تحقيق ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تحقيق ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند

Required rate of potash in sugar beet

دانلود تحقيق ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند

مقدمه : از ديرباز از مناطق زراعي ايران همواره به عنوان غني ترين خاكها از نظر پتاسيم نام برده شده است. بهمين جهت در طي سالها زراعت چغندرقند، از اين عنصر پرنياز گياه شايد در مقادير بسيار جزئي استفاده گرديده است، اين امر در حالي اتفاق مي افتد كه پتاسيم بعنوان عنصر قندساز در گياهان به شمار ميرود و مي تواند اثر جانشيني براي سديم در خاك و گياه داشته باشد. از طرف ديگر اين عنصر در افزايش شادابي اندام هوائي و در نتيجه فعال سازي منابع فتوسنتزي نقش اساسي دارد. علاوه بر اين متخصصين خاكشناسي معتقدند كه اگر چه اين عنصر در خاك فراوان است ولي بدلايل برخي فرآيندهاي شيميايي خاك اين عنصر قابل استفاده گياه نمي باشد. لذا در تعيين مقدار پتاسيم موردنياز گياه مقدار پتاسيم قابل جذب به عنوان ملاك تصميم گيري مطرح مي باشد.

شرح يافته و توصيه هاي كاربردي : نتايج آزمايشات انجام شده در مورد استفاده اين عنصر در چند منطقه مهم چغندركاري برروي توليد محصول نشان ميدهد كه اين عنصر موجب افزايش عملكرد شكر مي گردد.
بنابراين باتوجه به نتايج بدست آمده از تأثير پتاسيم بر روي عملكرد، مصرف حدود 180 كيلوگرم پتاسيم در خاكهاي نيمه سبك و سبك و مناطق با بارندگي بيش از 300 ميليمتر براي افزيش عملكرد توصيه مي گردد.
اهميت اقتصادي : با عنايت به نتايج موجود در خصوص افزايش عملكرد شكر تحت تأثير كود پتاسيم علاوه بر جبران هزينه هاي كود افزايش درآمد نيز حاصل شده است.

تحقيق ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات