پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

Project finance, corporate salary survey Zamzam

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

هدف و انگيزه انتخاب موضوع
دليل ارائه اين تحقيق و اهمين آن در اين است ارائه ليست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامي شركتها به يك نحو محاسبه مي شود اما نحوه ارائه آن براي مديران و استفاده كنندگان در تمامي شركتها به يك شكل و يكسان نمي باشد و در اين تحقيق سعي بر اين بوده است كه يكي از راههاي ارائه اين ليست مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه حسابداري داراي يك علوم و چهار چوب خاص مي باشد اما استفاده از اين قوانين كاملاً سليقه‌اي مي باشد كه هر حسابدار بنا به نياز شركت و سليقه خود روشي از اين روشها را براي ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار مي دهد. 
فهرست مطالب
فصل اول – كليات 
مقدمه 2
هدف و انگيزه انتخاب موضوع 2
فرضيه تحقيق 3
روش تحقيق 3
نمونه آماري 3
استفاده كنندگان از تحقيق 3
تعريف واژه ها 3
فصل دوم – مطالعات نظري 
مقدمه 5
سيستم حقوق و دستمزد 6
حسابداري حقوق و دستمزد 6
ليست حقوق و دستمزد 7
عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد 8
كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد 9
سهم كارمند از سود در شركت 11
كنترلهاي داخلي بر حقوق و دستمزد 11
كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد 13
مبلغ قابل پرداخت به كاركنان 14
سياستهاي كلي حقوق و دستمزد 14
كاركنان شركت 16
مزايا طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل 16
مراحل ايجاد نظام طبقه بندي و ارزيابي 17
ضرورت و نقش ارزيابي مشاغل 17
فصل سوم – فرضيات تحقيق
روش تحقيق 20
موضوع فعاليت 20
روشهاي جمع آوري اطلاعات 20
نمونه آماري 20
اهداف شركت 20
كسور 20
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص) 21
پرداخت خالص (خالص پرداختن) 21
كسور حقوق و مزايا 21
كسور اجباري حقوق و مزايا 22
كسور اختياري حقوق و مزايا 22
كارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي) سالانه كارمند 23
اجزاء سيستم حقوق و دستمزد 24
گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها 25
محاسبه حقوق و مزايا 25
كسوران حقوق و مزايا 26
حق بيمه 26
ماليات 26
ساير كسورات 27
چكهاي حقوق و دستمزد 27
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزايا 28
فصل چهارم- تحليل نتايج 
حقوق ماهيانه 30
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه كاري 30
حق مسكن 30
ميزان عيدي كاركنان 30
حق اولاد 30
حق بيمه 30
شرايط پرداخت حق بيمه 31
پيوستها 32

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات