دانلود مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

دانلود مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان مقاله پرورش خلاقیت در دانش آموزان تحقیق پروژه راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی پرورش خلاقیت در دانش آموزان نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی راهکارهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

Creativity in students

 

دانلود مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان
موضوع : مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

جامعه آماری و حجم نمونه:

ابزار گردآوری اطلاعات:

خلاصه تحقیق:

پیشنهادات:

مقدمه:

بیان مساله:

سئوالات تحقیق:

راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی چیست؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

شیوه های پرورش خلاقیت:

مقدمه

تعریف و توصیف خلاقیت:

چه عواملی در پرورش خلاقیت دانش آموزان می توانند موثر باشند؟

نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان

خلاقیت به دلایل زیر برای مدیران آموزشی ارزشمند است:

۱)اعطای جایزه به موفقیت های خلاق:

دیدگاههای خلاقیت:

۱)دیدگاه محصول نهایی رفتار خلاق:

۲)دیدگاه تجزیه و تحلیل رفتار خلاق:

۳)دیدگاه ویژگی های شخصیتی و رفتار خلاق:

دیدگاه محیط و رفتار خلاق :  یکی از عواملی

ویژگی های افراد خلاق:

۱_ موانع فردی خلاقیت:

موانع خلاقیت و نو آوری

۲_ موانع اجتماعی خلاقیت:

۱)عدم اعتماد به نفس

۳_ موانع سازمانی خلاقیت:

روش پژوهش:

جامعه و نمونه آماری پژوهش :

روش آماری :

نتیجه :

به نظر شما محتوای کتب درسی تا چه حد می تواند در پرورش خلاقیت دانش
آموزان تاثیر گذار باشد ؟

داشتن روحیه اعتماد به نفس در انجام فعالیتهای یادگیری در دانش آموزان تا چه حد در پرورش خلاقیت آنان مؤثر است ؟

روش تدریس مشارکتی و فعال توسط معلم در کلاس تا چه حد به پرورش خلاقیت دانش آموز کمک می کند ؟

کمرویی دانش آموزان به چه میزان می تواند مانع رشد وپرورش خلاقیت دانش آموزان گردد.

دلسرد کردن دانش آموزان تاچه حد می تواند مانع رشد وپرورش خلاقیت دانش آموزان گردد؟

آشفته نبودن افکار دانش آموزان به چه میزان در پرورش خلاقیت آنان مؤثر خواهد بود؟

خلاصه تحقیق:

پیشنهادات:

محدودیت های تحقیق:

منابع ومأخذ:

دانلود مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان
راههاي  پرورش خلاقيت در دانش آموزان
راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان

مختصری از مقاله :
مطالعات نشان داده است كه بشر اصولاً بكارگيري روشهاي خلاق را در يادگيري ترجيح مي دهد, روشهايي نظير كاوش, لمس كردن, پرسش, آزمايش, دنبال مجهول رفتن و نظريه دادن, معلمين برخلاف متعلمين اغلب طرفدار ديكته كردن دانش و اطلاعات هستند.
تحقيقات نشان داده است كه بسياري از مطالب درسي, اگر نگوئيم همه آنها_ با روشهاي خلاق بسيار با صرفه تر و موثرتر از روشهاي ديكته كردن آموخته مي شوند.
علاوه بر آن بسياري از افراد واكنشي بسيار قوي نسبت به يادگيري خلاق از خود نشان ميد هند. آنها در روشهايي كه اين امكان و اجازه را مي دهد و از آنها مي خواهد كه خود دنبال مجهول و كشف پاسخ بروند, ميزان ياد گيري بسيار بالا و در روشهايي كه اطلاعات به آنها ديكته مي شود, سرعت و ميزان يادگيري بسيار پاييني داشته اند.
يادگيري از طريق بكارگيري استعدادهاي خلاق,عموماً به شكلهاي درك مسئله, يا نواقص, حدس زدن و ساختن فرضيه درباره راه حل آن, آزمايش كردن اين حدسيات, تجديد نظر و اصلاح حدسيات و استخراج نتايج آزمايش بروز مي كند. در اين فرآيند, يكي از غرايز قوي بشري نقش مهمي بر عهده مي گيرد و آن تنشي است كه بشر در مقابل يك مجهول يا غير حقيقت احساس مي كند, او سعي دارد به صورتي خود را از اين تنش آزاد سازد, اين انگيزه او را وادار به پرسيدن, حدس زدن و پي گيري مطلب مي نمايد. حتي پس از حدس زدن, ترديد درباره صحت حدس هنوز باعث نارضايتي اوست.
حال به سوي آزمايش حدس خود كشانده مي شود و به تبع رفع اشتباه خود و اصلاح فرضيه اش, پس از يافتن حقيقت مايل است حتماً آنرا به ديگران اطلاع دهد.
اين انگيزه مهمترين عاملي است كه يادگيري از طريق بكارگيري, خلاقيت را چنين طبيعي  و پر ثمر مي سازد اين روش آنقدر خودانگيز و طبيعي و بدون نياز به انگيزه هاي خارجي پيش مي رود كه حتي بعضي آنرا ((يادگيري طبيعي)) ناميده اند.
در يادگيري بصورت آمرانه به ما گفته مي شود چه چيزي را ما بايد ياد بگيريم, به ما گفته مي شود كه يك حقيقت علمي را بايد بپذيريم چون معلم, پدر و مادر, كتاب درسي, روزنامه  ياكتابي علمي آنرا گفته است.
عموماً آنچه گفته مي شود عقيده رايج و همگاني است .و همه انرا قبول دارند و لذا از حس دموكراتيك انسان و احترام او به عقايد عامه استفاده مي شود.
دريادگيري آمرانه از استعدادهايي نظير شناخت, حافظه و قوه استدلال ( رايج ترين استعدادي كه در تستهاي هوشي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد) استفاده مي شود.
دريادگيري خلاق استعدادهايي, نظير قدرت ارزشيابي ( درك مجهول, يا قطعه گمشده در يك فرآيند) قدرت ارائه راه حل (روان بودن, انعطاف داشتن, ابتكار داشتن و توجه به جزئيات) و دريافتي متفاوت كردن, بكار گرفته مي شود.
مطالعات دقيق نشان مي دهند كه روشهاي يادگيري مبتني بر خلاقيت تاثير عظيمي بر موفقيت تحصيلي دارند, ولي متاسفانه همين مطالعات نيز نشان مي دهند كه اين روشها كمترين روشهاي متخذه در كلاسهاي درس هستند, زيرا معلمين عموماً روش يادگيري آمرانه, ديكته كردن اطلاعات را ترجيح مي دهند.
بيان مساله:
با توجه به اهميت خلاقيت و نوآوري در مدارس و ضرورت وجود آن در نظام اموزش و پرورش موضوع مورد پژوهش در اين تحقيق عبارتست از :
راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي چيست؟
پس بيان مساله اينكه از چه راهها و روشهايي براي بروز خلاقيت و پرورش آن در دانش آموزان دوره راهنمايي استفاده نمائيم.
اهداف پژوهش:
از آنجا كه خلاقيت و نوآوري براي بقاي سازمانها به ويژه نظام اموزش و پرورش امري حياتي مي باشد و تداوم حيات سازمانها وابسته به تحقيق اين امر است. منظور از تحقيق حاضر نيز بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي ناحيه 3 كرج است كه در نتيجه مشخص گردد چه عواملي در پرورش خلاقيت و نوآوري دانش آموزان تاثير دارد و تا چه اندازه آنان خلاق و نوآور بوده, همچنين به چه اندازه از قدرت تشخيص مسائل و تبيين مشكلات, از آن مهارت در بكار گيري امكانات و ايجاد زمينه براي شكوفايي استعداد ها و بهبود بخشيدن به وضعيت آموزشي برخوردارند.

 

مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات