رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

Bleaching and dyeing of polyester fabrics

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر 

 

فصل 1-    مقدمه (مروری بر پلی استر). 7

1-1-     تولید الیاف کوتاه: 7

1-2-     رطوبت: 7

1-3-     کاربرد پیگمنت: 8

1-4-     ویژگی‌ها: 9

1-5-     رطوبت بازیافتی: 10

1-6-     انعطاف‌پذیری: 11

1-7-     مدول کششی: 11

1-8-     دانسیته: 11

1-9-     مقاومت شیمیایی: 12

1-10-   حلالیت: 12

1-11-   اثر مواد متورم‌کننده: 13

1-12-   نقطه ذوب: 13

1-13-   دمای اتوکشی: 13

1-14-   ویژگی‌های الکتریکی: 14

1-15-   پایداری زیستی: 14

1-16-   جمع‌شدگی: 15

1-17-   آتش‌گیری: 15

1-18-   الیاف کوتاه پلی‌استر: 17

فصل 2-   كاربرد شفاف كننده هاي نوري در فرمولاسيون مواد شوينده. 18

2-1-    مقدمه  18

2-2-    انواع درخشان كننده هاي نوري و سنتز آنها 19

2-3-    بهينه سازي مقدار اپتيكال برايتنر در پودر 20

2-3-1-     اپتيكال برايتنر مصرفي در پودر 20

2-3-2-     آزمايشات شستشو و بررسي نتايج.. 22

فصل 3-   ارائه روشی جایگزین برای فرآیند شستشوی احیایی پارچه پلی استر رنگرزی شده. 24

3-1-    مقدمه  24

3-2-    بخش تجربی.. 25

3-2-1-     مواد  25

3-2-2-     روش کار 26

3-2-3-     سنتز سطح فعال ( 12-4- 12) و 14 -4-14)) 26

3-2-4-     رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. 27

3-2-5-     اندازه گیری طول موج بیشینه مواد رنگزای دیسپرس…. 28

3-2-6-      شستشوی احیایی.. 29

3-2-7-     شستشو با سطح فعالهای کاتیونی.. 30

3-3-    نتایج و بحث… 31

3-3-1-     آنالیز آماری   31

3-3-2-     سطح بهینه  34

3-3-3-     تصاویر SEM   36

3-3-4-     اندازه گیری ثبات رنگ… 36

3-4-    نتیجه گیری.. 37

3-5-     حذف فرآیند شستشوي احیایی در رنگرزي پارچه پلی استر با مواد رنگزاي دیسپرس…. 38

3-6-    مقدمه  38

3-7-    بخش تجربی.. 40

3-7-1-     مواد  40

3-8-    سنتز سطح فعال.. 40

3-9-    رنگرزي پلی استر با ماده رنگزاي دیسپرس…. 41

3-10-  نتایج و بحث… 42

3-10-1-   اندازه گیري طول موج بیشینه ماده رنگزاي دیسپرس و محاسبه میزان رمق کشی.. 42

3-10-2-   عملیات شستشوي احیایی.. 43

3-10-3-   عملیات شستشو با سطح فعال کاتیونی.. 43

3-11-  نتیجه گیری.. 51

فصل 4-    مراجع   53

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]