مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری

Paper urban transport planning

دانلود مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری

مقدمه
برنامه‌ریزی فعالیتی است که توسط انسانها و برای آنها انجام می‌شود. برنامه‌ریزی آینده‌گرا بوده و خوش‌بینانه است. برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای شامل تنظیم الگوهای قضایی در راستای زمان است. آرایش فضاها برنامه‌ریزی نیست: بلکه هدف فرآیند دیگری است که فرایند برنامه‌ریزی نام دارد. برنامه‌ریزی حمل و نقل قسمتی از این فرایند است.

طی ۳۰ سال اخیر حجم وسیعی از اطلاعات جمع‌آوری شده و کتابها و مقاله‌های زیادی درباره فرایند برنامه‌ریزی حمل و نقل نوشته شده است. چند نمونه از این کتابها جزو مراجع آورده شده و به خوانندگان علاقه‌مند توصیه می‌شود به آنها رجوع کنند. یکی از این مراجع مقدمه‌ای بر پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل شهری (متن خودآموز) است که بخشی از مطالب این فصل با تغییرات از آن گرفته شده است (۱۹۷۷، FHWA).

برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری فرایندی است که به تصمیم‌گیری درباره سیاستها و برنامه‌های حمل و نقل منجر می‌شود. هدف از فرآیند برنامه‌ریزی حمل و نقل، تهیه اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری درباره زمان و مکان اصلاحاتی است که باید در سیستم حمل و نقل ایجاد شود تا سفر و الگوهای توسعه زمینی، هماهنگ با اهداف و مقاصد جامد ترفیع و بهبود یابند.

برنامة کاری هماهنگ دو نقش دارد. کلیه اقدامات برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری و وابسته به حمل و نقل را که برای سال بعد یا دو سال بعد پیش‌بینی می‌شود، مشخص می‌کند و کارهایی را که با یاری دولت مرکزی باید انجام شود تعیین می‌کند.

فهرست
مقدمه. ۱
طرح جامع حمل و نقل.. ۱
اصلاح طرح.. ۲
برنامة بهبود سیستم حمل و نقل.. ۳
فرآیند استمرار. ۳
مرور نیازهای اطلاعاتی… ۴
محدوده مطالعه. ۵
فعالیتهای شهری… ۶
هندسة شبکه. ۶
پیش‌بینی سفر. ۷
ابزارهای برنامه‌ریزی مقدماتی: ۷
روشهای تجزیه و تحلیل جزیی: ۸
مرور فرایند پیش‌بینی سفر. ۸
پیش‌بینی‌های فعالیت شهری… ۱۰
تولید سفر. ۱۱
روش برازش خطی چند متغیره. ۱۲
تجزیه و تحلیل از طریق طبقه‌بندی… ۱۶
توزیع سفر. ۱۷
روش فراتر: ۱۷
مدل جاذبه. ۲۲
تنظیم کردن دقیق مدل جاذبه. ۲۵
تفکیک سفر. ۳۱
مدل تفکیک سفر به روش تولید مستقیم.. ۳۱
مدل تفکیک سفر به روش تبادل سفر. ۳۳
تخصیص سفر. ۳۶
روشهای تخصیص سفر. ۳۷
طراحی مدیریت سیستمهای حمل و نقل: چارچوب کاری… ۴۲
۱- مقدمه. ۴۲
۲- مدیریت سیستمهای حمل و نقل چیست؟. ۴۲
اهداف، محدودة کار و طرح کلی TSM…. 43
3- نیاز به مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. ۴۴
۴- برنامه‌ریزی بلندمدت در مقایسه با برنامه‌های مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. ۴۵
۵- چرخه برنامه‌ریزی مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. ۴۶
۶- راهبردهای مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. ۵۰
۷- طبقه‌بندی مدیریت سیستمهای حمل و نقل: ارزیابی تأثیرها ۵۰
۹- چارچوب کاری مدیریت راهبردی برای (۱۹۸۳، TRB9. 51
مدیریت راهبردی: ۵۲
۱۰- تجارب موجود در زمینة آزادراهها ۵۵
۱۱- مطالعة موردی: بررسی وضعیت منطقة تجاری مرکزی… ۵۸
۱۲- مدیریت تقاضای حمل و نقل.. ۶۲
خلاصه. ۶۵
ایمنی حمل و نقل.. ۶۶
۱- مقدمه. ۶۶
۲- مسأله ایمنی بزرگراه. ۶۷
۳- مسئولیت‌پذیری ایمنی… ۶۸
۴- طبقه‌بندی انواع تصادف… ۷۰
۵- برنامه بهبود ایمنی بزرگراه. ۷۰
شناسایی عوامل و مکانهای خطرناک: ۷۴
اقتصاد حمل و نقل.. ۸۲
۱- گسترة اقتصاد حمل و نقل.. ۸۲
۲- تقاضای حمل و نقل.. ۸۳
۳- عرضه، تقاضا و تعادل.. ۸۵
۴- حساسیت تقاضای سفر. ۸۷
۵- عوامل مؤثر بر کششها ۹۰
۶- مدل کرافت برای تقاضا ۹۲
۷- کششهای مستقیم و متقابل.. ۹۶
۸- مازاد مصرف کننده. ۹۷
وضعیت پس از بهسازی: ۱۰۰
۱۰- سیاستهای قیمت‌گذاری و یارانه. ۱۰۱
منبع: ۱۰۴

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات