پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

The study of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Islamic law violations

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

چكيده:
در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري
ج- نقش انسان در قانون گذاري
۱- در قوانين ثابت و پايدار
۲- در قوانين متغير و دائمي
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
۱- واژه شناسي عدالت
۲- مقام زن در جهان بيني اسلام
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق
۵- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام
بخش دوم: بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده۱
– بررسي حقوق زن در قانون اساسي
ماده ۲
الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي
ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري
۱- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات
۲- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات
۳- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد
ماده ۳
ماده ۴
– تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني
ماده ۵
– تعارض با عرف جامعه
ماده ۶
– حرمت تبرج از ديدگاه اسلام
ماده ۷
۱- امامت و رهبري
۲- قضاوت
۳- مرجعيت
ماده ۸
ماده ۹
۱- تابعيت ايراني زنان
۲- تابعيت خارجي زنان
ماده ۱۰
ماده ۱۱
۱- حق اشتغال به كار در قانون اساسي
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسي
۳- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران
۴- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد
۵- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام
ماده ۱۲
ماده ۱۵
ماده ۱۶
۱- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام
۲- اهداف تشكيل خانواده
۳- تعارض اين ماده با قوانين مدني
الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
۱- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج
۲- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج
بخش سوم: بررسي حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعريف حق شرط
فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم: بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران
فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پيشنهاد
۱- در بعد جهاني
۲- در بعد داخلي
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
ضمائم
ضميمه شماره ۱- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون
ضميمه شماره ۲- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
ضميمه شماره ۳- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

قیمت : 20000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات