پروژه نقش توبه در سقوط مجازات
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

Role of repentance in the fall of punishment

پروژه کار تحقيقاتي دوره كارشناسي، نقش توبه در سقوط مجازات

مقدمه:
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز  و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه‌اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي‌تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مباحث عمومي و مبنايي
1-1- تعريف توبه
1-1-1- تعريف لغوي
1-1-2- تعريف اصطلاحي توبه
1-2- احكام و شرايط توبه
1-2-1- شرايط پذيرش توبه
1-2-1-1- عدم پذيرش توبه اي از افراد
1-2-1-1-1- مشرف به موت
1-2-1-1-2- كفار
1-3- آثار توبه
1-3-1- آثار ثبوتي توبه
1-3-2- آثار اثباتي توبه
1-3-2-1- سقوط مجازات
1-3-2-2- قبول شهادت
1-3-2-3- عفو امام
1-4- كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي
1-4-1- علم قاضي و توبه
1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضي
1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضي
1-4-2- مرور زمان و توبه
1-4-2-1- تبيين موضوع
فصل دوم: كيفيت توبه در مجازات‌ها
2-1- نقش توبه در حدود
2-1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم
2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم
2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
2-1-4- زنا
2-1-5- لواط
2-1-6- مساحقه
2-1-7- شرب خمر
2-1-8- قوادي
2-1-9- سرقت
2-1-10- قذف
2-1-11- محاربه
2-2- توبه در تعزيرات
2-2-1- تعريف تعزير و اقسام آن
2-2-1-1- تعريف تعزير
2-2-1-1-1- تعريف لغوي تعزير
2-2-1-1-2- تعريف اصطلاحي تعزير
2-2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار
2-2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات‌هاي تعزيري
2-2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه
2-2-1-4-1- مرتد
2-2-1-4-2- ساب النبي
2-2-1-4-3- ساحر
2-2-1-4-4- آكل الربا
2-2-1-4-5- زنديق
2-2-1-4-6- مكتسل الصلوه
2-2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات
2-2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة‌512
2-2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521
2-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص و ديات
2-3-1- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص
2-3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع

پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

قیمت : 14000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات