6

فصل دوم: برق خودرو

2-1 مقدمه: روند توليد برق در خودرو 8

2-2 باتري 9

2-3 دينام .10

2-4 استارت 13

2-5 سيستم جرقه‌زني 14

2-5-1 طرز كار سيستم جرقه زني 15

2-5-2 اجزاي سيستم جرقه زني 16

2-5-2-1 شمع 16

2-5-2-2 كويل .17

2-5-2-3 دلكو  .18

2-6 سيستم تزريق سوخت .21

2-6-1 سنسورها 23

2-6-1-1 سنسور ميل بادامك 23

2-6-1-2 سنسور جريان هوا .24

2-6-1-3 سنسور دماي آب موتور .25

2-6-1-4 سنسور ضربه .25

2-6-1-5 سنسور وضعيت دريچه گاز 25

2-6-1-6 سنسور دور موتور 26

2-6-1-7 سنسور اكسيژن.26

2-6-2 انواع سيستمهاي سوخت انژكتور .27

2-6-2-2 سيستم K-JETRONIC 27

2-6-2-1 سيستم KE-JETRONIC 27

2-6-2-3 سيستم L-JETRONIC .28

2-6-2-4 سيستم LH-JETRONIC .28

2-6-2-5 سيستم MONO_LETRPONIC 29

2-6-2-6 سيستم MOTRONIC 29

2-6-3 سيستم سوخت رساني .31

2-7 سيستم روشنايي و سيستمهاي فرعي ديگر .33

2-7- الف سيستم روشنايي .33

2-7-ب سيستمهاي فرعي ديگر 35

2-7-ب-1 برف پاك‌كن و شيشه شوي 35

2-7-ب-2 بوق 37

2-7-ب-3 آينه برقي .38

2-7-ب-4 شيشه بالابر برقي .39

2-7-ب-5 قفل مركزي 39

2-7-ب-6 شيشه گرم كن عقب 40

2-7-ب-7 كولر و بخاري .40

2-7-ب-8 سيستمهاي اطلاع رساني به راننده41

فصل سوم: سيم كشي خودرو

3-1 مشخصات سيمها 48

3-2 طراحي دسته سيم .49

3-3 فيوزها .50

3-4 ليست فيوزهاي خودرو .52

3-5 سيم كشي سرانزا 55

3-6 تصاوير خط سيم كشي سرانزا57

منابع و مراجع63

 

گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو برق خودرو و سیم کشی خودرو

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات