گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی

Internship report electricity power, air mail

دانلود گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی

مقدمه:
در راستاي تنوع بخشي به بهره گيري از توانمنديهاي مهندسي و استفاده بهينه از منابع محدود در اختيار، بکارگيري مناسب تجهيزات موجود ضروري است. از اينرو يکي از روش هاي توسعه برق رساني و بهبود شاخص هاي فني،  نصب پست هاي هوايي تک پايه مي باشد  که در اين دستورالعمل به بررسي جزئيات آن مي پردازيم.
اين روش بکارگيري ضمن داشتن مزايا، داراي معايبي نيز مي باشد که در بخش هاي مربوطه به تشريح آن خواهيم پرداخت. نکته قابل تامل در بکارگيري از هر روش مهندسي يا طراحي صورت گرفته، رفع معايب تا حد امکان و بکارگيري حداکثري از مزاياي آن روش يا طراحي صورت گرفته، مي باشد.
از اينرو مرزهاي بکارگيري اين روش نيز به شرايط فني طرح بستگي دارد و لذا در اين جزوه مواردي از قبيل  مشخصه هاي پست هاي تك پايه ودو پایه اجزاء آن، مشخصات فني تابلوي پست، مشخصات فني سکوي نصب ترانس، مشخصات فني سکوي کات اوت و برقگير، انشعابات و مدلهاي اجرايي، در ترانسهاي 25، 50 ، 100 کيلو ولت آمپر بررسي ميگردد و در موارد فوق به مشخصات الکتريکي ،مشخصات مکانيکي و سازه اي اينگونه پست ها پرداخته ميشود.

فهرست مطالب:
مقدمه
قدرت نامی ترانسفورماتور کاهنده0.4/20کیلو ولت
جریان نامی ترانسفورماتور
افت ولتاژ (ضعف ولتاژ) در شبکه فشار ضعیف
رفع افت ولتاژ
بارگیری ترانس
تعادل بار
یک نمونه بار گیری در حالت تعادل
اصطلاح ددند
فیوز چاقویی (کاردی)
مواقع عملکرد فیوز چاقویی
فیوز کات اوت (cut out)
مواقع عملکرد فیوز کت اوت
سیم فیوز
رنج های مختلف سیم فیوز
سیم فیوز های مورد استفاده در رنج های مختلف ترانس های قدرت
کلید کل
مواقع عملکرد  کلید کل
عوامل حفاظت کننده از ترانس
تابلوزیر ترانس
ترانسفورماتور ها
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
ترانسفورماتورهایی که مجهز به سیستم اتوماتیک ولتاژ
نشان دهنده حرارت ورغن
محدودیت های رله بوخهولتز
قطع و وصل ترانسفورماتورهای قدرت
بررسي و امكان‌سنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربين‌هاي بادي جهت نيروگاه‌هاي بادي
شبيه‌سازي جامع شبكه‌هاي برق
مديريت سيستم انتقال با قيمت‌گذاري ATC
انواع برقـگیـر
برقگیـر میـله ای
برقگیـر با فاصلة هوايي
موارد استفاده برقگیـر با فاصلة هوايي
برقگیـر با مقاومت غیر خطی
برقگیـر با مقاومت غیر خطی
برقگیـر بدون فاصلة هوايي
برقگیـر خـازنی
برقگیـر فيـوزي
محل نصب برقگیـر
دلیل الزام در خنک کردن ترانسفورماتور چیست؟
ترانسفورماتور خشک
ترانسفورماتور روغنی
الف: خنک شدن طبیعی: (OS)
ب- خنک کردن غیر طبیعی
دستورالعمل نصب پست هاي هوايي تک پايه
1) اهداف
2) محدوده اجرا
3) الزامات
4) تعيين مشخصه هاي اصلي پست هوايي تك پايه
1-4) ظرفيت پست
2-4) ارتفاع نصب پست
5) تجهيزات اصلي پستهاي هوايي تك پايه
1-5) ترانسفورماتور هوايي
2-5) تابلوهاي فشار ضعيف
3-5) کابل و متعلقات آن
4-5) برقگير و کات اوت فيوز
6) دستورالعمل هاي اجرايي پستهاي هوايي
1- 6) نحوه استقرار پايه ها و آرايش کلي تجهيزات پست هوايي
2-6)نحوه استقرار کات اوت فيوز و برقگير
3-6) سکوي ترانسفورماتور
4-6) نحوه استقرار ترانسفورماتور هوايي
5-6) نحوه اتصال برقگير به زمين
6-6) نحوه استقرار تابلو
7-6) سيستم اتصال زمين الکتريکي و حفاظتي پست هوايي
سكوي ترانسفورماتور(نوع اول)

به همراه اشکال و تصاویر مربوطه

گزارش کارآموزی برق- قدرت، پست های هوایی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات