سيستم نگهداري و تعميرات (نت)
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  سيستم نگهداري و تعميرات (نت)

NEGAHDARI-TAMIRAT

سيستم نگهداري و تعميرات (نت)

مقدمه:
با رشد صنايع تعداد كارخانجات نيز افزايش يافته و فعاليتها ي در حال انجام آنها نيز پيچده تر مي شوند در صد قابل ملاحظه اي از سرمايه اكثر موسسات صنعتي را مواد اوليه , لوازم مصرفي، قطعات يدكي، كالاهاي ساخته و نيم ساخته و از اين قبيل تشكيل ميدهند كه قسمت عمده سرمايه در گردش اين موسسات صرف تهيه اجناس و وسائل مذكور مي گردد. لذا با توجه به اين مطلب آشكار مي گردد كه نگهداري و حفاظت بسيار دقيق از آنها و الزامًا برقراري يك سيستم صحيح سفارش و كنترل موجودي، بسيار منطقي و اقتصادي است. اگر موجودي كالاي يك مؤسسه صنعتي بيش از حد مورد لزوم باشد قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركود در آمده و اگر كمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه هاي عملياتي آن وقفه پيش مي آيد.
لذا براي جلوگيري از اين ركود سرمايه و وقفه در برنامه هاي عملياتي، بايد روشهاي صحيح،  اساسي و اقتصادي در خريد، نگهداري و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.
با ظهور ر ايانه در صنعت و محاسن غير قابل انكار اين پديده اين انديشه در بشر تبلور يافت كه كليه سيستم هاي جاري در سطح كارخانجات و صنايع تحت سيطره رايانه درآورده شوند . لذا بهره بري از سيستم تعمير و نگهداري لازم ميگردد.

سيستم نگهداري و تعميرات (نت)

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]