استقرار و پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  استقرار و پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

9856545SDFRE74D

استقرار و پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

استقرار و پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تأسيسات آب شرب كشور، چالشها و دستاوردهاي حاصله

چكيده:
امروزه با او جگيري پيشرفت سريع ف نآوري و ب التبع آن ورود روز افزون ماشين آلات و تجهيزات جديد به صنعت، بحث نگهداري و تعميرات از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. با توجه به حجم و تنوع تأسيسات و تجهيزات مورد بهره برداري در صنعت آب و فاضلاب كشور عدم توجه به نگهداري صحيح و برنام هريزي شده از اين تأسيسات، ضمن افزايش روزافزون تعميرات اضطراري و اختلال در سيستم آبرساني و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضايتي مشتركين و افزايش هزينه هاي نگهداري و تعميرات خواهد شد كه چنانچه هزينه هاي غيرمستقيم ناشي از سيستم هاي توليد را به آن اضافه كنيم اين هزين هها سرسا م آور مي شود.
سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه يكي از انواع سيستمهاي نگهداري و تعميرات مي باشد كه سياست خود را به برنامه ريزي مدون تعمير و سرويس تجهيزات و قطعات قبل از خرابي معطوف داشته و با تدوين دستورالعمل هاي مناسب به انجام سروي سها، بازديدهاي دوره و تدوين قطعات مي پردازد.
هدف اصلي از استقرار نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تأسيسات آب ، بهينه كردن تواناييهاي تجهيزات و دستگاهها جهت ايجاد حداكثر كارايي، كاهش خرابي و از كارافتادگي آنها و اهداف جزئي آن شامل افزايش آماده بكاري، افزايش قابليت اطمينان، كاهش هزينه هاي اضافي و توقفات اضطراري سيستم آبرساني مي باشد، دفتر بهبود روشهاي بهر هبرداري آب شركت مهن دسي آب و فاضلاب كشور در راستاي دستيابي به اين هدف طرح استقرار نظام نت پيشگيرانه تأسيسات آب شهري را از سال ٧٩ در دستور كار خود قرار داد و با مهيا نمودن بسترهاي لازم و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز ١٠٨ شهر كشور موفق به اجراي ، كليه شركتهاي آب و فاضلاب را مكلف به اجراي اين طرح نمود بنحو ي كه تا پايان ٨٣ سيستم مكانيزه نت پيشگيرانه شدند . از مهمترين نتايج اين امر مي توان برنامه اي شدن عمليات نگهداري و تعميرات تأسيسات و روند نزولي كاهش هزينه جاري نگهداري و تعميرات بويژه تعميرات اضطراري از سال ٨٢ و كاهش سهم هزينه تعميرات بدون برنامه در قيمت تمام شده آب اشاره نمود.

استقرار و پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]