روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه

Validity, reliability, questionnaire design

روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه

در این فایل آموزشی همراه با مثال های کاربردی به تشریح، روایی، پایایی و طراحی پرسشنامه که برای تمامی رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی و… قابل بهره برداری است، پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
روايي در پرسشنامه به چه معناست؟
ویژگی های روش های سنجش روایی
روايي سازه در تعيين روايي پرسشنامه
روش تعیین روایی سازه
الف) همبستگی
ب) تغییرات
ج) تفاوت های گروهی
د) تحلیل منطقی
ه) تحلیل عاملی
معرف های ابعاد پنج گانه
و) روش چند صفتی-چند روشی
روايي محتوا در روايي پرسش نامه
روايي وابسته به معيار در روايي پرسشنامه
الف) روایی پیش بین
ب)روایی همزمان
ج) ویژگی های مطلوب ملاک
روش بازآزمايي در تعيين پايايي پرسشنامه
روش موازی (فرم همتا) در سنجش پايايي پرسشنامه
روشهاي سنجش پايايي
طيف بوگاردوس در طراحي سوالات پرسشنامه
طيف تورستن در طراحي سوالات پرسشنامه
طيف ليكرت در طراحي سوالات پرسشنامه
طيف مقايسه زوجي در طراحي سوالات پرسشنامه
چگونه از این ابزار استفاده نمائیم
طيف گاتمن در طراحي سوالات پرسشنامه
طیف اوزگود (روش قطبین) در طراحي سوالات پرسشنامه
الف: مزایا
ب: معایب
محدودیت ها
كاربرد پايايي در آزمايشات ميداني
اعتبار بیرونی
اعتبار سازه
دیدگاه انتقادی
عدم تضمین اعتبار بیرونی
عدم تضمین اعتبار ساختاری
عدم تضمین اعتبار درونی
تهدید هایی برای اعتبار ساختاری
الف) دلسردشدن آزمودنیها
ب) رفتار جبرانی آزمودنیها
ج) انتقال شیوه ی اقدامات آزمایش
چگونه مي توان به دلائل آلفاي كرونباخ منفي پي برد؟

روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]