تحقیق بررسي نحوه توقيف سهام اشخاص حقوقي (با تاكيد بر شركتهاي سهامی)
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق بررسي نحوه توقيف سهام اشخاص حقوقي (با تاكيد بر شركتهاي سهامی)

Study of legal persons detained shares (with an emphasis on joint-stock companies)

دانلود تحقیق بررسي نحوه توقيف سهام اشخاص حقوقي (با تاكيد بر شركتهاي سهامی)

مقدمه:
يکي از اوصاف سهم الشرکه قابليت توقيف بودن آن است. در واقع در حقوق ايران، سهم الشرکه شريک در شرکت، يعني شخصي که نسبت به رابطه حقوقي شريک و طلبکار او ثالث تلقي مي شود، توسط طلبکار قابل توقيف است. اين امر به دليل آن است که اولاً به طور کلي، هر طلبي را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد مي توان نزد اشخاص ثالث قابل توقيف دانست و ثانياً اگر چه طلبکاران شريک، حق مطالبه طلب خود از دارايي شرکت را ندارند، مي توانند نسبت به سهم مديون در شرکت، اقدام قانوني، از جمله توقيف سهم الشرکه شريک نزد شرکت به عمل آورند .شيوه توقيف به اين نحو است که مقام توقيف کننده، يعني مقام قضايي يا اجرايي، با ارسال نامه اي به شرکت، انتقال حق شريک مديون را در شرکت ممنوع مي کند. در چنين صورتي، شرکت حق ندارد حتي با رضايت تمامي شرکا، سهم الشرکه شريک مورد بحث را تا تعيين تکليف نهايي قضايي به ديگري منتقل و يا خود آن را تملک کند.
در نتيجه، هرگاه سهم الشرکه از توقيف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرايط قانوني، به شريک باز مي گردد؛ اما اگر مقام قضايي يا اجرايي قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شريک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجراي احکام انجام خواهد گرفت،اين فروش الزاماً اين نيست که خريدار جديد حق سهيم شدن در شرکت را پيدا مي کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتي است که براساس اعتماد شرکا به يکديگر ايجاد شده است و نمي توان اشخاص جديد را بدون رضايت خودشان به آنها تحميل کرد.
اگر شرکا به جانشيني خريدار رضايت دهند و خريدار نيز چنين اراده اي داشته باشد، مشکلي پيش نخواهد آمد؛ اما اگر چنين توافقي حاصل نشود، طلبکاران مي توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت يا بعضي از شرکا، مادام که حکم نهايي انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارايي مديون در شرکت، يا جلب رضايت او به طريق ديگر از انحلال شرکت جلوگيري کنند. بديهي است که شرکت در صورتي منحل مي شود که طلبکار نتواند از اموال شخصي ديگر شريک، طلب خود را دريافت کند.
با توجه به ماهیت مهم سهم الشرکه در حقوق داخلی و با عنایت به ضرورت شناخت ماهیت آن که این مهم را اجتناب ناپذیر می نماید ابتدا به هویت شناسی سهام و متعلقات آن پرداخته و سپس به اصل موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی سهم الشرکه
خصایص سهم الشرکه
روش مناسب ارزیابی و توقیف سهام
توقیف سهام شرکت ها
حدود اختیارات دادستان
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

تحقیق بررسي نحوه توقيف سهام اشخاص حقوقي (با تاكيد بر شركتهاي سهامی)

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات