پروژه آماده بازيابي تصاوير
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه آماده بازيابي تصاوير

Image Restoration Project

پروژه آماده بازيابي تصاوير

بازيابي تصاوير

70 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

فصل 1- بازيابي تعاملي تصاوير 6

1-1- مقدمه 6

1-2- يادگيري چند نمونه اي 13

1-3- يادگيري چند نمونه اي و بازيابي تصوير 16

1-4- روش پيشنهادي 18

1-5- واحد تبديل 18

1-6- واحد يادگيرنده 23

1-7- مرحله مقدتي 24

1-8- مراجع 28

فصل 2- بازيابي تصاوير چهره 36

2-1- مقدمه 36

2-2- پيش پردازش 40

2-3- استخراج ويژگي 42

2-4- مرحلۀ بازيابي 48

2-5- فيدبک ارتباطي 49

2-6- پايگاه دادۀ AR 51

2-7- معيارهاي ارزيابي 52

2-8- ارزيابي پارامترها 54

2-9- تأثير اندازۀ سلول ها 55

2-10-          تأثير محدودۀ زاويۀ گراديان و تعداد بينهاي هيستوگرام 55

2-11-      تأثير شعاع LBP 56

2-12-      تأثير توابع فاصله 56

2-13-      نتايج آزمايش بر روي پايگاه دادۀ AR 57

2-14-      مقايسه با ساير روش ها 60

2-15-      مراجع 65

فصل 3-   جمعبندي 69

پروژه آماده بازيابي تصاوير

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات