تهيه كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم و بررسي اثر ضد خوردگي پوششي از آن بر روي آهن
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تهيه كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم و بررسي اثر ضد خوردگي پوششي از آن بر روي آهن

Preparation of polyaniline composite  calcium carbonate and the effect of anti-corrosion coating on iron

تهيه كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم و بررسي اثر ضد خوردگي پوششي از آن بر روي آهن

چکیده:
كامپوزيتهاي پليمري از مخلوط يك ماتريكس پليمري با ذرات معمولا معدني نظير ذرات كربن و الياف شيشه تشكيل مي شوند. در اين مقاله كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم با درصدهاي وزني مختلف كربنات كلسيم (% ۴۰- 0) به دو روش پليمريزاسيون همزمان و روش محلولي سنتز شد. كامپوزيت تهيه شده با تكنيكهاي،FT-IR هدايت سنجي و آزمون چسبندگي مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان حفاظت از خوردگي پوششي از اين كامپوزيت ( ۱۵ ميكرومتر) بر روي نمونه هاي آهني در محيطهاي خوردنده مختلف نظيرHCl 0.1M ،H2SO4 0.1M و % 3.5 NaCl ارزيابي و مورد مقايسه با فلز بدون پوشش و پوشش داده شده با پلي آنيلين خالص قرار گرفت. اندازه گيريهاي ولتامتري چرخه اي و منحني هاي تافل نشان داد كه جريان خوردگي نمونه هاي پوشش داده شده با كامپوزيت نسبت به نمونه هاي پوشش داده شده با پلي آنيلين كاهش(96/75% ~) مي يابد و پتانسيل خوردگي آن به سمت مقادير مثبت شيفت پيدا مي كند.

تهيه كامپوزيت پلي آنيلين/كربنات كلسيم و بررسي اثر ضد خوردگي پوششي از آن بر روي آهن

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]