دانلود پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

دانلود پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی دانلود رایگان پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی پرسشنامه جامعه پذیری جونز پرسشنامه جامعه پذیری سیاسی دانلود پرسشنامه جامعه پذیری دانلود رایگان پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی دانلود رایگان پرسشنامه جامعه پذیری

 

 

Organizational Socialization Inventory

 

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و همکارانش (2005) معرفی شده است. این پرسشنامه توسط نادی و همکاران (1388) ترجمه و اعتباریابی شده و ضریب پایایی آن برابر با 90/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو حاوی 20 سوال جهت سنجش چهار بعد زیر است:
ابعاد جامعه پذیری سازمانی:
1- آموزشی: 1 تا 5
2- تفاهم: 6 تا 10
3- حمایت همکاران: 11 تا 15
4- چشم انداز آینده: 16 تا 20
طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت است.

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات