تحقیق کامل در مورد گندم
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تحقیق کامل در مورد گندم

Thorough investigation of wheat

دانلود تحقیق کامل در مورد گندم – مقاله

بخشی از مقدمه:
گندم به عنوان مهمترين محصول زراعی و ماده غذايی کشور بطور متوسط٥⁄٦ ميليون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر ٥/١٠ ميليون تن توليد دارد. عملکرد پائين گندم در ايران در مقايسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائين نهاده ها (بويژه آب) و ضعف مديريت زراعی است. تکيه بر افزايش عملکرد بعنوان کليدی ترين راه حل افزايش توليد گندم، توسعه تحقيقات در زمينه های کاهش ضايعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نمايد. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که ميزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از ميـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمايند. علت عمده اين مصرف اضافی عدم اطمينانی است که زارعين از استقرار گياه (تراكم بوته) در مزرعه دارند. …


فهرست مطالب اصلی:
مقدمه
كشت گندم
عوامل ذيل در استقرار و تراكم مناسب گياهچه هاي گندم دخالت دارند
مديريت تلفيقي آفات گندم
برداشت گندم
مناطق قابل توصيه گندم (رقم چمران):
تغذیه گندم
علف های هرز
روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم
نکات مهم و کاربردی درمبارزه شیمیایی
کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم
آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران
طبقه بندی گندم بر اساس خصوصیات ژنتیکی
تیپهای گندم
اثرات تنش شوری در گندم
مراحل رشد گندم
گیاه شناسی گندم
برداشت گندم
تحلیل اقتصادی
سود بخشی و تحلیل حساسیت
نتیجه گیری
کشت گندم
آفات و بیماریها
ویژگی‌های گیاه گندم
آب و هوای مناسب برای رشد گندم
انواع گندم
شرایط مناسب برای رشد گندم
آفات و بیماری های گیاه گندم
زمان برداشت محصول
موارد مصرف گندم مواد مغذی آن
تهیه آرد گندم
حاصلخیز کردن خاک جهت کشت گندم

تحقیق کامل در مورد گندم

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات