تحقیق آشنایی با ماهواره های هواشناسی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  تحقیق آشنایی با ماهواره های هواشناسی

Introduction to the study of weather satellites

دانلود تحقیق آشنایی با ماهواره های هواشناسی

محصولات رادار
* محصولات رادار امیرآباد
شاخص صفحه موقعیت PPI : Plan position Indicator
شاخص محدوده ارتفاع RHI: Range Height Indicator
بیشینه نمایش
شاخص موقعیت مکان ثابت عرضی
شاخص کاذب موقعیت نقشه در عرض ثابت
برش عمودی
سقف انعکاس ( پژواک
انعکاس پایهEBAS
نشانگر سرعت سمت الراس
درجه سرعت مرحله – ۱ ) VVP-1 : Volume Velocity Processing -1
درجه سرعت مرحله – ۲ ) VVP-2 : Volume Velocity Processing -2
روش همگن کردن باد – ۱ ) UWT-1 : Uniform Wind Technique –
روش همگن کردن باد – ۲ ) UWT-2 : Uniferm Wind Technique – ۲
مجموعه عمودی مایع ( شاره ) VIl : Vertical Integrated liquid این
بازتاپ پذیری مجموعه عمودی VIR VIR : Vertical Integrated
شدت بارندگی سطح زمین SRI : Surface Rainfall Intensity در صفحه
مجموع بارندگی PAC PAC : Precipitation Accumulation یکی از دومین
مجموع بارنگی طولانی مدت ( PAL PAL : Long Time ( PAC
تجمع رسوبات فرعی وارده به رودخانه RSA : River Subcatchment
بافت نگار ( هیستو گرام ) شدت بارندگی RIH : Rainfall Intensity
مجموع بارش نقطه ای PRT : Point Rainfall Total
چینش پرتوی ( رادیال ) RDS : Radial Shear
چینش سمت الراسی ( آزیموتی ) AZS : Azimuthal Shear
چینش ارتفاعی ELS : Elevation Shear
چینش پرتوی سمت الراسی ( آزیموتی ) RAS : Radial Azimuthal Shear
چینش پرتوی بلندی RES : Radial Elevation Shear
چنیش افقی HZS : Horizontal Shear
چینش سه بعدی ( ۳DS : ( 3 D shear ا
چینش عمودی VCS : Vertical Shear
لایه اغتشاش ( تلاتم ) LTB : Layer Turbulance
اخطاریه تگرگ HHW : Hail Warning
اخطاریه ( هشدار ) WRN : Warning
ردیابی طوفان TRK : Storm Tracking
آشکار سازی جبهه تند باد GUF : Gust Front Detection
چگونگی تفسیر رادارهای هواشناسی در برخورد با پدیده های جوی رادارها پالسـهای
ویژگیهای مربوط به نمایش رادار :

تحقیق آشنایی با ماهواره های هواشناسی

قیمت : 3000 تومان


[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]