پروژه بررسي روابط ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پروژه بررسي روابط ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي

Project relations after the Islamic revolution in Iran and Syria

دانلود پروژه بررسي روابط ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي

پروژه پایانی و کار تحقیقی علوم سیاسی و حقوق

مقدمه:
خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد. پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است. لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي منطقه نيز در اين راستا مي باشد.
سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد  به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلي اين است كه چه عواملي در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگي در اكثر تحولات منطقه اي چه بوده است كه توانسته روابط اين دو كشور را به عنوان الگويي براي ساير كشورها در مناسبات دوجانبه تبديل كند ؟ اين پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سياسي دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامي را مرور خواهيم كرد تا سيماي اصلي همكاري و الگومندي در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثير گذار را در همكاري و روابط دو جانبه با تأكيد بر عوامل منطقه اي تجزيه و تحليل مي كنيم هر چند كه ممكن است واقعيت امر چيزي غير از تحليل هاي عرضه شده باشد ، زيرا اصولاً هميشه بسياري از اطلاعات تا زمان مشخصي محرمانه باقي مي ماند و دسترسي به بعضي اطلاعات هيچ گاه امكان پذير نمي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول (كليات)
1. طرح و تبيين موضوع
2. ادبيات موضوع
3. علل انتخاب موضوع
4. سؤال اصلي و سؤالات فرعي
5. فرضيه هاي تحقيق
6. تعريف مفاهيم
7. متغييرها
8. روش‌تحقيق
9. موانع و محدوديتهاي تحقيق
10. سازماندهي تحقيق
يادداشتهاي فصل اول
فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه)
بخش اول مباني نظري سياست خارجي
1. روشهاي مطالعه سياست خارجي
2. سطح تحليل
3. عوامل مؤثر درتعيين سياست خارجي
بخش دوم
1. اصول واهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
2. ابزارهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
3. اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري عربي سوريه
4. ابزارهاي سياست خارجي جمهوري عربي سوريه
5. بررسي تطبيقي سياست خارجي ايران و سوريه
يادداشتهاي فصل دوم
فصل سوم (پيشينه روابط ايران و سوريه 1979ـ 1946)
بخش اول ـ روابط ايران و سوريه از1979- 1946
بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه
1. عوامل تأثير گذار بر سردي روابط دو جانبه (1973ـ 1946)
الف ـ روابط ايران و اسرائيل
ب ـ مشكلات داخلي سوريه و ايدئولوژي راديكال بعث
2. عوامل تأثير گذار بر بهبود نسبي روابط دوجانبه (1979ـ 1974)
الف ـ شرايط منطقه اي
ب ـ شرايط بين المللي
ج ـ به قدرت رسيدن حافظ اسد و پايان بحران داخلي
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسيوناليسم عربي
نتيجه گيري فصل سوم
يادداشتهاي فصل سوم
فصل چهارم (روابط ايران و سوريه 1988ـ 1979)
بخش اول ـ انقلاب اسلامي ايران
1. انقلاب اسلامي ايران و مواضع سوريه
2. جنگ ايران و عراق و موضع گيريهاي سوريه
بخش دوم
1. دلايل حمايت سوريه از ايران در جنگ
الف ـ ديدگاهها و مواضع ايران در مورد بحران خاورميانه
ب ـ اختلافات عراق و سوريه و تأثير آن بر روابط ايران و سوريه
ج ـ اتحاد ايران و سوريه
2. تهاجم اسرائيل به لبنان و تأثير آن بر روابط دو جانبه
3. تنش هاي سوريه ـ ايران در لبنان
4. دلايل تغيير موضع تاكتيكي سوريه در طول جنگ
5. قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل و مواضع سوريه
نتيجه گيري فصل چهارم
یادداشتهاي فصل چهارم
فصل پنجم (روابط ايران و سوريه 2001ـ 1989)
بخش اول ـ روابط سياسي ايران و سوريه
1. پايان جنگ تحميلي و سياست جديد ايران
2. روابط ايران و سوريه (2001ـ 1989)
بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه پس از جنگ
1. پيمان طائف ومواضع ايران و سوريه
2. حمله عراق به كويت و مواضع ايران و سوريه
3. كنفرانس صلح ماريد و مواضع ايران و سوريه
4. اختلافات ايران و امارات متحده عربي و موضع گيري سوريه
5. تهاجم تركيه به شمال عراق و مواضع ايران و سوريه
6. پيمان استراتژيك تركيه ـ اسرائيل و مواضع ايران و سوريه
7. اختلافات تركيه ـ سوريه و نقش ايران
نتيجه گيري فصل پنجم
يادداشتهاي فصل پنجم
فصل ششم (نتيجه گيري)
يادداشتهاي فصل ششم
منابع و مآخذ

پروژه بررسي روابط ايران و سوريه بعد از انقلاب اسلامي

قیمت : 23000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :