پروژه مالی، حقوق و دستمزد
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه مالی، حقوق و دستمزد

Project finance, payroll

دانلود پروژه مالی، حقوق و دستمزد
مقدمه 
فصل اول : ورودي سيستم حقوق و دستمزد 
از آنجايي که هزينه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقريباً بالايي از هزينه ها را تشکيل مي دهد ضروري است در اين سيستم پيش بيني هاي لازم براي حصول اطمينان از پرداخت صحيح حقوق و دستمزد بعمل آيد . از سوي ديگر سيستم حقوق و دستمزد بايد بنحوي طراحي شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوري ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابير مناسبي براي جلوگيري از پرداخت به افراد و ساير انواع سوء استفاده‌ها فراهم نمايد . براي رعايت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و ميزان حقوق و مزاياي آنان را به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد . در ايران نيز طبق قانون ماليات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامي کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه هاي مالياتي محل ارسال و ماليات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصي واريز نمايد . بعلاوه طبق قوانين تامين اجتماعي لازم است هر ماهه اسامي کارکنان و ميزان حقوق و دستمزد آنها طي ليستي به ادارات تامين اجتماعي محل تسليم و حق بيمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهاي مخصوصي واريز گردد . 

فهرست مطالب 
فصل اول – ورودي سيستم حقوق و دستمزد 
مقدمه 7
هدف و انگيزه انتخاب موضوع 8
سيستم حقوق و دستمزد 9
اجزاء سيستم حقوق و دستمزد 9
کنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد 10
پرداخت حقوق و دستمزد 10
حقوق 11
تهيه جدول حقوق 12
ليست بيمه 15
دستمزد 15
کسري کار 15
حق بيمه 15
ماليات 16
کسر (کسر کار) 17
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص ) 17
پرداخت خالص ( خالص پرداختني ) 17
کسور حقوق و مزايا 18
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي ) سالانه کارمند 20
حقوق و مزايا 21
ماموريت شغلي 22
ساير کسورات 22
کسورات حقوق و مزايا 23
محاسبه حقوق و مزايا 23
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان 
فصل دوم – پردازش حقوق و دستمزد 
مقدمه 25
نقش حقوق و دستمزد 25
سيستم 26
حقوق 26
محاسبه مبلغ اضافه کار 26
حق اولاد 26
ماليات حقوق کارکنان 27
مستخدمين سازمان ن 27
نحوه محاسبه ليست حقوق و دستمزد 28
فصل سوم – خروجي سيستم حقوق و دستمزد 
ليست حقوق و دستمزد 32
تنظيم ليست حقوق و دستمزد 33

پروژه مالی، حقوق و دستمزد

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]