دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره کل منابع طبیعی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی حسابداری اداره کل منابع طبیعی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره کل منابع طبیعی گزارش کارآموزی منابع طبیعی گزارش کارآموزی اداره منابع طبیعی دانلود کارورزی اداره منابع طبیعی گزارش کارآموزی در اداره منابع طبیعی گزارش کارآموزی حسابداری اداره منابع طبیعی گزارش کارآموزی رشته حسابداری منابع طبیعی دانلود گزارش کارآموزی منابع طبیعی

Accounting Department of Natural Resources

 

دانلود گزارش کارآموزی منابع طبیعی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است.

موضوع : گزارش کارآموزی اداره کل منابع طبیعی

کارآموزی اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالی

مقدمه :
منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلي ترين و محوري ترين مساله به استمرار حيات انسان و بقاي كره خاكي و پشتوانه محيط زيست بشر در برنامه ريزي ها مطرح است ، ضمن آنكه نقش منابع طبيعي در برقراري امنيت ملي نيز غير قابل انكار است .
لذا برنامه ريزي هاي امنيتي و اقتصادي بدون هماهنگي با منابع طبيعي تجديد شونده و يا در جهت تضعيف و نابودي آن مي تواند موجب نابودي و محو ملل و تمدنهاي اصيل جهاني شود .

امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخيزها و بيابانها نه تنها به عنوان قطب امنيتي-اقتصادي بلكه به عنوان پشتوانه بقاي ساير بخشهاي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است .

در ميان كليه منابع طبيعي جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهميت تر هستند.زيرا ذخاير منابع طبيعي هر اندازه هم كه وسيع باشند ، پس از مدتي بهره برداري از آنها به قدري كاسته مي شود كه ادامه بهره برداري هاي ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتي كه اگر از جنگل و مرتع به روش علمي و درست بهره برداري شود هميشه در اختيار انسان و نيازهاي او خواهند بود.

در چند دهه اخير روند رشد جمعيت ، محدود بودن منابع(آب و خاك) و بهره برداري بي رويه انسان ها از اين منابع باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست شده است.

جاري شدن سيل هاي مخرب ، فرسايش شديد در اراضي بالا دست و دشت ها ، گسترش بيابانها ، تخليه روستاها و مهاجرت به حاشيه شهرها از عمده ترين مشكلاتي است كه حاصل برهم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست است كه همگي ناشي از كم توجهي به مسائل منابع طبيعي است .

بودجه ريزي :
هر بودجه ای چه خصوصی چه دولتی و يا چه ايرانی چه خارجی دارای منابع و مصارف است. بودجه دولتی به علت اينکه دولت منابع عظيم مردم را در اختيار دارد از اهميت بسيار زيادی برخوردار است فلسفه بودجه هم بدين خاطر است كه منابع محدود ولی مصارف نا محدود است پس بايد با توجه به منابع محدود مصارف نا محدودی که دارای اولويت هستند در قالب اين منابع محدود در آوريم . به خاطر همين بودجه ريزی صورت می گيرد. مطالبق ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهريور ماه 1366 بودجه کل کشور به سه قسمت تقسيم می شود
الف ) بودجه عمومی دولت
ب ) بودجه بانک ها و شرکت های دولتی
ج ) بودجه ساير موسسات انتفاعی وابسته به دولت

اداره کل منابع طبيعی نيز در زمره موسسات دولتی به شمار می آيد و از بودجه عمومی دولت استفاده می کند .
ذيحساب :
بر اساس ماده ( 10 ) آئين نامه مالی و معلاملاتی دانشگاه ها , ذيحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بين مستخدمين رسمی واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگی لازم بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به اين سمت منصوب می شود و انجام وظايف مشروح زير را به عهده خواهد داشت :
وظايف ذيحساب :
1 ) نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاه داری و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آن ها .
2 ) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
3 ) نگاه داری و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
4 ) نگاه داری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور .
وظايف هر يک از دواير حسابداری
الف ) دايره ثبت و تنظيم سند هزينه
1 ) ثبت کليه نامه های وارده و مراسلات در دفاتر مربوطه
2 ) ثبت اسناد هزينه کارپردازی و اسناد هزينه عابرين ذيحساب شهرستانها
3 ) تنظيم و ثبت اسناد هزينه مربوط به پرداختهای انجام شده و همچنين قردادهای پيمانکاری

 

گزارش کارآموزی حسابداری اداره کل منابع طبیعی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات