پروپوزال تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروپوزال تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري

Determine the impact of the proposal on the willingness to learn

پروپوزال مبانی نظری معماری، تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري معماري در دانشجويان،

دانلود پروپوزال تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري معماري در دانشجويان

بيان مسأله:

نوع روند آموزش به خصوص در رشته معماري به گونه اي است كه بسياري از دانشجوياني كه با علاقه قبلي وارد دانشگاه مي شوند در برخورد با اين نوع روند دچار سردگمي شده و در بسياري موارد اين علاقه كمرنگ تر مي شود. در مواردي نيز منجر به انصراف دانشجو و پذيرش در رشته ديگري مي گردد و تعداد كثيري از دانشجوياني كه در رشته باقي مي مانند تنها به تحويل پروژه اكتفا كرده و هيچگونه مطالعه و تحقيقي كه متناسب با اين رشته باشد، انجام نمي دهند. با توجه به اينكه ما خود دانشجوي رشته معماري  هستيم و از نزديك با اين مشكل  مواجهيم تا حد زيادي   مي توانيم بابيان مشكل و شناساندن آن به دانشجويان يا حتي استادان، در رفع آن تلاش كنيم. زيرا در صورت تداوم باعث كاهش ميزان خلاقيت و فعاليت دانشجو و در نتيجه افت تحصيلي مي شود. بايد توجه داشت كه در حال حاضر نيز بسياري از   پروژه هاي ساخته شده با وجود مهندس معمار در طراحي حرفي براي گفتن ندارند. با افزايش اين روند وضعيت معماري كشور به سوي انحطاط و واپسزدگي پيش مي رود.


فهرست مطالب:
مقدمه و سخن آغازين
بيان مسئله
راه حل
نتيجه
بيان اهداف
منابع و پيشينه
طرح مشابه
خلاصه پژوهش
فرضيات
شاخص
برنامه زمانبندي پژوهش و تحقيق
فرايند اجراي پروژه
چكيده پژوهش
محدوديتها
راهكارها و پيشنهادها
پيوست ها و ضمائم
پيوست  1
پيوست  2
پيوست  3
پيوست  4
پيوست  5

پروپوزال تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :