تحقیق مطالبی درخصوص Chat
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  تحقیق مطالبی درخصوص Chat

/wp-content/uploads/2015/08/55bdef897ba19-400x314.jpg

تحقیق مطالبی درخصوص چت Chat

مطالبی درخصوص Chat
هردوشکلChatیعنیChatروی وب وIRC،درمواردی بانامه همزمان( Real Time )،پست الکترونیک وگروههای خبری تفاوت دارند. Chat همزمان مفهومش این است که تقریباً مابلادرنگ جواب پیام خودرادریافت می کنید .درگروههای خبری وپست الکترونیک ،ارسال ودریافت یک پیام ساعتها ویاگاهی روزها به طول می انجامد .

برای پیوستن به یک Chat ،بایدیک اتاق Chat تعیین کنید (Room Chat )، اتاق Chat
محلی روی اینترنت است که مردم مباحث خود راروی آن منتقل می کنند . این اتاق ها توسط سیستم های Chat مدیریت می شوند.بسیاری از سیستمهای Chat رایگان هستند ،بااین وجود برخی از آنها برای اعضا فروشی می باشند.مهمترین سرویس های روی خطی مثلAOL  وMSN خدمات Chat رابرای مشترکین فراهم می کنند ، پس اگر به یکی از این سرویس ها تعلق داشته باشید  می توانید از آن استفاده کنید. برای وارد شدن به یک اتاق،باید ابتدادرسیستم Chat اسم نویسی کنید،تا یک نام کاربردی(معمولا درمورد Chat به آن Nickname می گویند) وکلمه عبوردریافت کنید. سپس    می توانید در مباحثه هریک از  اتاقها شرکت کنید .  وقتی دراتاق Chat هستند با نام (Nickname ) شناخته می شوید. وقتی که کاربران وارد یک اتاق Chat می شوند،  مطالب خود را در پنجره Chat تایپ  می کنند و سپس آن را  ارسال می کنند. پنجره Chat متن  پیام  سایرین  راروی هر یک از کامپیوترهای  کاربران نمایش می دهدو کاربران   یکی پس از دیگری صحبت می کنند .اساسا Chat مانند  یک گفتگو است با این تفاوت که افراد گفته هایشان راتایپ می کنند.

ارتباط بایک سایت Chat تحت وب : Chat Yahoo!  چگونه وکجا می توانید اتاقهای Chat رابیابید؟یک محل خوب برای شروع Chat Yahoo!به آدرس yahoo.com.Chat می باشد . باحرکت به سوی این سایت نحوه وارد شدن  به سیستم راخواهید دید ،اماقبل ازاینکه واقعا بتوانید وارد سیستم شوید بایدثبت  نام  کنید .این کارراباکلیک کردن روی لینکSign UP For Yahoo!  شروع کنیدوفرم ثبت نام راکامل نماییدوقتی این کارراانجام دادیدروی لینکی باعنوان Chat ! Continueto Yahooکلیک کنید.بااین کاربه صفحه ای دیگرمی رویددرآنجامیتوانید      اتاقهای Chat موجودرامشاهده کنیددرمیانه این صفحه بخش اختصاص به نگهداری   اتاقهای Chat دارد.البته دربدوورودتااتاقی راانتخاب نکنیدچیز ی رامشاهده نخواهید  کرد.
برای این کار،دکمه کوچکی بانامEdit که درنوارFavorite  Chat Room  قراردارد    کلیک کنید .این کار باعث باز شدن لیست شاخه های اصلی مثل and Community HealthandCul  Wellness وScience می شود.

حال به صفحه ای که شاخه های اصلی درآن قرار دارد برگردید ،اگر بخواهید می توانید شاخه دیگری راانتخاب واز داخل آن اتاقی رابرگزینید .وقتی انتخابهای خود راانجام دادید باید به صفحه شاخه های اصلی برگردید وروی دکمه Favorite کلیک کنید این کارممکن  است. شما را به صفحه اصلی شروع ارتباط ببرد .اکنون لیست اتاقهای Chat خود رادرمکانی با عنوان Favorite Room به صورت لینک مشاهده می کنید .روی یکی ازلینک های Chat کلیک کنید. یک صفحه جدید ظاهرخواهد شد وبه شما اطلاع می دهد که کامپیوترشمادرحال بارگیری چیزی به نامApplet Chat می باشد.این یک برنامه کوچک است که به شما اجازه می دهد مرورگرخود را به عنوان یک مشتری Chat وارد عمل کنید. هر بار که به یک اتاق Chat جدید می روید باید آن را بارگیری کنید. اگر کامپیوتر تحت ویندوز داشته باشید وهمچنین کارت صداروی دستگاه شما نصب شده باشد واگراز Internet  Explorer  استفاده کنید، برای لحظاتی یک تأیید یه امنیتی ظاهر می شود وازشما درخصوص نصب کنترل کننده صداسؤال می کند.این به شما اجازه می دهد  تا Chat صوتی رابشنوید .اگر ازNavigator  استفاده کنید اطلاعاتی رادرخصوص نصب نرم افزار صدار دریافت خواهید کرد،وشما برای انجام این کار،باید راهنماییهای روی صفحه رادنبال کنید.

تحقیق مطالبی درخصوص Chat

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]